ย้อนกลับ

ตลาดน้ำคลองแห

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

             ตลาดน้ำคลองแห อยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งคลองตรงข้ามกับวัดคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ผสมผสานระหว่างตลาดที่จำหน่ายสินค้าในเรือ และตลาดโบราณจำหน่ายสินค้าบนบก ตลาดน้ำคลองแหเปิดตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ในชื่อ "ตลาดน้ำคลองแห วัฒนศิลป์ถิ่นใต้" เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

เที่ยวชมตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

 เป็นตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่นี่รวบรวมอาหารทั้งไทยมุสลิม ผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

อาหารท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมือง

           และตลาดน้ำคลองแหยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดแล้ว ยังมีผู้คนจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง ปัตตานี สตูล ฯลฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ มาเที่ยวชม-ซื้อสินค้ากันเนืองแน่นแทบทุกนัด สำหรับเวลาเปิดให้บริการตลาดน้ำคลองแหคือ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- ถึง 22.00 น.

2,477 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสงขลา