คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ตลาดน้ำคลองแห

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

             ตลาดน้ำคลองแห อยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งคลองตรงข้ามกับวัดคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ผสมผสานระหว่างตลาดที่จำหน่ายสินค้าในเรือ และตลาดโบราณจำหน่ายสินค้าบนบก ตลาดน้ำคลองแหเปิดตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ในชื่อ "ตลาดน้ำคลองแห วัฒนศิลป์ถิ่นใต้" เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

เที่ยวชมตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

 เป็นตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่นี่รวบรวมอาหารทั้งไทยมุสลิม ผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

อาหารท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมือง

           และตลาดน้ำคลองแหยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดแล้ว ยังมีผู้คนจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง ปัตตานี สตูล ฯลฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ มาเที่ยวชม-ซื้อสินค้ากันเนืองแน่นแทบทุกนัด สำหรับเวลาเปิดให้บริการตลาดน้ำคลองแหคือ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- ถึง 22.00 น.

4,605 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา