กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

16 กรกฎาคม 2563

ชื่นชอบ 1,629

8,008 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าวิจัยดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ และการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559     ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีดาราศาสตร์        จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารปฏิบัติการ และส่วนให้บริการประชาชน ได้แก่ 1) อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ 2) อาคารหอดูดาว 3) สวนพฤกษศาสตร์ ลานกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร

อาคารท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล 360 องศา ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ รองรับระบบการฉายความละเอียดสูงสุด 8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นผู้พิการ และส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ บนพื้นที่ประมาณ 2,358 ตารางเมตร

อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่าง ๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า รวมถึงจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ ลานกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  นิทรรศการดาราศาสตร์  - นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ และ   วีดิโอแนะนำวิธีการเรียนรู้ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม  โดยเรียงลำดับไว้เป็นเส้นทางทั้งหมด 17 โซน ได้แก่        การสำรวจระบบสุริยะ เสียงแห่งเอกภพ การเกิดเฟสดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง  เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก สเปกตรัมกับ   การศึกษาทางดาราศาสตร์ การสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้า รูม่านตากับความเข้มแสง การเกิดฤดูกาล การเปรียบเทียบน้ำหนักบนดาวเคราะห์ น้ำหนักของคุณบนดาวเคราะห์ การเกิดพายุบนดาวเคราะห์แก๊ส อุกกาบาต วิวัฒนาการดาวฤกษ์ ไทม์ไลน์การกำเนิดเอกภพ ลูกตุ้มเพนดูลัมกับการพิสูจน์การหมุนของโลก ยานสำรวจดาวอังคาร นอกจากนี้ในอนาคตยังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบของนิทรรศการเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้

ท้องฟ้าจําลอง - ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียดสูงสุด 8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง จัดฉายรอบละ 60 นาที แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่  การบรรยายสดเกี่ยวกับการดูดาวเบื้องต้น จากกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่หมุนเปลี่ยนแปลงไปทุกสัปดาห์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ กระจุกดาว กาแล็กซี และเนบิวลา นอกจากนี้ยังมีการจำลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้น ส่วนที่สองเป็น การฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ในรูปแบบฟูลโดม ความละเอียดสูงสุด 8K มีภาพยนตร์ดาราศาสตร์มากกว่า 10 เรื่อง หมุนเวียนฉายเรื่องละ 1 เดือน เนื้อหามีความหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก ภาพยนตร์สำหรับนักเรียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ภาพยนตร์เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าและเอกภพ ภาพยนตร์เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ รวมทั้งภาพยนตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 121268
โทรสาร : 053 121250
เว็บไซต์ : http://www.narit.or.th/index.php
อีเมล : info@narit.or.th

วันและเวลาทำการ

 

นิทรรศการดาราศาสตร์

วันอังคาร - วันศุกร์

09:00 - 16:00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

10:00 - 17:00 น.

รอบฉายท้องฟ้าจำลอง

วันอังคาร - วันศุกร์

11:00 - 12:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.

วันเสาร์

11:00 - 12:00 น. / 14:00 - 15:00 น.

17:00 - 18:00 น.

วันอาทิตย์

11:00 - 12:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.

กิจกรรมดูดาว 

NARIT Public Night

ทุกวันเสาร์ 

เดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคม

18:00 - 22:00 น.

 

ค่าเข้าชม

นิทรรศการดาราศาสตร์ - ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล - ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

กิจกรรมดูดาว NARIT Public Night - เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองและซื้อบัตรเข้าชมท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วันทำการ ที่ Line@ : @narit.astropark

สอบถามเพิ่มเติมโทร.  0840882261

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีพื้นที่สำหรับรถเข็นเข้าชมในท้องฟ้าจำลอง
มีลิฟท์ และรถเข็นอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านอาหาร

ที่จอดรถ

พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

35

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563

23 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายที่ NARIT ชวนจับตาดู  “ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์” ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น.   ชวนชมผ่านกล้องโทรทรรศน์ ณ จุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โทร. 081-885 4353 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โทร. 044-216254 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โทร. 084-088 2264 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โทร. 095-145 0411    ปรากฏการณ์ ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ จะเกิดขึ้นในทุก 20 ปี ครั้งนี้นับว่าเข้าใกล้ที่สุด ในรอบกว่า 397 ปี หากพลาดโอกาสชมต้องรออีก 60 ปี ดาวเคราะห์ทั้ง 2 ดวง  จึงจะโคจรเข้ามาใกล้กันในระยะห่าง 0.1 องศา อีกครั้ง   **สอบถามข้อมูลและกิจกรรมเพิ่มเติม โทร. 081-885 4353  หรือ FB : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

12 ธ.ค. 2563

01 ธันวาคม 2563
NARIT จัดโปรใหญ่ส่งท้ายปี ส่งความสุข ให้มิตรรักแฟนเพจทุกท่านใน 12.12 NARIT Big Gift Day จัดเต็มภูมิภาคละ 12 รางวัล!!   กติกาง่ายๆ เพียงเข้าชมท้องฟ้าจำลอง  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา   ลุ้นรับของรางวัลดาราศาสตร์สุดพิเศษ จับรางวัลทาง FB Live!!! NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 12:12 น.

01 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2563

01 ธันวาคม 2563
มาค้นพบความลับของดวงอาทิตย์ กับภาพยนตร์ประจำเดือนธันวาคม  เรื่อง "ดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานของโลก" (THE SUN OUR LIVING STAR) ผ่านท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ได้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   นิทรรศการดาราศาสตร์ เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท้องฟ้าจำลอง อัตราค่าบริการนักเรียน/นักศึกษา 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท กรุณาจองก่อนเข้าชมอย่างน้อย 1 วัน และล่วงหน้าไม่เกิน 14 วัน รอบฉาย  เวลา 11.00 – 12.00 น. (ภาษาอังกฤษเฉพาะวันศุกร์) เวลา 14.00 – 15.00 น. เวลา 17.00 – 18.00 น. (เฉพาะวันเสาร์)   สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 084-088 2261 Line Add : @narit.astropark

06 ต.ค. 2563

14 ต.ค. 2563

01 ตุลาคม 2563
NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนจับตาปรากฏการณ์ #ดาวอังคารใกล้โลก และ #ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์    วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563  “ดาวอังคารใกล้โลกมากที่สุด” เริ่มเวลา 18:00 - 22:00 น. วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  “ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์”   เริ่มเวลา 18:00 - 22:00 น.   พบกันที่ 4 จุดสังเกตการณ์หลัก  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 081-885 4353 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โทร. 086-429 1489 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา โทร. 038-589 395 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา โทร. 095-145 0411 และเครือข่ายดาราศาสตร์ที่ ในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อีก 460 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะนำกล้องโทรทรรศน์มาจัดกิจกรรมสังเกตการณ์แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ที่สนใจมาร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย  ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง http://bit.ly/MemberList-NARIT-DobsonianTelescope2020    **พิเศษ! พบกับ Night At The Museum ทั้ง 4 แหล่งการเรียนรู้**  เปิดให้เข้าชมนิทรรศการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองช่วงกลางคืน ฟรี!  (ยกเว้นการเข้าชมท้องฟ้าจำลอง มีค่าธรรมเนียม : เด็ก 30 บาท / ผู้ใหญ่ 50 บาท)  **** หรือรับชมถ่ายทอดสดดาวอังคารใกล้โลกผ่าน LIVE ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT ****

17 ส.ค. 2563

23 ส.ค. 2563

16 สิงหาคม 2563
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT จัดงาน NARIT Science Week 2020 เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดมทีมจัดพร้อมกัน 4 แห่ง เป็นครั้งแรก นานถึง 7 วันเต็ม  17-23 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น.  พิเศษ! NARIT Public Night คืนวันเสาร์ที่  22 สิงหาคม 2563 ตั้งกล้องโทรทรรศน์จัดดูดาวบนท้องฟ้าจริง สำหรับ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้- เรียนรู้และสนุกกับ 17 ฐาน นิทรรศการดาราศาสตร์แบบ Interactive  อาทิ ฐานระบบสุริยะ Songs of the Universe การเกิดเฟสดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง สเปกตรัมกับการศึกษาทางดาราศาสตร์ เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก ฯลฯ เรียนรู้ครบทุกฐานและประทับตราสแตมป์ในใบงานครบทั้ง 17 จุด แลกรับของที่ระลึกภายในงาน ** ดาวน์โหลดใบงาน สำหรับประทับตราสแตมป์ ได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/leaning-astronomy-exhibition/manual?fbclid=IwAR3xhN4Bhd0WxYNAITKQziY3dBZsJcqjteJtPxrWOWXRD0VrMYPX1GZWMKo **- ตื่นตากับ VR สำรวจอวกาศเสมือนจริง  เพลิดเพลินไปในห้วงอวกาศอันไกลโพ้น เสมือนนั่งจรวดเที่ยวอวกาศในภาพยนตร์ พบกันที่ ชั้น 1 อาคารนิทรรศการและท้องฟ้าจำลอง- ถ่ายภาพกับวัตถุในห้วงอวกาศ เป็นที่ระลึก แถมได้ภาพไปแชร์ภาพอวดเพื่อนๆในโซเชียล สุดคูล พบกันที่ ห้องแอนโดรเมดา ชั้น 2 อาคารนิทรรศการและท้องฟ้าจำลอง- Science Show การแสดงวิทยาศาสตร์หลากหลายแบบ- Kids Zone โซนดาราศาสตร์สำหรับน้อง - กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย!ทั้งหมดนี้ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย----สำหรับ คุณครูที่ต้องการพาน้อง ๆ นักเรียนเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ประสานงานพร้อมจองรอบท้องฟ้าจำลองล่วงหน้าได้ที่ 084-0882261 (เข้าชมท้องฟ้าจำลองมีค่าธรรมเนียม : เด็ก 30 ผู้ใหญ่ 50 บาท) และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณครูที่พานักเรียนมาร่วมงานจำนวนมาก คุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานสำหรับ 17 ฐานการเรียนรู้นิทรรศการดาราศาสตร์ เตรียมให้น้องๆ นักเรียนล่วงหน้า ได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/leaning-astronomy-exhibition/manual?fbclid=IwAR3xhN4Bhd0WxYNAITKQziY3dBZsJcqjteJtPxrWOWXRD0VrMYPX1GZWMKo---นอกจากนี้ยังสามารถรับชม NARIT Facebook live : SciWeek 2020 รวมหลากหลายไอเดียกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ผ่านทางเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตลอดทั้งสัปดาห์!!  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/NARITpage/
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง