ย้อนกลับ

พญานาคพ่นน้ำ

แสงตะวันลับขอบฟ้า ณ หัวพญานาค

          ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่เทศบาลนครสงขลา สรรค์สร้างขึ้นเพื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ชายหาดสมิหลาให้เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวและชาวสงขลา โดยนำเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์ของการ กำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของชาวสงขลา

            ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ จังหวัดสงขลา มีลักษณะแบบลอยตัว สามารถมองเห็นได้รอบด้านเนื้อวัตถุเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว หัวพญานาค ตั้งอยู่บริเวณสวนสองทะเล ปลายแหลมสนอ่อน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของลำตัว 1.20 เมตร ความสูงจากฐานลำตัวจนถึงปลายยอดสุด ประมาณ 9 เมตร พ่นน้ำลงสู่ปากอ่าวทะเลสาบสงขลา 

         นาค หรือ พญานาค เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดน้ำ ความยิ่งใหญ่ แห่งน้ำ เป็นเทพแห่งการให้น้ำ และความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวง ชาวใต้มีความเชื่อว่า นาค หรือ พญานาค จะพ่นโปรยน้ำทิพย์มาชโลมไล้ให้มนุษย์มีความสุข สดชื่น ชำระล้างมลทินทั้งกายและใจ

         ปัจจุบันประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเยือน จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยังไม่เคยได้มาเยี่ยมชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ รับรองว่าคุณจะหลงเสน่ห์ไม่มีวันลืม

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นางสาว เจนจิรา สังมัน

นิสิตมหาวิทลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.paiduaykan.com/province/south/songkhla/payanak.html

 

4,250 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา