กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 594

4,436 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่เน้นของมีค่าหรือราคาแต่ประการใด ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นมาจาก แนวคิดของพระครูโสภณปริยัติสธ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอยสะเก็ดได้มองเห็นว่า ข้าวของเครื่องใช้ของคนในอดีตล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีกินดีตามวิถีแห่งศิลปะวัฒนธรรม ตามธรรมชาติ จึงเห็นสมควรเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานและชนรุ่นหลังได้ศึกษาจึงตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

304 หมู่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-865709, 089-719-4553

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน (ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) ที่อยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล ขับออกนอกเมืองไป 16 กิโลเมตร จะสังเกตเห็นวัดอยู่บนเขา และมีทางแยกขวา โดยขับผ่านตลาดและลัดเลาะขึ้นตามแนวเขาเข้าไปบนยอด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ต้องติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง