กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 934

45,886 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย 

"ห้องศิริราชขัตติยพิมาน"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาล ศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน

 

"ห้องสถานพิมุขมงคลเขต"

ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง พระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น   

 

"ฐานป้อมพระราชวังหลัง

หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกันสามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่าง มากมาย    

   

"เครื่องถ้วยโบราณ"

ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัยที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย       

 

"ห้องโบราณราชศัสตรา"

จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข   

 

"ห้องคมนาคมบรรหาร"

ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่ง ได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาล เวลาย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

"งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์"

ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มา แห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และ เครื่องเรือนจากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำ มาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาล หลวงแห่งแรกของแผ่นดิน   

 

"หุ่นกายวิภาคมนุษย์"

ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ใน โรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจาก เยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้เป็นประจักษ์ พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัย นั้น      

 

"สมเด็จพระบรมราชชนก"

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและ สาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่าง แห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการ เสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ        

  

"จักษุวิทยา"

มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาใน อดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการ วินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต  

 

"อาจารย์ใหญ่"

หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและ เรียกขานกันว่าอาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติ การชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่น แล้วรุ่นเล่า 

 

"การจำลองการผ่าตัด"

เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติ การในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึง หัวใจของการทำ งานเป็นทีม    

    

"มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์"

ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความ รู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย        

 

"ร้านโอสถวัฒนา"

รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์ สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็น การผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย      

 

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)"

กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการ ยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระ ที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตลอดไปจนถึง สามัญชนทั่วไป

 

"วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย"

โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คน สองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน   

 

"เรือโบราณ"

เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ของประเทศไทย           

   

 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com

วันและเวลาทำการ

 

เวลาทำการปกติ :

วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 10.00-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)  25 บาท
  • เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
  • ผู้ใหญ่ 80 บาท
  • ชาวต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

รถโดยสายประจำทางสาย 57, 81, 146, 149, 157

 

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าพระจันทร์-รถไฟ, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองวันและเวลาเพื่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 02-419-2617

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

24

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2564
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง) ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม Live กิจกรรม "ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี" ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ผู้มีโรคประจำตัว ผักสมุนไพรช่วยรักษา”  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30-16.30 น.   พบกับวิธีดูแลรักษาผักให้สวยงาม และวิทยากรพิเศษจากฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องผักสมุนไพร สำหรับนำมาประกอบอาหารให้ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละโรค   สามารถร่วมสนุกใน Live พร้อมรับของรางวัลมากมาย ในกิจกรรม Like & Share และตอบคำถามชิงรางวัลอีกเช่นเคย โปรดติดตามชม Live ผ่านทาง Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

31 ส.ค. 2564

20 สิงหาคม 2564
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 10  โดยการรับชม Live ผ่าน Facebook Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30-16.30 น.    หัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร สรรพคุณสูง ปลูกเองได้” พบกับ การบรรยายให้ความรู้การปลูกฟ้าทะลายโจร  โดยวิทยากรจาก บริษัท ศรแดง ที่มีประสบการณ์  และวิทยากรจากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสรรพคุณฟ้าทะลายโจร กิจกรรม Like & Share และร่วมลุ้นในการร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัล 

29 ก.ค. 2564

16 กรกฎาคม 2564
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ อบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 9  หัวข้อ “ไมโครกรีนผักจิ๋วแต่แจ๋ว”    Live ผ่าน Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-16.30 น.    โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ศรแดง มาถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำเรื่องไมโครกรีน จุดเด่นของไมโครกรีนที่แตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไร รวมทั้งมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกและร่วมลุ้นตอบคำถามชิงของรางวัล อีกเช่นเคย   *ติดต่อสอบถาม 02-419 2617 , 02-419 2601  

19 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564

26 มิถุนายน 2564
เนื่องในวาระครบรอบ 235 ปี วันคล้ายปีเกิดของสุนทรภู่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอร่วมสดุดีเกียรติคุณผลงานของสุนทรภู่ โดยนำความรู้เรื่องสมุนไพรในวิถีรัตนกวี “ศรีสุนทรโวหาร” มานำเสนอให้อ่านกัน    และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก โดยมาลองนับจำนวนสมุนไพรในโคลงบทกวี“นิราศสุพรรณ” 2 บทข้างต้น  ว่ามีกี่ชนิด? ท่านที่ตอบถูก 5 ท่านแรกในคอมเม้นท์จะได้รับ “เมล็ดผักสวนครัวรั้วกินได้” เป็นที่ระลึก  โดยจะประกาศผลชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวันอังคารผ่านทาง Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช  

30 มิ.ย. 2564

18 มิถุนายน 2564
อบรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง)  จัดกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 8   โดยการ Live ผ่าน Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.00 น. ในธีม "นักสืบ" หัวข้อ “ไขปริศนาเมล็ดพันธุ์สู่การเติบโตของผักสวนครัว”  พร้อมกิจกรรม Like & Share รับของรางวัล และร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัลอีกเช่นเคย
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง