คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ตลาดริมน้ำคลองแดน

สามคลองสองเมือง Slow life in “ชุมชนวิถีพุทธ”

            มาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของ "ตลาดริมน้ำคลองแดน" กันก่อนค่ะ 

           "ตลาดริมน้ำคลองแดน"  เริ่มจากชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานเพื่อใช้บริเวณคุ้งน้ำในการทำการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งที่นี่เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เพราะตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ทะเลสาบกับอ่าวไทย โดยเมื่อพ.ศ. 2406 พบว่า บริเวณสามแยกแนวบรรจบของ คลองระโนด , คลองชะอวด และคลองปากพนังมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามีมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2516 มีการสร้างทางหลวงสาย 408 และเริ่มใช้งานทำให้ความนิยมในการขนส่งทางน้ำลดน้อยลง

            ตลาดน้ำคลองแดน ได้ชื่อว่าเป็น “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน”  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีคลองสามสายมาบรรจบกัน  คือ  คลองระโนด  คลองชะอวด  คลองปากพนัง  เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตลาดน้ำคลองแดนเลยมีสโลแกนที่ว่า  “สามคลอง สองเมือง”  สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาดน้ำคลองแดนก็จะได้สัมผัสกับการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมแบบชาวใต้ เยี่ยมชมการแสดงมโนราห์  หนังตะลุง  การร้องเพลงเล่นดนตรีสด นอกจากนี้ยังได้เลือกซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้าน  ของที่ระลึกจากตลาดน้ำคลองแดนไปเป็นของฝากอีกด้วย

            ตลาดริมน้ำคลองแดนสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นหรือชาวบ้านมาขายของ ขายอาหาร หรือเปิดเป็นโฮมสเตย์ไว้บริการให้นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศวิถีชนบท  วิถีคลอง  ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ในรูปแบบของบ้านริมน้ำ  เรือนไม้ไทย  หรือระเบียงไทย  ถือเป็นการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง  รวมถึงขายของที่ระลึกซึ่งเป็นฝีมือของคนในท้องถิ่น สร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน  

ไปเที่ยวตลาดน้ำคลองแดน ถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ถือว่า “มาไม่ถึงตลาดน้ำคลองแดน”  นะค่ะ              

  • เรือพาย  ตลาดน้ำคลองแดนมีเรือพายหลายลำ ให้นักท่องเที่ยวพายเล่นหรือหัดพายโดยไม่คิดค่าบริการ
  • เรือแจว  นัดท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือแจว เพื่อรับบรรยากาศการนั่งเรือชมวิว ชมธรรมชาติสวยๆได้ 2 เส้นทาง

            -  เส้นทางที่ 1  ไปวัดสิกขารามชมทิวทัศน์ดงตาลโตนด  -  ทางคลองระโนด

            -  เส้นทางที่ 2  ไปวัดคลองแดน  ทางคลองชะอวด

  • เรือหางยาว  ล่องเรือหางยาวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมฝั่งคลอง  แวะชมหมู่บ้านชาวเลท่าเข็น และสามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
  • ชมการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้  เช่น  มโนราห์  หนังตะลุง  หรือการร้องเพลงเล่นดนตรีสด
  • นมัสการหลวงพ่อพร้อม   หลวงพ่อชุม และพระทองโบราณ

 

 

 

       ตลาดน้ำคลองแดน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชาวพุทธของชาวคลองแดน  และแวะมาเลือกซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้าน  ของที่ระลึกได้         ทุกๆวันเสาร์เวลา  15:30 – 20:00  น.

 

                                         ***  อย่าลืม !! แวะมาเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดนกันเยอะๆนะค่ะ  รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ  ***

 

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย   :   นางสาวเจนจิรา  ชูทอง รหัสนิสิต 571071243    วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ  ชั้นปีที่ 4  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เบอร์โทร  :  0950277904

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก   https://travel.kapook.com/view114823.html

16,677 views

2

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา