กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

08 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 608

7,334 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระตำหนักดาราภิรมย์ เป็นพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นมรดกทรงคุณค่าของแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆ

 

พระตำหนักดาราภิรมย์ มีลักษณะรูปทรงเป็นอาคารสองชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอดีตใต้ถุนโล่งแต่มีการต่อเติมเพื่อใช้ประโยชน์ภายหลัง

รูปแบบอาคารเป็นบ้านแบบฝรั่งประยุกต์ตามความนิยมในสมัยนั้น มีลักษณะคล้ายบ้านพักอาศัยในกรุงเทพฯ ที่ก่อสร้างในเวลาใกล้เคียงกัน พื้นที่ชั้นบนประกอบด้วย ห้องขนาดใหญ่หลายห้อง แต่ละห้องสูงโปร่ง มีลวดลายฉลุบริเวณคอสองเพื่อระบายอากาศ

หลังคาเป็นดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชมบริเวณสวนโดยรอบ หลังคารูปทรงผสมแบบจั่ว Gable และ แบบมลิลา Hipped roof

มีซุ้มทางเข้าหน้าอาคารสำหรับเทียบจอดรถยนต์ ส่วนพื้นที่โดยรอบของพระตำหนักทั้งหมด คือ บริเวณที่เรียกว่า “สวนเจ้าสบาย” ประกอบด้วย แปลงทดลองการเกษตร สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น และสวนครัว เป็นต้น 

 

 

นอกจากพระตำหนักแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรมงานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบพระตำหนักดาราภิรมย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ชุดแต่งกายแบบล้านนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-299175
เว็บไซต์ : http://www.chula.ac.th/th/archive/museum/3628

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันพุธ-อาทิตย์

เวลา 09.00-16.40 น.

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมชาวไทยและชาวต่างชาติ 20 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พระสงฆ์/นักเรียน,นักศึกษาในเครื่องแบบฟรี

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

 

จากตัวเมืองเมืองเชียงใหม่ใช้ถนนโชตนา หรือทางหลวง 107 ไปอำเภอแม่ริม ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 16 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ

กรณีเป็นคณะนักศึกษา,นักเรียนจะต้องทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม

กรณีเป็นคณะบุคคลทั่วไป โทรประสานก่อนล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สถานที่ยังไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และความพร้อมของพื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวย

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

8

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง