ย้อนกลับ

บ้านควายไทย แม่ริม

บ้านควายไทย

        บ้านควายไทย ตั้งอยู่ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นในปี พ.ศ.2542 ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสมาสัมผัสการดำเนินชีวิตของชาวนาไทยและควายซึ่งใช้ในการทำนามาแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันในบางพื้นที่ก็ยังใช้ควายไถนาอยู่ ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมกิจกรรมต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ในงาน การฝึกฝนให้รู้จักการเชื่อฟัง เช่นการไถดะ การไถพรวนไปจนถึงงานนวดข้าว ฯลฯ นักท่องเที่ยว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา ที่แสดงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวนาไทย เครื่องมือการเกษตรประเภทต่าง ๆ

 

          ชุดการแสดงของบ้านควายไทย แม่ริม จ. เชียงใหม่

1.การแสดงดนตรีบนหลังควาย

      การแสดงในชุดนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับกิจกรรมยามว่างของชาวนาไทย หลังจากทำนาเสร็จ ด้วยการหยิบเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบด้วย ซึง สะล้อ ซอ กลอง ฉิ่ง ร้องรำทำเพลงบนหลังควายขณะพักผ่อนและเดินทางกลับบ้าน การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที

2.แสดงการแนะนำสายพันธุ์ควาย และประวัติความเป็นมาของควายไทย

     การแสดงในชุดที่ 2 วิทยากรของบ้านควายไทย จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประวัติสายพันธุ์ควายที่พบในโลกและคุณประโยชน์ของควายแต่ละสายพันธุ์ด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที

3.วิธีการฝึกควาย

     เพื่อให้สามารถทำนาได้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสาธิตวิธีการขึ้นขี่ควายซึ่งมีท่าทางมากมายที่เคยมีการคิดค้นวิธีที่ขึ้นขี่ควายได้ง่ายๆ มีทั้งหมด 5 ท่าด้วยกัน

การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที

4.การแสดงความผูกพันธ์ระหว่างชาวนา กับ ควาย

      การแสดงชุดนี้เกิดขึ้นจากความเป็นจริงของผู้เลี้ยงควายจะมีความผูกพัน กับควายจนกลายเป็นเสมือนเพื่อนในยามสุขและคู่ทุกข์ในยามยาก เป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีการใช้ความทำนาน้อยลง จนเรียกได้ว่าหายากเลยก็ว่าได้

5.การสาธิตวิธีการใช้แรงงานควายในภาคการเกษตร

      ประกอบด้วย การหีบอ้อยโดยใช้แรงงานควาย การผันน้ำเข้านาโดยอาศัยแรงงานควาย ซึ่งเป็นวิธีที่พบมาในเขตลำปางเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที

6.สาธิตวิธีการไถนา

      โดยใช้แรงงานควาย และรูปแบบวิธีการไถที่แตกต่างกัน ตามขั้นตอนการไถนาการแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที

7.กระบวนการทำนาซึ่งเริ่มตั้งแต่การถอนกล้า การดำนาในแปลงข้าวสาธิต การเกี่ยวข้าวในทุ่งนา

      การแสดงชุดนี้ผู้สนใจจะสามารถทดลองทำได้ด้วย และฝึกวิธีการทำนาทุกขั้นตอน การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาที

8.การแสดงชุดการบวนการแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และการนำชมบ้านชาวนาไทยในอดีต

       การแสดงชุดนี้เป็นการสาธิตวิธีการเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและแยกเปลือกข้าวโดยใช้พลังงานลมซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในอดีต และการจัดเก็บข้าวเปลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรักษาการแสดงชุดนี้ใช้เวลาในการนำชมและนักท่องเที่ยวสามารถลองทำได้ทุกขั้นตอนได้ ภายในเวลา 10 นาที

9.การชมกิจกรรมวิ่งแข่งควาย และนั่งควายชมทุ่ง

 

     การดำเนินการแสดงของบ้านควายไทยมีการจัดแสดงทุกวัน ไม่มีวันหยุด สามารถเลือกเวลาการเข้าชมตามรอบแสดงต่างๆที่กำหนดให้ในรายละเอียดดังนี้

การแสดงภาคเช้า

     มี 3 ช่วงเวลา คือ 08.00 น. , 09.00 น. , 10.00 น.

การแสดงภาคบ่าย

    มี 2 ช่วงเวลา คือ 14.00 น. , 15.00 น.

 

     ทั้งนี้การแสดงในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที ทุกวันไม่มีวันหยุด

อัตราการเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ   

สำหรับอัตราค่าเข้าชม ราคาพิเศษ

นักท่องเที่ยวคนไทย คนละ 100 บาท

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คนละ 200 บาท

อัตราการเข้าชมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา

     เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสในการเที่ยวชม บ้านควายไทย ทางกลุ่มบ้านควายไทย แม่ริม ได้ปรับราคาค่าเข้าชมเพื่อความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวดังนี้

นักเรียนประถม คนละ 20 บาท

นักเรียนระดับมัธยม คนละ 25 บาท

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย              คนละ 30 บาท

ขอบคุณภาพและเนื้อหา จาก

thai.tourismthailand.org

ท่องเที่ยวสะดุดตา

http://www.thaitambon.com

http://www.tourism.mju.ac.th

1,813 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงใหม่