กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

01 ตุลาคม 2564

ชื่นชอบ 688

21,720 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ความเป็นมา

               องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษานอกห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการถาวร และห้องนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม ในห้องแสดงนิทรรศการได้จัดพื้นที่แสดงได้น่าสนใจ

  

ความสำคัญ 

              พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะของสิ่งของต่างๆ ที่ได้มี การรวบรวมไว้จัดแสดง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ทั้งต่อนักพฤกษศาสตร์, นักศึกษา นักเรียนที่เรียนวิชาพฤกษศาสตร์ โดยตรงหรือทั่วไป และยังมีความสำคัญต่อเด็ก, เยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่จะได้พบเห็น และรู้จักตัวอย่างวัตถุทางพฤกษศาสตร์ อันจะ ทำให้รู้จักประโยชน์, เห็นคุณค่า, และให้ความสำคัญต่อ การอนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ทำการสงวนดูแลและเก็บรักษาวัตถุหรือวัสดุทางพฤกษศาสตร์ ที่มีคุณค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ให้คงสภาพอยู่ยาวนาน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์จึงมีประโยชน์ตรงต่อการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ในทุกระดับ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์

2. เพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • หุ่นจำลองพันธุ์พืชชนิดต่างๆ
  • ภาพวาด 4 มิติที่เกี่ยวกับพืช

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-841 234 ต่อ 4006 หรือ 4007
โทรสาร : 053-299 754
เว็บไซต์ : https://www.qsbg.org
อีเมล : ms_qsbg@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น. 

ค่าเข้าชม

  • คนไทย

- เด็ก 20 บาท / ผู้ใหญ่ 40 บาท

- นักเรียน 20 บาท / นักศึกษา 40 บาท 

- ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / พระภิกษุสามเณร / ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

  • ต่างชาติ

- เด็ก 50 บาท / ผู้ใหญ่ 100 บาท

** ไม่มีค่าเข้าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ **

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

              จากตัวเมืองเชียงใหม่เส้นทางรถยนต์ไปอำเภอแม่ริม เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 107 (แม่ริม-สะเมิง) ผ่านปางช้างแม่สา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 12 รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 27 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

              จากอำเภอแม่ริมใช้ทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ประมาณ 12 กิโลเมตร สวนพฤกษาศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตติ์อยู่ทางซ้ายมือ

 

2.โดยรถไฟ  มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ    1 ชั่วโมง

 

มีรถสองแถวสีเหลือง (สะเมิง) จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังสวนพฤกษศาสตร์ โดยขึ้นรถที่

สถานนีขนส่งช้างเผือก ในเวลา 6.00 18.00 น. 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

  • ลิฟท์ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  • ทางลาดคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

27 ธ.ค. 2562

05 ม.ค. 2563

25 ธันวาคม 2562
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.    ภายในงานพบกับ Botany Studio ห้องสร้างแรงบันดาลใจที่จะจุดประกายการเรียนรู้ เปิดประตูสู่การเป็นนักพฤกษศาสตร์ เพลิดเพลินกับการสำรวจ การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เรียนรู้วิธีการสกัดสารธรรมชาติจากพืช พร้อมกับถ่ายภาพประทับใจภายในห้องปฏิบัติการจำลองของนักพฤกษศาสตร์ ชมการสาธิตนำกล้วยไม้ออกจากขวด ผสมเกสรกล้วยไม้และเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงกระบองเพชร ชมตัวอย่างแมลงในประเทศไทย สนุกไปกับการทำการ์ดพรรณไม้แห้ง กิจกรรม Cactus Lover รวมพลคนรักกระบองเพชร กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำขนมจากพืชให้สี เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากศูนย์เกษตรอินทรีย์และสินค้าวิสาหกิจชุมชน ชวนชิมไอศกรีมนมผสมมะเดื่อหว้าและขิง และไอศกรีมซอร์เบทมะเดื่อสายผสมสมุนไพร ซึ่งองค์การฯ ได้พัฒนาไอศกรีมจากพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วน เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำตาล พร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุนทรีย์ดนตรีในสวน ณ ลานชมวิวผานนทรี   *** ในวันที่ 1 มกราคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมฟรี!!!  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตู และรับกล้วยไม้แจกฟรี !!!  สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม Check in สวนพฤกษศาสตร์ฯ  ณ บูธประชาสัมพันธ์ภายในงาน Botanic Festival 2020 ***   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5384-1234  Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

15 ก.ค. 2562

15 ส.ค. 2562

05 กรกฎาคม 2562
ไดโนเสาร์บุกเชียงใหม่‼️ เตรียมพบกับ "ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา" ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   พบกับกิจกรรมสุดหรรษา อาทิ Botany Match เขาวงกตยุคล้านปี นักสืบหินแร่ ไดโนเสาร์คืนชีพ ขุดซากไดโนเสาร์ เดินเต๋าตามล่าไดโนเสาร์ ปลูกต้นไม้รักษาโลก   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-841 234 / 053-841 070 หรือ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

21 ธ.ค. 2561

02 ม.ค. 2562

15 พฤศจิกายน 2561
สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ “HOME GARDEN” ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  พบกับสีสันพรรณไม้งามท่ามกลางสวนผัก Organic สวนต้มยำ สวนส้มตำ สวนผัดไทย ชมสาธิตการทำสวนผักแบบง่ายจากวัสดุเหลือใช้ D.I.Y.การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ Cactus Lover รวมพลคนรักกระบองเพชร ชมนิทรรศการให้ความรู้จากหลายหน่วยงาน  Shop & Chill กับสินค้า OTOP ลองลิ้มชิมรสอาหารหลากเมนูกับ Food Market และร่วมสนุกกับกิจกรรม Passport on Tour ลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมาย    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-841009 Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง