กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

16 กรกฎาคม 2563

ชื่นชอบ 1,629

9,565 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าวิจัยดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ และการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559     ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีดาราศาสตร์        จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารปฏิบัติการ และส่วนให้บริการประชาชน ได้แก่ 1) อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ 2) อาคารหอดูดาว 3) สวนพฤกษศาสตร์ ลานกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร

อาคารท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล 360 องศา ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ รองรับระบบการฉายความละเอียดสูงสุด 8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นผู้พิการ และส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ บนพื้นที่ประมาณ 2,358 ตารางเมตร

อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่าง ๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า รวมถึงจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ ลานกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  นิทรรศการดาราศาสตร์  - นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ และ   วีดิโอแนะนำวิธีการเรียนรู้ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม  โดยเรียงลำดับไว้เป็นเส้นทางทั้งหมด 17 โซน ได้แก่        การสำรวจระบบสุริยะ เสียงแห่งเอกภพ การเกิดเฟสดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง  เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก สเปกตรัมกับ   การศึกษาทางดาราศาสตร์ การสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้า รูม่านตากับความเข้มแสง การเกิดฤดูกาล การเปรียบเทียบน้ำหนักบนดาวเคราะห์ น้ำหนักของคุณบนดาวเคราะห์ การเกิดพายุบนดาวเคราะห์แก๊ส อุกกาบาต วิวัฒนาการดาวฤกษ์ ไทม์ไลน์การกำเนิดเอกภพ ลูกตุ้มเพนดูลัมกับการพิสูจน์การหมุนของโลก ยานสำรวจดาวอังคาร นอกจากนี้ในอนาคตยังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบของนิทรรศการเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้

ท้องฟ้าจําลอง - ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียดสูงสุด 8K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง จัดฉายรอบละ 60 นาที แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่  การบรรยายสดเกี่ยวกับการดูดาวเบื้องต้น จากกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่หมุนเปลี่ยนแปลงไปทุกสัปดาห์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ กระจุกดาว กาแล็กซี และเนบิวลา นอกจากนี้ยังมีการจำลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้น ส่วนที่สองเป็น การฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ในรูปแบบฟูลโดม ความละเอียดสูงสุด 8K มีภาพยนตร์ดาราศาสตร์มากกว่า 10 เรื่อง หมุนเวียนฉายเรื่องละ 1 เดือน เนื้อหามีความหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก ภาพยนตร์สำหรับนักเรียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ภาพยนตร์เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าและเอกภพ ภาพยนตร์เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ รวมทั้งภาพยนตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 121268
โทรสาร : 053 121250
เว็บไซต์ : http://www.narit.or.th/index.php
อีเมล : info@narit.or.th

วันและเวลาทำการ

 

นิทรรศการดาราศาสตร์

วันอังคาร - วันศุกร์

09:00 - 16:00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

10:00 - 17:00 น.

รอบฉายท้องฟ้าจำลอง

วันอังคาร - วันศุกร์

11:00 - 12:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.

วันเสาร์

11:00 - 12:00 น. / 14:00 - 15:00 น.

17:00 - 18:00 น.

วันอาทิตย์

11:00 - 12:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.

กิจกรรมดูดาว 

NARIT Public Night

ทุกวันเสาร์ 

เดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคม

18:00 - 22:00 น.

 

ค่าเข้าชม

นิทรรศการดาราศาสตร์ - ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล - ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

กิจกรรมดูดาว NARIT Public Night - เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองและซื้อบัตรเข้าชมท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วันทำการ ที่ Line@ : @narit.astropark

สอบถามเพิ่มเติมโทร.  0840882261

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีพื้นที่สำหรับรถเข็นเข้าชมในท้องฟ้าจำลอง
มีลิฟท์ และรถเข็นอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านอาหาร

ที่จอดรถ

พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

35

แบ่งปัน

กิจกรรม

24 มี.ค. 2564

28 มี.ค. 2564

24 มีนาคม 2564
NARITAstroFab เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Technical Workshop DIY Anodize การชุบผิวอะลูมิเนียมด้วยไฟฟ้า    วิทยากร : คุณโยธิน ทองรักษา : บริษัท อินโนเวชั่น คอนเซ็ปต์ เพลทติ้ง จำกัด คุณพิมล แก้วเสมอ : เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   วันที่ 1 - 2  เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.   ณ ห้องแอนโดรเมดา อาคารนิทรรศการฯ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่   รับจำนวน 20 คน เข้าร่วมฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน   สมัครออนไลน์ทาง https://bit.ly/2Yydfg2 (บัดนี้- 28 มี.ค. 64)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 29 มี.ค. 64  ทาง Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ    รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม www.narit.or.th/index.php/astrofab-event/training-07 หรือสอบถาม โทร.084-088 2260

17 มี.ค. 2564

07 เม.ย. 2564

23 มีนาคม 2564
NARIT สานต่อ "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์" สู่ปีที่ 7 เปิดโอกาสให้โรงเรียนจากทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายดาราศาสตร์  สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน  เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์  ส่งเสริมการเรียนรู้ไปสู่การศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน   แบ่งการสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์ และสื่อ Astro-Corner) - เปิดรับสมัคร : วันนี้ -  7 เมษายน 2564 - ประกาศผลคัดเลือก : 10 เมษายน 2564 - กิจกรรมอบรม : วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564 ทางลัดไปยังใบสมัคร  http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools64-1_ApplicationForms   กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาส  (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ด้วยกล้องดอปโซเนียน)  ** กลุ่มนี้จะมาอบรมทำโครงานเท่านั้น ไม่ได้รับกล้องใหม่นะครับ ** - เปิดรับสมัคร : วันนี้ -  7 เมษายน 2564 - ประกาศผลคัดเลือก : 10 เมษายน 2564 - กิจกรรมอบรม : วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564 ทางลัดไปยังใบสมัคร  http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools64-1_ApplicationForms   กลุ่มที่ 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับการสนับสนุนชุดสื่อ Astro-Corner) - เปิดรับสมัคร : 1พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2564 - ประกาศผลคัดเลือก : 11 มิถุนายน 2564 *จากนั้นจะดำเนินการส่งมอบชุดสื่อ Astro-Corner ให้ถึงโรงเรียน*   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/dobsoniantelescopeforschool สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-121268 - 9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการฯ) โทรศัพท์ (มือถือ) 088-5477834 (คุณคมสันต์) - ในวันและเวลาราชการ Line Official ID : @295ntycn (มี @ นำหน้าด้วยครับ)

27 มี.ค. 2564

22 มีนาคม 2564
มหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ประจำปี "NARIT AstroFest 2021" จัดเต็มทุกความสนุก สุขหรรษาไปกับความรู้ทางดาราศาสตร์  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  จัดดี จัดเต็ม ยิ่งกว่าเต็ม เพิ่มเติม คือ มีนิทรรศการโซนใหม่ สุดปังปุริเย่แน่นอน!!    27 มีนาคม 2564  เวลา : 09:00-22:00 น. พร้อมกัน 4 แห่งทั่วประเทศ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา   ติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ >> http://bit.ly/NARITastrofest2021 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-885 4353

09 มี.ค. 2564

21 มี.ค. 2564

12 มีนาคม 2564
ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 ค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 15-19 ปี มาร่วมสัมผัสประสบการณ์และค้นหาตัวตนและความชอบทางด้านดาราศาสตร์ ร่วมค้นหาวัตถุท้องฟ้ากว่า 100 วัตถุ เรียนรู้การใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ด้วยตัวเอง เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เรียนรู้การทำงานของนักดาราศาสตร์และวิศวกรดาราศาสตร์มืออาชีพ   รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น >> http://bit.ly/3qmefA1 ตั้งแต่วันที่ 9-21มีนาคม 2564  (คณะกรรมการคัดเลือกจากใบสมัครเพียง 120 คน เท่านั้น)   กำหนดการจัดค่าย 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564   สถานที่จัดค่าย อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-121268-9 ต่อ 306 (ค่าย NYC) หรือดูรายละเอียดใน FB : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

19 ก.พ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564
Liveแบบสดๆ คุยแบบสุดๆ กับ NARIT Facebook Live "เกาะติดประชิด 3 ยานสู่ MARS" วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:00 - 19:30 น. พบกันที่ NARITPage : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   สรุปภารกิจสำรวจดาวอังคารของ 3 ประเทศ ยานโฮป ยานหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารดวงแรกของชาติอาหรับ  กับภารกิจศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร ยานเทียนเวิ่น1 ยานสำรวจของจีน ความพยายามสู่ดาวอังคารครั้งที่ 2 พร้อมด้วยยานสำรวจถึง 3 แบบ ทั้งโคจรรอบดาว(Orbiter) ยานลงจอดบนพื้นผิว(Lander) และรถสำรวจ(Rover) ยานเพอรเซเวียร์แรนส์ ของสหรัฐอเมริกา ครั้งแรกกับการส่งเฮลิคอปเตอร์ไปกับยาน  พร้อมอุปกรณ์สำรวจสุดล้ำอีกมาก   กำหนดการสำรวจต่อจากนี้ของแต่ละยานจะเป็นอย่างไร และจะนำไปสู่อะไรในอนาคต  ชวนมาล้อมวงพูดคุยกับ "ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา" ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง