คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ

บรรยากาศศาลเจ้าเทพนาจา อ.หาดใหญ่

 ศาลเจ้าเทพนาจากับบริบทการท่องเที่ยว

ศาลเจ้าเทพนาจา ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีก
แห่งหนึ่งที่ตอบสนองการท่องเที่ยวแบบการแสวงบุญ
รูปปั้นหรือสิ่งก่อสร้างในศาลเจ้าอาจพูดได้ว่าเป็นสิ่ง
ก่อสร้างที่สะท้อนวิถีวิชิตของชาวจีนในไทยที่แฝงไป
ด้วยความเชื่อ และความศรัทธาของชาวจีนต่อเทพเจ้า
นอกจากจะเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความเชื่อและ
ความศรัทธา ถ้ามองอีกแง่หนึ่งศาลเจ้ายังถือเป็น
สถานที่ทางการค้า เป็นช่องหารายได้ให้กับคน
ในศาลเจ้า
ศาลเจ้าเทพนาจากับบริบทการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่

หลวงปู่ทวดใหญ่ที่สุดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ, หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์) [1] เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริง ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง

ปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก รูปสำคัญ 1 ใน 2 มหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทย คู่กับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (หลวงปู่โต) ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์

การบูชาหลวงปู่ทวด ธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก ท่อง คาถาหลวงปู่ทวด เป็นประจำจะแคล้วคลาดอันตราย

คาถาหลวงปู่ทวด ตั้งนะโม 3 จบ นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)  แล้วระลึกถึงท่าน 

 

เส้นทางจะไปศาลเจ้าเทพนาจาผ่านเส้นทางสายกาญจนวนิช จากสงขลาจะเข้าเมืองหาดใหญ่ องค์เทพนาจาดูเด่นสง่า บอกให้ทราบว่าอีกไม่ไกลจะถึงศาลเจ้าแล้ว หากแวะไปท่านยังได้นมัสการ หลวงพ่อทวด และเทพเจ้าอีกหลายองค์ที่งดงามน่าเลื่อมใส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปนมัสการทุกวัน และในช่วงเดือน 9 ของทุกปี ทางศาลเจ้าได้จัดเทศการกินเจสำหรับผู้มาร่วมสร้างทานบารมี ศาลเจ้าเทพนาจา ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศาลเจ้าเทพนาจาเป็นศาลที่มีหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหาดใหญ่ แล้วศาลเจ้านาจาเป็นศาลเจ้าที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องมีกดแตรถทุกครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลในการขับขี่รถอยากปลอยภัย แล้วเป็นที่มีนักท้องเที่ยวชาวมาเลย์เซียจะต้องมาเที่ยวตลอดไม่ขาดสายเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ และสภาพแวดล้องรอบๆศาลเจ้าตรงข้ามกับศาลเจ้าก็จะมีตลาดนัดเกาะหมีเป็นตลาดนัดที่ใหญ่อีกที่หนึงของอำเภอหาดใหญ่เลยเช่นกัน มาศาลเจ้านาจาอิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งท้องเลยค่าบ ศาลเจ้านาจาเกาะมีห

6,802 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา