ย้อนกลับ

วัดคลองเรียน

ชมความงามและกราบไหว้พระพุทธรูป วัดคลองเรียน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

            วัดคลองเรียนตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านคลองเรียน ถนนศรีภูวนารถ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดคลองเรียนสร้างขึ้นราว ปี พ.ศ. 2210 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2446 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยบ้านเรือนของราษฎรอยู่รายรอบวัด ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปผสมยางไม้ปางมารวิชัย ชาวบ้านคลองเรียนเรียกกันว่า "หลวงพ่อเกตุแดง" อันเป็นพระพุทธรูปคู่วัดมาช้านาน จากคำบอกเล่าของพระครูปัญญาภิมัณฑ์(เจ้าอาวาสวัดคลองเรียนรูปปัจจุบัน) หรือพ่อท่านแก้ว ว่าแต่เดิมวัดนี้เรียก "วัดคลองเวียน" เนื่องด้วยในอดีตเคยมีลำคลองเวียนรอบวัด ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะของพื้นตั้งว่า "วัดคลองเวียน" ซึ่งในกาลต่อมาคงเรียกเพี้ยนกันเป็น "วัดคลองเรียน"

รูปเคารพบูชาพระสังกัจจาย ติดอยู่กับ ทางเข้าของวัดคลองเรียน พระสังกัจจาย ถือเป็นหนึ่งใน ไตรภาคี แห่งพระผู้ดลบันดาลโชคลาภและความมั่งมีศรีสุขให้แก่ผู้นับถือและเคารพบูชา......

ถัดมาทางขวาของพระพระสังกัจจายก็จะเป็น.........พระสีวะลี หรือ พระสีวะลีเถระ มีรูปร่างสีเหลืองทองสง่า ส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามจากผู้คนที่มาไหว้ก็ได้ความว่าที่เขามาไหว้ก็เพราะจะอธิษฐานขอพร เกี่ยวกับโชคลาภ การค้า หน้าที่ การงาน 

ถัดมาจากพระสีวะลี....ก็คือ พระพรหมสี่หน้า เทพสูงสุดผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู เป็นที่เคารพสักการะ และกราบไหว้ขอพรให้ประกอบกิจการงานสำเร็จ ของทั้งชาวไทย ชาวบ้านในระแวกนั้นและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีเชื้อสายจีนมีความเคารพนับถือ แวะเวียนมาสักการะอยู่อย่างไม่ขาดสาย

นี้ก็คือโบสถ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพุทธ เช่น ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฯลฯ โบสถ์ที่วัดคลองเรียนมีการตกแต่งฝาผนังด้วยสีฟ้าครามเปรียบเสมือนทองฟ้ามีความงดงามอย่างมากและหลังคามีการเรียงด้วยกระเบื้องสีแดงอลังการ

ต่อมาก็คือวิหารพระประธานโบสถ์เก่า มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามและภายในวิหารพระประธานโบสถ์เก่า ยังเป็นที่ตั้งพระสรีระสังขารของพ่อท่านแก้ว ให้ผู้คนที่มาวัดคลองเรียนได้กราบไหว้และบริเวณข้างวิหารพระประธานโบสถ์เก่ายังมีพระประจำวัน ให้ผู้คนกราบไหว้และทำบุญอีกด้วย   

2,934 views

0

แบ่งปัน