กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

16 กรกฎาคม 2563

ชื่นชอบ 1,637

23,741 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าวิจัยดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ และการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559     ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีดาราศาสตร์        จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารปฏิบัติการ และส่วนให้บริการประชาชน ได้แก่ 1) อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ 2) อาคารหอดูดาว 3) สวนพฤกษศาสตร์ ลานกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร

อาคารท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล 360 องศา ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ รองรับระบบการฉายความละเอียดสูงสุด 8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นผู้พิการ และส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ บนพื้นที่ประมาณ 2,358 ตารางเมตร

อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่าง ๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า รวมถึงจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ ลานกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  นิทรรศการดาราศาสตร์  - นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ และ   วีดิโอแนะนำวิธีการเรียนรู้ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม  โดยเรียงลำดับไว้เป็นเส้นทางทั้งหมด 17 โซน ได้แก่        การสำรวจระบบสุริยะ เสียงแห่งเอกภพ การเกิดเฟสดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง  เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก สเปกตรัมกับ   การศึกษาทางดาราศาสตร์ การสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้า รูม่านตากับความเข้มแสง การเกิดฤดูกาล การเปรียบเทียบน้ำหนักบนดาวเคราะห์ น้ำหนักของคุณบนดาวเคราะห์ การเกิดพายุบนดาวเคราะห์แก๊ส อุกกาบาต วิวัฒนาการดาวฤกษ์ ไทม์ไลน์การกำเนิดเอกภพ ลูกตุ้มเพนดูลัมกับการพิสูจน์การหมุนของโลก ยานสำรวจดาวอังคาร นอกจากนี้ในอนาคตยังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบของนิทรรศการเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้

ท้องฟ้าจําลอง - ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียดสูงสุด 8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง จัดฉายรอบละ 60 นาที แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่  การบรรยายสดเกี่ยวกับการดูดาวเบื้องต้น จากกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่หมุนเปลี่ยนแปลงไปทุกสัปดาห์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ กระจุกดาว กาแล็กซี และเนบิวลา นอกจากนี้ยังมีการจำลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้น ส่วนที่สองเป็น การฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ในรูปแบบฟูลโดม ความละเอียดสูงสุด 8K มีภาพยนตร์ดาราศาสตร์มากกว่า 10 เรื่อง หมุนเวียนฉายเรื่องละ 1 เดือน เนื้อหามีความหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก ภาพยนตร์สำหรับนักเรียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ภาพยนตร์เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าและเอกภพ ภาพยนตร์เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ รวมทั้งภาพยนตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 121268
โทรสาร : 053 121250
เว็บไซต์ : http://www.narit.or.th/index.php
อีเมล : info@narit.or.th

วันและเวลาทำการ

 

นิทรรศการดาราศาสตร์

วันอังคาร - วันศุกร์

09:00 - 16:00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

10:00 - 17:00 น.

รอบฉายท้องฟ้าจำลอง

วันอังคาร - วันศุกร์

11:00 - 12:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.

วันเสาร์

11:00 - 12:00 น. / 14:00 - 15:00 น.

17:00 - 18:00 น.

วันอาทิตย์

11:00 - 12:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.

กิจกรรมดูดาว 

NARIT Public Night

ทุกวันเสาร์ 

เดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคม

18:00 - 22:00 น.

 

ค่าเข้าชม

นิทรรศการดาราศาสตร์ - ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล - ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

กิจกรรมดูดาว NARIT Public Night - เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองและซื้อบัตรเข้าชมท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วันทำการ ที่ Line@ : @narit.astropark

สอบถามเพิ่มเติมโทร.  0840882261

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีพื้นที่สำหรับรถเข็นเข้าชมในท้องฟ้าจำลอง
มีลิฟท์ และรถเข็นอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านอาหาร

ที่จอดรถ

พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

44

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 เม.ย. 2567

08 เม.ย. 2567

28 มีนาคม 2567
ค่ายดาราศาสตร์ฤดูร้อน ASTRO KIDS SUMMER CAMP 2024 สำหรับน้องๆ อายุ 10-12 ปี เรียนรู้เรื่องดวงดาว ในแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ท่ามกลางอากาศสะอาด ปลอดภัยด้วยเครื่องฟอกอากาศจัดเต็มทุกห้อง และพิเศษสุด ๆ รับ กล้องดูดาวชนิดสองตา กลับบ้านไปเลยคนละตัว    วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 (เต็มวัน) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (AstroPark) https://maps.app.goo.gl/QRyLBKRErhk6oyuE8   สมัครเลย ตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน 2567 > https://forms.gle/5jypbdC54XL4JbmZ6 รับจำกัดเพียง 36 คน (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)   ประกาศผลวันที่ 6 เม.ย 67 ทาง Facebook : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 084-088-2261 หรือ 053-121-269 ต่อ 111 

11 มี.ค. 2567

04 เม.ย. 2567

11 มีนาคม 2567
เปิดรับสมัคร ASTRO KIDS SUMMER CAMP 2024 ค่ายดาราศาสตร์ฤดูร้อน สำหรับน้องๆ อายุ 10-12 ปี วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (AstroPark) https://maps.app.goo.gl/QRyLBKRErhk6oyuE8   พบกับกิจกรรมดาราศาสตร์จัดเต็มตลอดวัน  - เรียนรู้นิทรรศการดาราศาสตร์ - ท่องเอกภพในท้องฟ้าจำลอง - แบบจำลองระบบสุริยะ - ออกแบบ และสร้างยานเคลื่อนที่ - เปิดประสบการณ์ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์รูปแบบต่างๆ พิเศษ สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมทุกคนรับ “กล้องดูดาวชนิดสองตา” กลับบ้านไปเลยคนละตัว   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 เมษายน 2567 คลิก https://forms.gle/5jypbdC54XL4JbmZ6 รับจำกัดเพียง 36 คน (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท) ประกาศผลวันที่ 6 เมษายน 2567 ทาง FB: อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ ยืนยันเข้าร่วม ภายในวันที่ 6-7 เมษายน 2567 พร้อมนำส่งใบอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ  ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 084-088-2261 หรือ 053-121-269 ต่อ 111 (ค่าย Astro Kids Summer Camp 2024)

12 ก.พ. 2567

18 ก.พ. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
วาเลนไทน์นี้ ชวนจับมือ ควงคู่ มาสร้างโมเมนต์ดี ๆ กับ NARIT กัน #NARITHappyValentines มาเดินเพลินโซนนิทรรศการ ตบท้ายด้วยเอนหลังชมท้องฟ้าจำลอง   และอินเลิฟแบบ X2 ชวนถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับกิจกรรมพิเศษ แชะ & แชร์ ให้ภาพถ่าย “บอกรัก” แทนคุณ ลุ้นรับของที่ระลึกกลับบ้านได้เลย กติกามีดังนี้ 1. กดติดตามช่องทางรับข่าวสารของ NARIT 2. ถ่ายภาพ “โพสท่าบอกรัก” ในแบบฉบับของคุณ บริเวณนิทรรศการหรือท้องฟ้าจำลอง  3. แชร์ภาพลงโซเชียลมีเดีย พร้อมแคปชัน สั้น ๆ ขอ 3 คำโดน ๆ 4. ใส่ #NARITHappyValentines เช็คอินสถานที่ และเปิดเป็นสาธารณะ 5. แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วท้องฟ้าจำลอง รับของที่ระลึกได้เลย   ปล. ภาพถ่ายที่ใช้ร่วมกิจกรรม ต้องเป็นวันเดียวกับวันที่แสดงหลักฐานรับของที่ระลึกเท่านั้น  และการจำกัดจำนวนของที่ระลึกขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ (กิจกรรมแชะ & แชร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2567)   แล้วมาฟินเฟ๊อร์อินเลิฟด้วยกัน ตามพิกัดนี้ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/w9pYU6cguzCnhu5X9 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา https://goo.gl/maps/4icKMqPfH7RErK1b6 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/9JFJU6GYXhB2TdaYA หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา https://goo.gl/maps/oZX2Zc4cxd42tEb57 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น https://maps.app.goo.gl/fBxypukvmxxA8zE78   ค่าธรรมเนียมเข้าชม ท้องฟ้าจำลอง: ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียนนักศึกษา 30 บาท นิทรรศการเข้าชมฟรี

10 ม.ค. 2567

13 ม.ค. 2567

10 มกราคม 2567
NARIT ชวนเยาวชนและครอบครัว มาท่องโลกแห่งดวงดาวและอวกาศ มหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี NARIT AstroFest 2024  ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09:00-22:00 น. ร่วมงานฟรี   พบกับกองทัพความสนุกสไตล์คนรักดวงดาวจัดเต็มกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ ท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ฉายในระบบฟูลโดมดิจิทัล รอบแรก 09:30 น. จนถึง 17:00 น. ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ชั้น 3 นิทรรศการดาราศาสตร์ เต็มพื้นที่ 3 ชั้น พร้อมกิจกรรม "Astro Rally" เก็บแต้มมาลุ้นแลกรับของรางวัลมากมาย  พบปะนักดาราศาสตร์ ตัวจริงเสียงจริง ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องราวต่าง ๆ  เวิร์คช็อปเรื่องการสร้างดาวเทียม จากพี่วิศวกรภาคีความร่วมมืออวกาศไทย โซนกิจกรรมกลาง จัดเต็มกิจกรรมตลอดทั้งวัน - NARIT Kids Zone พื้นที่ปล่อยพลังความสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสีสะท้อนแสง - NARIT Family Zone ประดิษฐ์ Stellar Light Box เรียนรู้ท้องฟ้าจากกล่องกลุ่มดาวเรืองแสง  - Astro Quiz แข่งเกมโชว์ดาราศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน  - เปิดห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง เยี่ยมชมการทำงานของวิศวกร - StarMarket อิ่มอร่อยกับตลาดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ ท่ามกลางเสียงเพลงขับกล่อมตลอดคืน พิเศษ กิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับกล้องโทรทรรศน์  

20 ธ.ค. 2566

24 ธ.ค. 2566

20 ธันวาคม 2566
NARIT ชวนเที่ยวนิทรรศการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองยามค่ำคืน  ในงาน NARIT Night at the Museum Festival 2023 23-24 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 - 22:00 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่  และหอดูดาวภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา   ชวนสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ดาราศาสตร์ในช่วงกลางคืนท่ามกลางบรรยากาศ เฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาส กับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เปิดนิทรรศการดาราศาสตร์ให้เข้าชม เวลา 10:00 - 20:30 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตื่นตากับท้องฟ้าจำลอง ระบบฟูลโดมดิจิทัล และซอฟต์แวร์ดูดาวฝีมือคนไทย  เปิดให้บริการรอบพิเศษ เวลา 18:30 น. และ 20:00 น. (ค่าบริการ เด็ก 30 บาท/ ผู้ใหญ่ 50 บาท) กิจกรรมดูดาว NARIT Public Night ชวนส่องวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พาเหรดกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมาย และพิเศษสำหรับงานนี้  ชวนแต่งกายร่วมงานธีม Merry Christmas (ชุดฉลองคริสต์มาส) มาร่วมงาน  รับทันที NARIT Point 10 แต้ม สะสมเพื่อแลกรับของที่ระลึกลิมิเต็ด   สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม • เชียงใหม่: อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ โทร. 084-088 2261 • นครราชสีมา: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา โทร. 086-429 1489 • ขอนแก่น: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น โทร. 063-892 1854 • ฉะเชิงเทรา: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โทร. 084-088 2264 • สงขลา: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โทร. 095-145 0411
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง