คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดคลองเรียน

ชมความงามและกราบไหว้พระพุทธรูป วัดคลองเรียน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

            วัดคลองเรียนตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านคลองเรียน ถนนศรีภูวนารถ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดคลองเรียนสร้างขึ้นราว ปี พ.ศ. 2210 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2446 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยบ้านเรือนของราษฎรอยู่รายรอบวัด ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปผสมยางไม้ปางมารวิชัย ชาวบ้านคลองเรียนเรียกกันว่า "หลวงพ่อเกตุแดง" อันเป็นพระพุทธรูปคู่วัดมาช้านาน จากคำบอกเล่าของพระครูปัญญาภิมัณฑ์(เจ้าอาวาสวัดคลองเรียนรูปปัจจุบัน) หรือพ่อท่านแก้ว ว่าแต่เดิมวัดนี้เรียก "วัดคลองเวียน" เนื่องด้วยในอดีตเคยมีลำคลองเวียนรอบวัด ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะของพื้นตั้งว่า "วัดคลองเวียน" ซึ่งในกาลต่อมาคงเรียกเพี้ยนกันเป็น "วัดคลองเรียน"

รูปเคารพบูชาพระสังกัจจาย ติดอยู่กับ ทางเข้าของวัดคลองเรียน พระสังกัจจาย ถือเป็นหนึ่งใน ไตรภาคี แห่งพระผู้ดลบันดาลโชคลาภและความมั่งมีศรีสุขให้แก่ผู้นับถือและเคารพบูชา......

ถัดมาทางขวาของพระพระสังกัจจายก็จะเป็น.........พระสีวะลี หรือ พระสีวะลีเถระ มีรูปร่างสีเหลืองทองสง่า ส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามจากผู้คนที่มาไหว้ก็ได้ความว่าที่เขามาไหว้ก็เพราะจะอธิษฐานขอพร เกี่ยวกับโชคลาภ การค้า หน้าที่ การงาน 

ถัดมาจากพระสีวะลี....ก็คือ พระพรหมสี่หน้า เทพสูงสุดผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู เป็นที่เคารพสักการะ และกราบไหว้ขอพรให้ประกอบกิจการงานสำเร็จ ของทั้งชาวไทย ชาวบ้านในระแวกนั้นและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีเชื้อสายจีนมีความเคารพนับถือ แวะเวียนมาสักการะอยู่อย่างไม่ขาดสาย

นี้ก็คือโบสถ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพุทธ เช่น ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฯลฯ โบสถ์ที่วัดคลองเรียนมีการตกแต่งฝาผนังด้วยสีฟ้าครามเปรียบเสมือนทองฟ้ามีความงดงามอย่างมากและหลังคามีการเรียงด้วยกระเบื้องสีแดงอลังการ

ต่อมาก็คือวิหารพระประธานโบสถ์เก่า มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามและภายในวิหารพระประธานโบสถ์เก่า ยังเป็นที่ตั้งพระสรีระสังขารของพ่อท่านแก้ว ให้ผู้คนที่มาวัดคลองเรียนได้กราบไหว้และบริเวณข้างวิหารพระประธานโบสถ์เก่ายังมีพระประจำวัน ให้ผู้คนกราบไหว้และทำบุญอีกด้วย   

7,245 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา