กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

29 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 258

1,246 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

    ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย จัดตั้งโดยสถาบันอาหาร หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยให้ใช้พื้นที่อาคาร กสอ.(เดิม)

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหารไทยที่มีอยู่อย่างมหาศาล ผนวกกับกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และนวัตกรรมอาหารไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการชี้นำทิศทางโอกาส และการสร้างสรรค์ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่แสดงนิทรรศการออกเป็ฯ 3 ส่วนได้แก่

 

ส่วนที่ 1 สุวรรณภูมิดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ (The Golden Land) นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ผ่านเรื่องราวของ “ข้าวพันธุ์ไทย” ในฐานะอาหารหลักและสินค้าหลักของประเทศ ทั้งขั้นตอนการทำนาและประเพณีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวนา  นอกจากนี้ยังนำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง ได้แก่ โครงการหญ้าแฝก โครงการชั่งหัวมัน โครงการแกล้งดิน และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 

ส่วนที่ 2 ครบเครื่องเรื่องครัวไทย (Delight of Thai Taste)นำเสนอนิทรรศการพระอัจฉริยะภาพแห่งความอร่อย ที่แสดงถึงความมีอัจฉริยะภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการปรุงอาหารที่ทรงคุณค่าในหนังสือครัวสระปทุม นอกจากนี้ยังนำเสนอวัตถุดิบต่างๆ เช่น เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส  นำเสนอภูมิปัญญาการถนอมอาหาร มีมุมเกมทำอาหาร เป็นต้น

 

ส่วนที่ 3 นวัตกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก (The Food of the World)แสดงนวัตกรรมอาหารของไทย และการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการเดินทางของอาหารไทยไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่สร้างรายได้มหาศาล

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

2014 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-886-8088 ต่อ 7521, 088-144-7555
โทรสาร : 02-883-5852
เว็บไซต์ : http://www.thaifoodheritage.com/
อีเมล : tfh@nfi.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

-

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
16,592 ผู้เข้าชม0.59 กม.ขอเส้นทาง
5,306 ผู้เข้าชม1.95 กม.ขอเส้นทาง
1,620 ผู้เข้าชม2.47 กม.ขอเส้นทาง
17,817 ผู้เข้าชม2.65 กม.ขอเส้นทาง
2,294 ผู้เข้าชม3.18 กม.ขอเส้นทาง
425 ผู้เข้าชม4.37 กม.ขอเส้นทาง
1,574 ผู้เข้าชม5.07 กม.ขอเส้นทาง