ย้อนกลับ

สงขลา @หัวพญานาค

พญานาค พ่นน้ำ 
เคยเห็นแต่พญานาคพ่นไฟ มาสงขลาเจอพญานาคจะพ่นน้ำ
คติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์ของการ กำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับ เป็นแหล่งการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของ ชาวสงขลา  ประติมากรรมพญานาค พ่นน้ำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ จังหวัดสงขลา มีลักษณะแบบลอยตัว สามารถมองเห็นได้รอบด้าน เนื้อวัตถุ เป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ออกแบบ โดย อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณคนปัจจุบัน) 
 

เป็นการจัดวางศิลปะที่น่าติดตามมาก เพราะเขาแบ่ง พญานาคออกเป็นสามส่วน คือ หัว กลาง และหาง   (ตรงกลางนี้เขาเรียก สะดือพญานาค) วางใน3 จุดริมทะเล ที่ห่างกันพอสมควร

ส่วนที่ 1 หัวพญานาค หมายถึง สติปัญญาที่เป็นเลิศของชาวสงขลา ติดตั้งส่วนหัวพญานาค ไว้ที่ บริเวณแหลมสนอ่อนสวนสองทะเล

ส่วนที่ 2 สะดือพญานาค หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของเมืองสงขลา ติดตั้งไว้ที่ บริเวณลานชมดาว สระบัวแหลมสมิ

ส่วนที่ 3 หางพญานาค หมายถึง บริวารที่พรั่งพร้อมของชาวสงขลา ติดตั้งไว้ที่บริเวณหาดสมิหลา ด้านถนนชลาทัศน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นาค หรือ พญานาค เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดน้ำ ความยิ่งใหญ่ แห่งน้ำ เป็นเทพแห่งการให้น้ำ และความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวง ชาวใต้มีความเชื่อว่า นาค หรือ พญานาค จะพ่นโปรยน้ำทิพย์มาชโลมไล้ให้มนุษยื มีความสุขสดชื่น ชำระล้างมลทินทั้งกายและใจ 


ปี พ.ศ. 2549 นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้ มีความคิดที่จะสร้าง นาค หรือ พญานาค เพื่อเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแก่เมืองสงขลา จึงให้อาจารย์มนตรี สังข์สิกานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการ ออกแบบเป็นนาค หรือ พญานาค 

ได้ทำพิธีเปิด ปติมากรรมนาค หรือ พญานาค อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2550 

4,486 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา