กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

17 มีนาคม 2565

ชื่นชอบ 688

35,327 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ในปี พ.ศ.2537 องค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ใช้ชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

 

ภายในสวนพฤกษศาสตร์ มีจุดไฮไลท์ ต้องห้ามพลาด ได้แก่

 

1.ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (canopy walk) เป็นทางเดินตาข่ายเหล็กและกระจกชมทัศนียภาพพรรณไม้มุมสูง ตลอดเส้นทง 500 เมตร

 

2.กลุ่มอาคารเรือนกระจก โรงเรือนรวบรวมพรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์จากหลากหลายระบบนิเวศ ชมสภาพป่าและพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ความมหัศจรรย์ในการปรับตัวของพืชกลุ่มกระบองเพชร ความสวยงามของกล้วยไม้และเฟิน บัวของไทยและต่างประเทศ สีสันของสับปะรดสี พืชที่เปลี่ยนใบให้เป็นกับดักจับแมลง เรียนรู้สรรพคุณพืชสมุนไพร พร้อมทั้งชมนาฬิกาดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีสันสดใสตามฤดูกาล

 

3.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum) อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ให้ความรู้ทางด้านพืช ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายในแบ่งส่วนจัดแสดงเป็น

 • รูปปั้น ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนมีความสมบูรณ์ สวยงามเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน
 • พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงงานสนองพระราชดำริฯ อย่างยาวนานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ป่าเพื่อการรักษาต้นน้ำ และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการป่ารักน้ำ, โครงการสวนป่าสิริกิติ์ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพรรณไม้พระราชทาน กับพรรณไม้ทรงโปรดอีกด้วย โดยมีนักพฤกษศาสตร์ต่างชาติและชาวไทย ขอพระราชทานพระราชานุญาตขนานนามดอกไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หลายชนิด ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์, คัทลียาควีนสิริกิติ์ และดอญญ่าควีนสิริกิติ์ เป็นต้น
 • ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ : จัดแสดงสภาพธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศหนึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
 • โลกของเรา ประกอบด้วย หินและแร่หลากหลายชนิด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น เมื่อหินหนืดใต้ผิวโลกเมื่อปะทุขึ้นมา และเย็นตัวลงจะกลายเป็น หินอัคนี ได้แก่ หินบะซอลต์ หินแกรนิต หินแกบโบร ในขณะเดียวกันหินและแร่ชนิดต่างๆ ถูกกัดเซาะ จนกลายเป็นตะกอน และถูกอัดแน่นกลับมาใหม่ จะเรียกว่า หินตะกอน เช่น หินปูน หินทราย เป็นต้น หรือหินตะกอนหรือหินอัคนีที่ได้รับความร้อนและความกดดันสูงๆ ก็จะเปลี่ยนมาเป็น หินแปร เช่น หินอ่อน หินชนวน หินไนส์ ซึ่งปัจจัยทางหิน ดิน แร่ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพรรณพืชทุกชนิด โดยในประเทศไทย นักพฤกษศาสตร์ได้คาดคะเนว่าพืชทั้งหมดในประเทศไทยน่าจะมีประมาณ 15,000 ชนิด ซึ่งคิดเป็นความหลากหลายของพืชทั่งโลกเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งในความหลากหลายเหล่านี้ก็มีปริศนาให้ค้นหาอยู่
 • ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)

- ดร.ซี ซี ฮอสเซอุส นักพฤกษศาสตร์คนแรกที่เข้ามาสำรวจป่าในภาคเหนือและค้นพบพืชพรรณใหม่ๆ ใช้เส้นทางสำรวจหลายเส้นทาง เช่น ดอยเชียงดาว ดอยสุเทพ และดอยอินทนนท์ เป็นต้น โดยตัวอย่างพรรณไม้ไทยที่ ดร.ซี ซี ฮอสเซอุส เก็บรักษาไว้มีหลายแห่ง เช่น สวนพฤกษศาสตร์คิว พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลอนดอน ปารีส เอดินบะระ และเจนีวา พร้อมทั้งตั้งชื่อพรรณไม้ไทยพร้อมตีพิมพ์คำบรรยายลักษณะพรรณไม้ไทยไว้หลายชนิด

- ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ผู้บุกเบิกวงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ปรมาจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ของไทย ผู้ยกระดับมาตรฐานพฤกษศาสตร์ไทยสู่สากล

 • ผจญภัย 10 ป่าในประเทศไทย จัดแสดงเรื่องราวของป่าในประเทศไทย ที่มีความหลากหลายถึง 10 ชนิด ขณะเดียวกัน ป่าแต่ละชนิดเองก็มีพืชเฉพาะถิ่นเป็นตัวแทนป่า ซึ่งพบได้เฉพาะในป่าชนิดนั้นๆ โดยไม่พบในป่าชนิดอื่นหรือพบน้อยมาก
 • มหัศจรรย์พรรณพืช พืชถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปรียบดั่ง “ผู้ให้” เพราะความแตกต่างทั้งลักษณะภายนอก ภายในที่มหัศจรรย์และน่าค้นหา จำลองภาพวาด 3 มิติ
 • นวัตกรรมจากพรรณไม้ พืชเป็นแหล่งที่มาของอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ นอกจากนี้แล้วพืชยังช่วยดำรงรักษาหน้าที่พื้นฐานของระบบนิเวศซึ่งมีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของทุกชีวิตบนโลก “โลกปราศจากพืช คือโลกที่ปราศจากชีวิต” จนปัจจุบัน นวัตกรรมจากพืชนานาชนิด ยังคงถูกผลิตคิดค้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของเรา
 • เส้นทางแห่งพืชพรรณ การข้ามถิ่นของพืชที่มีผลต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของคนในภูมิภาคนั้นๆ โดยเลือกนำเสนอพืชสำคัญๆ ทั่วโลกพืชที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจัยสี่ รวมถึงพืชเศรษฐกิจหลักๆ ของเรานั้นที่มีมาจากไหน? มีอะไรที่เป็นพืชถิ่นดั้งเดิมของเราบ้าง และการข้ามถิ่นของพืชมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้าง?
 • วันที่โลกไม่มีต้นไม้...สู่เส้นทางสีเขียว มนุษย์อาศัยพึ่งพาต้นไม้มาตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบัน จากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มุ่งแต่จะใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจนก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ และหากเราทุกคนยังไม่ยั้งคิด ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อต้นไม้อยู่บนโลกไม่ได้ เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้ ทางออกในการแก้ปัญหาโลกร้อน เส้นทางสู่ทางรอดของพืชพรรณ คือ เส้นทางรอดของมนุษย์เช่นเดียวกัน เพียงมนุษย์ใส่ใจและเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ก็อาจช่วยต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ได้

 

 

จุดท่องเที่ยวอื่นภายในสวนพฤกษ์ฯ

1.เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 400 เมตร ตลอดเส้นทางในช่วงฤดูฝนจะมีเจ้า “กิ้งกือกระสุน” ตัวน้อยเดินพาเหรดไปมา แมลงตัวน้อยที่ยิงใครไม่ได้แต่มีหน้าที่ย่อยสลายซากพืชในผืนป่า หากเผลอไปสัมผัสตัวมันก็จะเปลงร่างเป็นลูกกระสุนเล็กๆ แสนน่ารัก

2.วงศ์เฟิน สวนเฟินดึกดำบรรพ์ มหัศจรรย์แหล่งรวมเฟินโบราณนานาชนิด พืชในยุคเดียวกับไดโนเสาร์หลายร้อยล้านปี พร้อมทางเดินปูพรมสีเขียวนุ่มๆจากมอสธรรมชาติ

3.เส้นทางศึกษาพืชวงศ์กล้วย ตื่นตากับแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชมกล้วยแปลก กล้วยหายากนับร้อยสายพันธุ์

4.อุทยานขิง-ข่า สัมผัสความสวยงามเฉพาะตัวของเหล่าพืชวงศ์ขิง-ข่าหลากหลายสายพันธุ์ มนต์เสน่ห์แห่งฤดูฝน ใน 1 ปี จะออกดอกชูช่อให้เห็นในฤดูฝนเพียงช่วงเดียว

5.เส้นทางสวนรุกขชาติ เส้นทางที่สามารถพาตัวเข้าไปอยู่ใกล้กับป่าได้มากที่สุด มีวงศ์ไม้และระบบนิเวศของป่าให้ศึกษา สงบ ร่มรื่น ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ และธารน้ำเล็กๆ ตลอดทาง

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภายในสวนพฤกษศาสตร์ มีจุดไฮไลท์ ต้องห้ามพลาด ได้แก่

1.ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (canopy walk

2.กลุ่มอาคารเรือนกระจก

3.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum) 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

100 หมู่ 9 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-841 234 / 053-841 033
โทรสาร : 053-299 754
เว็บไซต์ : https://www.qsbg.org
อีเมล : document@qsbg.mail.go.th

วันและเวลาทำการ

 • สวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 09.00-16.00 น.

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ประมาณ 12 กิโลเมตร สวนพฤกษาศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตติ์อยู่ทางซ้ายมือ

2.รถสองแถวสีเหลือง(สะเมิง) จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังสวนพฤกษศาสตร์ โดยขึ้นรถที่สถานนีขนส่งช้างเผือก เวลา 6.00 18.00 น. 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • ลิฟท์ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • ทางลาดคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

27 ธ.ค. 2565

02 ม.ค. 2566

27 ธันวาคม 2565
ขอเชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2023: Go to Green Back to the Nature ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.  บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกฯ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย พร้อมสร้างความสุขให้ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมสวนฯ  กิจกรรมระบายสีธรรมชาติบนผืนผ้า กิจกรรม Eco print กิจกรรมทำการ์ดและที่คั่นหนังสือจากดอกไม้แห้ง กิจกรรมการจัดสวนถาด กิจกรรมผสมกลิ่นน้ำหอมด้วยตัวเอง การนำกล้วยไม้จิ๋ว และพืชกินแมลง ออกจากขวด ชมนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากพืช สมุนไพรใกล้ตัว, แปลงผักปลอดสารพิษ, เกษตรอินทรีย์  การออกร้านสินค้าชุมชน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับดนตรีในสวน   สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox page https://www.facebook.com/qsbgcm/ หรือ โทร. 053-841 234

29 ส.ค. 2565

31 ส.ค. 2565

17 มีนาคม 2565
ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา  ตอน แรพเตอร์ & เดอะแก๊ง ตะลุยสวนพฤกษศาสตร์ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565  พบกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  สอบถามเพิ่มได้ที่ Inbox  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือ โทร. 053-841 234 หรือ 053-841 023

24 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

24 ธันวาคม 2564
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่  เชิญชวนท่องเที่ยวเทศกาล Winter Love Garden ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.   โดยในวันที่ 1 มกราคม 2565 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  2 กิจกรรม ดังนี้ 1️. ผู้ที่เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ 565 คนแรก รับกล้วยไม้แผ่นฟรี ณ บริเวณลานดนตรี ด้านหน้าเรือนพืชทนแล้ง กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ 2️. กิจกรรม “เพื่อนกัน กดไลค์ Fanpage” สนุกกับวงล้อมหัศจรรย์  ลุ้นของขวัญรับบัตรเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี 1 ใบ ต่อ 5 ท่าน (ไม่รวมค่ายานพาหนะ)  หรือรับหนังสือกล้วยไม้ไทย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือ โทร. 053-841234  

27 ธ.ค. 2562

05 ม.ค. 2563

25 ธันวาคม 2562
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.    ภายในงานพบกับ Botany Studio ห้องสร้างแรงบันดาลใจที่จะจุดประกายการเรียนรู้ เปิดประตูสู่การเป็นนักพฤกษศาสตร์ เพลิดเพลินกับการสำรวจ การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เรียนรู้วิธีการสกัดสารธรรมชาติจากพืช พร้อมกับถ่ายภาพประทับใจภายในห้องปฏิบัติการจำลองของนักพฤกษศาสตร์ ชมการสาธิตนำกล้วยไม้ออกจากขวด ผสมเกสรกล้วยไม้และเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงกระบองเพชร ชมตัวอย่างแมลงในประเทศไทย สนุกไปกับการทำการ์ดพรรณไม้แห้ง กิจกรรม Cactus Lover รวมพลคนรักกระบองเพชร กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำขนมจากพืชให้สี เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากศูนย์เกษตรอินทรีย์และสินค้าวิสาหกิจชุมชน ชวนชิมไอศกรีมนมผสมมะเดื่อหว้าและขิง และไอศกรีมซอร์เบทมะเดื่อสายผสมสมุนไพร ซึ่งองค์การฯ ได้พัฒนาไอศกรีมจากพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วน เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำตาล พร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุนทรีย์ดนตรีในสวน ณ ลานชมวิวผานนทรี   *** ในวันที่ 1 มกราคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมฟรี!!!  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตู และรับกล้วยไม้แจกฟรี !!!  สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม Check in สวนพฤกษศาสตร์ฯ  ณ บูธประชาสัมพันธ์ภายในงาน Botanic Festival 2020 ***   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5384-1234  Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

15 ก.ค. 2562

15 ส.ค. 2562

05 กรกฎาคม 2562
ไดโนเสาร์บุกเชียงใหม่‼️ เตรียมพบกับ "ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา" ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   พบกับกิจกรรมสุดหรรษา อาทิ Botany Match เขาวงกตยุคล้านปี นักสืบหินแร่ ไดโนเสาร์คืนชีพ ขุดซากไดโนเสาร์ เดินเต๋าตามล่าไดโนเสาร์ ปลูกต้นไม้รักษาโลก   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-841 234 / 053-841 070 หรือ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง