ย้อนกลับ

เสน่ห์สงขลา

-

เรื่อง เสน่ห์สงขลา

            หลายๆคนคงทราบแล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวในสงขลามีเยอะแยะมากมาย คนส่วนมากนิยมมาเที่ยวในจังหวัดสงขลาเพราะสงขลาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มีการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาตหรือชุมชน เป็นเมืองที่มีสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ สะพานติณสูลานนท์หรือที่เรียกกันว่าสะพานป๋าเปรม มีธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยทะเลและภูเขา ถือเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสงขลาคงหนีไม่พ้นหัวนายแรง เก้าเส้ง เป็นก้อนหินที่ตั้งอยู่ปลายสุดเป็นลักษณะที่เด่นชัด สามารถมองเห็นเกาะหนูเกาะแมวได้อย่างชัดเจน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัดอยู่บนภูเขาเป็นที่สักการะของชาวพุทธ หลายๆคนคงสงสัยทำไมถึงได้ชื่อว่าหัวนายแรง มีการเล่าขานกันว่าเขาเก้าเส้ง หรือที่เรียกกันในภาษาพื้นเมืองว่า “หัวนายแรง” ครั้งนั้นทางเมืองนครศรีธรรมราชกำหนดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์ และนำเงินทองไปบรรจุในพระบรมธาตุ เมืองที่นายแรงเป็นเจ้าเมืองก็เป็นเมืองขึ้นนครศรีธรรมราชด้วย ประกอบกับนายแรงมีความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงขนเงินทองเป็นจำนวนมากถึงเก้าแสนบรรทุกเรือสำเภา ออกเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราช ขณะกำลังเดินทางเรือสำเภาถูกคลื่นลมชำรุด จึงเข้าจอดเรือที่ชายฝั่งหาดทรายแห่งหนึ่ง เพื่อซ่อมแซมเรือ พอได้ทราบข่าวว่าทางเมืองนครศรีธรรมราชได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว นายแรงเสียใจมาก จึงให้ไพร่พลขนเงินทองบรรจุไว้บนยอดเขาลูกหนึ่ง สั่งให้ลูกเรือตัดหัวของตนไปวางไว้ที่ยอดเขา นายแรงกลั้นใจตาย ลูกเรือต้องจำใจตัดหัวเจ้านายไปวางไว้บนยอดเขาตามคำสั่ง เขาลูกนี้ภายหลังเรียกว่า “เขาเก้าแสน” เรียกเพี้ยนไปเป็น “เก้าเส้ง”ก้อนหินที่ปิดทับบนยอดเขาเรียกว่า“หัวนายแรง” หัวนายแรงจึงได้เป็นสถานที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสงขลามาจนถึงทุกวันนี้ อีกสถานที่ที่พลาดไม่ได้ก็คือเขาตังกวนนั่นเอง เป็นสถานที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสงขลาอีกด้วย มีลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปดูเมืองสงขลา ที่เห็นทะเลได้ไกลสุดสายตา สามารถมองเห็นแหลมสมิหลาได้อย่างชัดเจน เป็นที่ที่ได้บรรยากาศมีฝูงลิงเยอะแยะมากมาย การเป็นอยู่ของชาวสงขลาในย่านเมืองต่างๆ เช่นนครนอก นครใน  เป็นการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ มีทั้งคนจีน ไทยพุทธ มุสลิม อาหารส่วนมากก็จะเป็นของคนจีน บ้านที่อยู่แถวๆนั้นก็จะเป็นแบบบ้านเก่าโบราณ การอยู่ร่วมกันแบบสังคม มีการประกอบอาชีพประมงและการค้าขาย สำหรับใครๆที่สนใจจะไปเที่ยวแนะนำให้มาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาน่ะค่ะ

นางสาว อธิตา     นิเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

550 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา