กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

25 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 935

52,673 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย 

"ห้องศิริราชขัตติยพิมาน"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาล ศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน

 

"ห้องสถานพิมุขมงคลเขต"

ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง พระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น   

 

"ฐานป้อมพระราชวังหลัง

หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกันสามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่าง มากมาย    

   

"เครื่องถ้วยโบราณ"

ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัยที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย       

 

"ห้องโบราณราชศัสตรา"

จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข   

 

"ห้องคมนาคมบรรหาร"

ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่ง ได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาล เวลาย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

"งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์"

ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มา แห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และ เครื่องเรือนจากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำ มาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาล หลวงแห่งแรกของแผ่นดิน   

 

"หุ่นกายวิภาคมนุษย์"

ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ใน โรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจาก เยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้เป็นประจักษ์ พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัย นั้น      

 

"สมเด็จพระบรมราชชนก"

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและ สาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่าง แห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการ เสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ        

  

"จักษุวิทยา"

มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาใน อดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการ วินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต  

 

"อาจารย์ใหญ่"

หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและ เรียกขานกันว่าอาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติ การชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่น แล้วรุ่นเล่า 

 

"การจำลองการผ่าตัด"

เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติ การในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึง หัวใจของการทำ งานเป็นทีม    

    

"มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์"

ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความ รู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย        

 

"ร้านโอสถวัฒนา"

รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์ สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็น การผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย      

 

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)"

กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการ ยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระ ที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตลอดไปจนถึง สามัญชนทั่วไป

 

"วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย"

โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คน สองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน   

 

"เรือโบราณ"

เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ของประเทศไทย           

   

 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการปกติ : วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 10.00-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)  25 บาท
  • เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
  • ผู้ใหญ่ 80 บาท
  • ชาวต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

  • รถโดยสายประจำทางสาย 57 , 81 , 157 หรือ รถกะป๊อสายใต้เก่า-รพ.ศิริราช
  • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ
  • เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองวันและเวลาเพื่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 02-419-2617

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

25

แบ่งปัน

กิจกรรม

14 ก.ย. 2565

25 ก.ย. 2565

14 กันยายน 2565
พิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล 2565   24 กันยายน 65 แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล พร้อมเสาธงปีนี้ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ศิริราช ฟรี ผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป (ทั้งคนไทยและต่างชาติ) แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล สามารถซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ราคาพิเศษลด 50% เด็ก (ทั้งเด็กไทยและต่างชาติ อายุต่ำกว่า 18 ปี) แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล เข้าฟรี วันที่ 24 กันยายน เข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์และศิริราชพิมุขสถาน ฟรีตลอดวัน   19-25 กันยายน 65  เชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร เวลา 10.00-16.30 น. ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมรับสิทธิพิเศษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช สอบถามเพิ่มเติม m.me/siriraj.museum  หรือ 02-419-2617-9

14 ก.ย. 2565

25 ก.ย. 2565

14 กันยายน 2565
พิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล 2565 “ข้าพระพุทธเจ้า...อยากจะเรียนหมอ” เรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่วงการแพทย์ และสาธารณสุขในประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้ากระทั่งปัจจุบัน   ภายในนิทรรศการจัดแสดง พระราชประวัติส่วนพระองค์ เรื่องราวแรงบันดาลพระทัยในการเป็น “แพทย์” เส้นทางสู่ความสำเร็จทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศให้กับวงการแพทย์ไทย   เข้าชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 เวลา 10.00-16.30 น. (ยกเว้นวันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-419 2617-9 

22 ส.ค. 2565

22 สิงหาคม 2565
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 22 "ปลูกดาวเรืองวันแม่ เบ่งบานวันพ่อ"   หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง)  ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้การปลูก "ดอกดาวเรือง"  ซึ่งนอกจากจะปลูกประดับเพื่อความสวยงามแล้ว  ยังมีความเชื่อกันว่าเป็นดอกไม้มงคล  เพราะสีเหลืองทองอร่ามของดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเงินทอง เหมาะกับ 'สายมูเตลู' ต้องเข้ามาฟังกันแล้ว   รับชมพร้อมๆกัน ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. ได้ทาง Facebook Live: Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช 

25 ก.ค. 2565

26 ก.ค. 2565

25 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัวที่ได้ผลสีแดง ๆ  กับกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 21 หัวข้อ “มะเขือเทศ กินแล้วแก้มแดง ใคร ๆ ก็ปลูกได้”   มาร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกมะเขือเทศ การดูแลรักษา  และปัญหาที่จะต้องเจอกับการปลูกมะเขือเทศ รั บฟังความรู้จากวิทยากรจากบริษัทศรแดง ที่มีประสบการณ์  มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมะเขือเทศที่มีคุณประโยชน์มากมาย  สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู  ถึงผลจะสีแดงแรงฤทธิ์ แต่เนื้อข้างในหวานเจี๊ยบ   วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. ติดตามรับชมได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช  และร่วมสนุกใน Live พร้อมรับของรางวัลในกิจกรรมเหมือนเคย 

22 ส.ค. 2565

25 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ" วันที่ 8 – 22  สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน นิทรรศการภายในโถงต้อนรับ อาคาร 1  จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ นิทรรศการภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถอันงดงามขณะทรงงาน  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั่วทุกหนแห่ง    กิจกรรมบรรยายพิเศษ วันที่ 8 สิงหาคม 65 (รับชมผ่าน Live เฟสบุ๊กพิพิธภัณฑ์ศิริราชเท่านั้น)  15.10 น. : บรรยายพิเศษหัวข้อ “ให้...โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”  โดย รศ.พญ. ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  16.00 น. : พิธีเปิด โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   วันที่ 9 สิงหาคม 65  เวลา 16.10 น. : วีดิทัศน์บรรยายพิเศษเรื่อง “ร้อยดวงใจถวายพระพันปี”  โดย ศ. เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และ รศ. นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 สิงหาคม 65  เวลา 10.00 น. : บรรยายพิเศษเรื่อง “พระกรุณามากพ้นรำพัน”  โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ วันที่ 11 สิงหาคม 65  เวลา 16.10 น. : บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปาชีพเพื่อชีวิต”  โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี   ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษในวันที่ 9-11 ส.ค. 65 ลงทะเบียนล่วงหน้าตามหัวข้อที่สนใจ  โทร. 02-419-2618-9 หรือ m.me/siriraj.museum (จำกัดวันละ 36 ที่นั่ง) พิเศษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 ส.ค. 65  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-2618-9
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง