กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

08 มีนาคม 2566

ชื่นชอบ 935

60,009 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย

 • ห้องศิริราชขัตติยพิมานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน
 • ห้องสถานพิมุขมงคลเขต : ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง 'พระศรีเมือง' และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น
 • ฐานป้อมพระราชวังหลัง : หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกัน สามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่างมากมาย
 • เครื่องถ้วยโบราณ : ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัย ที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย
 • ห้องโบราณราชศัสตรา : จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
 • ห้องคมนาคมบรรหาร : ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่งได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาลเวลา ย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
 • งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ : ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มาแห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และเครื่องเรือน จากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำมาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน
 • หุ่นกายวิภาคมนุษย์ : ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ ในโรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจากเยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้ เป็นประจักษ์พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัยนั้น
 • สมเด็จพระบรมราชชนก : “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการเสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • จักษุวิทยา : มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาในอดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต
 • อาจารย์ใหญ่ : หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและเรียกขานกันว่า อาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติการชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่นแล้วรุ่นเล่า
 • การจำลองการผ่าตัด : เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติการในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึงหัวใจของการทำงานเป็นทีม
 • มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ : ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความรู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย
 • ร้านโอสถวัฒนา : รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็นการผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) : กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ตลอดไปจนถึงสามัญชนทั่วไป
 • วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย : โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน
 • เรือโบราณ : เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย               

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2618-9
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com
อีเมล : Sirirajmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการปกติ : วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 10.00-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.)

 

ค่าเข้าชม

• ผู้ใหญ่ชาวไทย - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 100 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 80 บาท

• เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 30 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 25 บาท

• ชาวต่างชาติ - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 300 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 200 บาท

การเดินทาง

 • รถโดยสายประจำทางสาย 57 , 81 , 157 หรือ รถกะป๊อสายใต้เก่า-รพ.ศิริราช
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ
 • เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชแบบหมู่คณะ

1. จองคิวเข้าชม

แจ้งรายละเอียด จำนวนผู้เข้าชม, วันที่และเวลาเข้าชม,ขอความอนุคราะห์วิทยากร(หากต้องการ) กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โทร. 02 419 2617 ***ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน***

 

2. ส่งหนังสือขอเข้าชม

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบ้างกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ส่งแฟกซ์มาที่ 02-411-3062 (งานสารบรรณคณะฯ) และ 02-411-0166 (หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช)

หรือส่งมาที่ Email : Sirirajmuseum@gmail.com

 

3. รอการติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่แจ้งจะคอนเฟิร์มการเข้าชม และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

 

หมายเหตุ

 • จำกัดจำนวนผู้เข้าชมหมู่คณะ อย่างต่ำ 10 คน (รองรับวันละไม่เกิน 200 คน)
 • วิทยากรประจำวันมีจำนวนจำกัด
 • นักศึกษาและบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย เข้าชมฟรี
 • อัตราการเข้าชมสำหรับสถาบันที่ทำหนังสือขอเข้าชม

นักเรียน (ต่ำกว่า 18 ปี) 20 บาท, ครู 50 บาท,

นักศึกษา 80 บาท (ชม 1 ที่) และ 100 บาท (ชม 2 ที่)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

26

แบ่งปัน

กิจกรรม

19 พ.ค. 2566

19 มิ.ย. 2566

19 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญชมนิทรรศการ “กัลป์ยาณิวัฒน์พิพัฒนเวช” ฉลองครบ 100 ปี วันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 18 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30น. (ปิดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   พบกับสิ่งแสดงและนิทรรศการสุดพิเศษ  อาทิ  ร่วมสักการะประติมากรรมพระรูป  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชมวิดีทัศน์ เรื่อง กัลยาณิวัฒน์พิพัฒนเวช นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ สาธารณสุข และโรงพยาบาลศิริราช ชมสิ่งแสดงเครื่องไตเทียม กระดูกและเนื้อเยื่อที่ใช้รักษาผู้ป่วย ชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม และมะเร็งกระดูกขา   เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะโซนนิทรรศการ) ขอเชิญชม E-Book ประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ได้ที่ลิ้งค์ https://sites.google.com/view/100th-princess-galyanivadhana   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-419 2618-9 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

19 เม.ย. 2566

30 เม.ย. 2566

08 เมษายน 2566
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมชม นิทรรศการ “ศิริราช 135 ปี แห่งการให้” จากจุดเริ่มต้นแห่งการให้ ส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด    พบกับสิ่งแสดงสุดพิเศษ ภายในนิทรรศการ อาทิ  ภาพเขียนสีน้ำมันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช โมเดลอาคารภายในโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ในอดีต สื่อการเรียนการสอนจากการบริจาคร่างกาย    เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2566 (ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น. ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช หรือโทร 02-419-2618-9

14 ม.ค. 2566

13 มกราคม 2566
ขอชวนน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00–14.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (บริเวณท่ารถไฟ)    พบกับกิจกรรมสนุกที่จะทำให้น้อง ๆ รู้จักใส่ใจรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม อาทิ แต่งโลกสวยด้วยสี ชมวิดีทัศน์ “ผจญภัยไปกับเบนน้อย” ชวนน้องทำพวงกุญแจเบนน้อย โดนัทหรรษาด้วยมือน้อย พาน้องปลูกรักษ์ ผักสวนครัว   ภายในงานมีขนมและเครื่องดื่มให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-419 2601, 02-419 2617 

29 ธ.ค. 2565

12 ม.ค. 2566

29 ธันวาคม 2565
เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” 28 ธันวาคม 2565 ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมสักการะพระบรมรูปต้นแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   • ชมวิดิทัศน์เรื่องราวการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถาปนากรุงธนบุรี • สัมผัสบรรยากาศจำลอง "ค่ายตากสิน" • ร่วมตามหาหลักฐานเกี่ยวกับกรุงธนบุรีในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.  เว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร.02-419-2601, 02-419-2618-9

01 ธ.ค. 2565

02 ธ.ค. 2565

21 พฤศจิกายน 2565
เนื่องใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2565 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรม “อาหาร  ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"  ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันดินโลก  โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน รับฟังบรรยายพิเศษ โดย วิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google form >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshGUso4ZQpDwDVnNofBEfmZ0N4zd1Hi68hMjOTdm9Ls82ow/viewform?usp=share_link หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์   รับจำนวนจำกัด 36 ท่านเท่านั้น เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน (พิพิธภัณฑ์จะโทรคอนเฟิร์มกับผู้ลงทะเบียนก่อนวันงาน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 – 419 2617-9
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง