กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

04 เมษายน 2567

ชื่นชอบ 935

69,005 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย

 • ห้องศิริราชขัตติยพิมานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน
 • ห้องสถานพิมุขมงคลเขต : ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง 'พระศรีเมือง' และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น
 • ฐานป้อมพระราชวังหลัง : หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกัน สามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่างมากมาย
 • เครื่องถ้วยโบราณ : ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัย ที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย
 • ห้องโบราณราชศัสตรา : จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
 • ห้องคมนาคมบรรหาร : ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่งได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาลเวลา ย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
 • งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ : ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มาแห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และเครื่องเรือน จากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำมาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน
 • หุ่นกายวิภาคมนุษย์ : ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ ในโรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจากเยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้ เป็นประจักษ์พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัยนั้น
 • สมเด็จพระบรมราชชนก : “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการเสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • จักษุวิทยา : มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาในอดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต
 • อาจารย์ใหญ่ : หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและเรียกขานกันว่า อาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติการชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่นแล้วรุ่นเล่า
 • การจำลองการผ่าตัด : เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติการในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึงหัวใจของการทำงานเป็นทีม
 • มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ : ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความรู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย
 • ร้านโอสถวัฒนา : รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็นการผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) : กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ตลอดไปจนถึงสามัญชนทั่วไป
 • วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย : โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน
 • เรือโบราณ : เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย               

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-414-1464
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com
อีเมล : Sirirajmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 10.00-17.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

• ผู้ใหญ่ชาวไทย - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 100 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 80 บาท

• เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 30 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 25 บาท

• ชาวต่างชาติ - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 300 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 200 บาท

การเดินทาง

 • รถโดยสายประจำทางสาย 57 , 81 , 157 หรือ รถกะป๊อสายใต้เก่า-รพ.ศิริราช
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ
 • เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชแบบหมู่คณะ

1. จองคิวเข้าชม

แจ้งรายละเอียด จำนวนผู้เข้าชม, วันที่และเวลาเข้าชม,ขอความอนุคราะห์วิทยากร(หากต้องการ) กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โทร. 02-414-1457 หรือ 02-414-1458   ***ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน***

 

2. ส่งหนังสือขอเข้าชม

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบ้างกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ส่งแฟกซ์มาที่ 02-411-3062 (งานสารบรรณคณะฯ) และ 02-411-0166 (หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช)

หรือส่งมาที่ Email : Sirirajmuseum@gmail.com

 

3. รอการติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่แจ้งจะคอนเฟิร์มการเข้าชม และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

 

หมายเหตุ

 • จำกัดจำนวนผู้เข้าชมหมู่คณะ อย่างต่ำ 10 คน (รองรับวันละไม่เกิน 200 คน)
 • วิทยากรประจำวันมีจำนวนจำกัด
 • นักศึกษาและบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย เข้าชมฟรี
 • อัตราการเข้าชมสำหรับสถาบันที่ทำหนังสือขอเข้าชม

นักเรียน (ต่ำกว่า 18 ปี) 20 บาท, ครู 50 บาท,

นักศึกษา 80 บาท (ชม 1 ที่) และ 100 บาท (ชม 2 ที่)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

29

แบ่งปัน

กิจกรรม

25 ธ.ค. 2566

28 ธ.ค. 2566

25 ธันวาคม 2566
ขอเชิญชมนิทรรศการวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  “กอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี“ ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ส่วนนิทรรศการ ชมฟรี) วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. (ปิดวันอังคาร)  และขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ https://sites.google.com/view/kingtaksin2023

11 ต.ค. 2566

22 ต.ค. 2566

05 ตุลาคม 2566
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ “จากพระราชดำริ สู่พระราชกรณียกิจ เพื่อศิริราช”   รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในความทรงจำ รับชมภาพยนตร์ชุด “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” และภาพยนตร์ “สายพระเนตร” ร่วมสักการะพระบรมรูป ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นครั้งแรกในนิทรรศการ   เข้าชมนิทรรศการ ฟรี ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  วันที่ 11 – 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตกฤษ์) พิเศษ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. สอบถามโทร. 02-419 2618-19

13 ก.ย. 2566

02 ต.ค. 2566

13 กันยายน 2566
พิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชมนิทรรศการวันมหิดล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย   ภายในนิทรรศการจัดแสดง วิดิทัศน์พระราชประวัติ พระวิริยอุตสาหะในด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ สมุดบันทึกลายพระหัตถ์ กล่องบัตรดรรชนี ขณะพระองค์ทรงศึกษาวิชาแพทย์ ชุดเครื่องมือแพทย์ขณะพระองค์ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุข พระราชกรณียกิจที่อุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาการแพทย์ไทย   ผู้เข้าชมนิทรรศการร่วมทำแบบสอบถาม ลุ้นรับ “ธงที่ระลึกวันมหิดล” ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-17.00น.  (ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตกฤษ์)

29 ส.ค. 2566

10 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอชวนวัยเก๋า… มาเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์ ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์ศิริราช 2566” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช   คุณสมบัติวัยเก๋า เคยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช  (แพทย์/พยาบาล/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ) เกษียณอายุที่โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566 หรือเกษียณอายุแล้วก่อนหน้านี้ สุขภาพแข็งแรง สามารถเดินพร้อมบรรยายในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช   เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 66  ทางกลุ่มไลน์ > https://line.me/ti/g/3hHIFegPkH ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 12 ก.ย. 66

14 ก.ค. 2566

04 ส.ค. 2566

14 กรกฎาคม 2566
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพมุขสถาน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   เวลา 10.00-11.45 น. บรรยายหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” โดย ผศ.นพ.สมุทร จงวิศาล หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช เวลา 13.00-14.30 น.  บรรยายหัวข้อ “งานปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” โดย นายชัยยศ เจริญสันติพงศ์  นักวิชาการศึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช   ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชม live สด ผ่านทาง Facebook: Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช โทรสอบถามได้ที่ 02-419-2102, 02-419-2601, 02-419-6363
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง