กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

11 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 595

8,394 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กว่า 30 ปี ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนและดอยอ่างขาง อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษกิจ และสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้าน และยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานหลวงฯ รวมทั้งชุมชนโดยรอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (Living SITE MUSEUM) ซึ่งรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ  วัตถุสะสม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความหลากหลายของชุมชนอย่างแท้จริง 

 

ภายในพื้นที่ ประกอบด้วย 

 

อาคารนิทรรศการ ภายในอาคาร แฝงแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการประหยัดพลังงาน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนือแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดประจำปี 16-31 พฤษภาคม)

 

โรงงานหลวงฯ ต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นพี่น้องกับชุมชน อีกทั้งยังมีร้านอาหาร "จินซัน" ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวในราคาและคุณภาพมาตรฐาน

เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 

ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ฯ เลือกซื้อสินค้าดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เปรียบเสมือนแนวพระราชดำริที่จับต้องไ้ในมือคุณ

เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. 

 

ชุมชนบ้านยาง เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของหมู่บ้านท่ามกลางขุนเขาที่หลากหลายไปด้วยชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนา 

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โรงงานชั่วคราว(Temporary Factory) จำลองสภาพโรงงานที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยาง และ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก คือ "ลูกท้อลอยแก้วบรรจุกระป๋อง"

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

72 หมู่ 12 บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 0- 5305 1021
โทรสาร : 0- 5305 1019
เว็บไซต์ : http://www.firstroyalfactory.or.th/
อีเมล : firstroyalfactory@gmail.com

วันและเวลาทำการ

อาคารนิทรรศการ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดประจำปี 16-31 พฤษภาคม)

โรงงานหลวงฯ เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 

ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง 

รถทัวร์ จากกทม.

มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

รถบัสสีส้ม จากอ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สายเชียงใหม่-ท่าตอน)

รถบัสสีส้มที่ให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.00 น. เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก ผ่าน อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย รถออกทุกๆ 10 นาที บรรจุผู้โดยสารต่อคันได้ประมาณ 66 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าโดยสารปลายทาง 90 บาท

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าอำเภอฝาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทาง 150 กม. ถึงแยกอ่างขางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 9 กม.(เลี้ยวซ้ายข้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์เข้าสู่หมู่บ้านยาง ขับไปอีก 2กม. ถึงเป้าหมาย)

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าอำเภอฝาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทาง 150 กม. ถึงแยกอ่างขางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 9 กม.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

8

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง