กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 930

43,057 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย 

"ห้องศิริราชขัตติยพิมาน"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาล ศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน

 

"ห้องสถานพิมุขมงคลเขต"

ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง พระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น   

 

"ฐานป้อมพระราชวังหลัง

หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกันสามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่าง มากมาย    

   

"เครื่องถ้วยโบราณ"

ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัยที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย       

 

"ห้องโบราณราชศัสตรา"

จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข   

 

"ห้องคมนาคมบรรหาร"

ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่ง ได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาล เวลาย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

"งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์"

ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มา แห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และ เครื่องเรือนจากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำ มาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาล หลวงแห่งแรกของแผ่นดิน   

 

"หุ่นกายวิภาคมนุษย์"

ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ใน โรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจาก เยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้เป็นประจักษ์ พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัย นั้น      

 

"สมเด็จพระบรมราชชนก"

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและ สาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่าง แห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการ เสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ        

  

"จักษุวิทยา"

มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาใน อดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการ วินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต  

 

"อาจารย์ใหญ่"

หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและ เรียกขานกันว่าอาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติ การชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่น แล้วรุ่นเล่า 

 

"การจำลองการผ่าตัด"

เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติ การในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึง หัวใจของการทำ งานเป็นทีม    

    

"มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์"

ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความ รู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย        

 

"ร้านโอสถวัฒนา"

รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์ สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็น การผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย      

 

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)"

กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการ ยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระ ที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตลอดไปจนถึง สามัญชนทั่วไป

 

"วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย"

โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คน สองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน   

 

"เรือโบราณ"

เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ของประเทศไทย           

   

 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com

วันและเวลาทำการ

 

เวลาทำการปกติ :

วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 10.00-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)  25 บาท
  • เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
  • ผู้ใหญ่ 80 บาท
  • ชาวต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

รถโดยสายประจำทางสาย 57, 81, 146, 149, 157

 

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าพระจันทร์-รถไฟ, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองวันและเวลาเพื่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 02-419-2617

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

24

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 ก.พ. 2564

09 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Land Sharing ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด” Live ผ่าน Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-17.00 น.  โดยวิทยากรจาก บริษัท ศรแดง มาถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำในการปลูกผักเหมือนทุกครั้ง   และพิเศษในครั้งนี้   กด Like & Share การ Live สดกิจกรรมไปยังหน้า Facebook ของคุณ โดยเปิดเป็นสาธารณะ แคปหน้าจอ และส่งรูปที่แคปมาทาง inbook พร้อมชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากบริษัท ศรแดง (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)   สำหรับผู้ที่สนใจแต่มีพื้นที่จำกัด ส่งภาพพื้นที่ที่ต้องการปลูกต้นไม้ของตนเองเข้ามาสอบถาม วิทยากรจะคัดเลือกรูปตัวอย่าง จำนวน 10 รูป พร้อมแนะนำรายละเอียดใน Live จะได้รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากบริษัท ศรแดง (ของรางวัลให้กับคนที่ได้รับคัดเลือกรูปเท่านั้น)   กิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล จำนวน 3 รางวัล ช่วงท้าย Live ท่านใดตอบได้ถูกต้องครบถ้วน จะได้รับของรางวัลเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรและ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากบริษัท ศรแดง (ของรางวัลแต่ละหัวข้อจะโชว์ตอน Live สดเท่านั้น)

01 ก.พ. 2564

28 ก.พ. 2564

01 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้บริการ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ!! "ตั๋วเดียวเที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์ศิริราช" พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   - ผู้ใหญ่ 80 บาท จาก 100 บาท - เด็ก 25 บาท จาก 30 บาท - ชาวต่างชาติ 200 บาท จาก 300 บาท ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-419 2617, 02-419 2601, 02-419 6363 Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช Instagram : sirirajmuseum Twitter : @SIMUThailand

04 ม.ค. 2564

31 ม.ค. 2564

04 มกราคม 2564
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขยายวันปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ขออภัยในความไม่สะดวก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช  

26 ธ.ค. 2563

03 ม.ค. 2564

25 ธันวาคม 2563
พิพิธภัณฑ์ศิริราช จะปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ขออภัยในความไม่สะดวก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

09 ธ.ค. 2563

31 ม.ค. 2564

09 ธันวาคม 2563
ขอเชิญทุกท่านส่งมอบบุญ พร้อมความสุขให้คนที่คุณรัก  ด้วยชุดของขวัญปีใหม่จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช   บริจาคครบ 499 บาท  รับ "ชุดหนังสือของขวัญปีใหม่" เซ็ตที่ 1 ประกอบด้วย 1. หนังสือภาพแนะนำพิพิธภัณฑ์ศิริราช ภาษาไทย มูลค่า 300 บาท 2. หนังสือภาพแนะนำพิพิธภัณฑ์ศิริราช ภาษาอังกฤษ มูลค่า 300 บาท 3. บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช จำนวน 5 ใบ มูลค่า 400 บาท   บริจาคครบ 299 บาท  รับ "ชุดหนังสือของขวัญปีใหม่" เซ็ตที่ 2 ประกอบด้วย 1. หนังสือภาพแนะนำพิพิธภัณฑ์ศิริราช ภาษาไทย มูลค่า 300 บาท 2. บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช จำนวน 3 ใบ มูลค่า 240 บาท   ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าสินค้าหมด สามารถบริจาคได้ที่ 1. เคาน์เตอร์พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 2. เคาน์เตอร์พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช 3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 บริเวณ Health Education Gallery 4. บริจาคผ่านทางธนาคาร    โดยมีขั้นตอน ดังนี้ Step 1 แจ้งจำนวนชุดของขวัญปีใหม่ที่ต้องการ  ผ่านทาง Facebook : Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช Step 2 บริจาคเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”  ระบุกองทุนพิพิธภัณฑ์ศิริราช (D002648) - ธนาคารไทยพาณิชย์ (กระแส) สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-3-00049-4 - ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 638-2-13545-6 - ธนาคารกรุงเทพ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 901-7-00988-8 Step 3 ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง Inbox Fanpage Facebook : Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช หรือทาง E-mail : simubook@gmail.com พร้อมระบุรายละเอียดที่ใช้ในการออกใบเสร็จและการส่งหนังสือ ดังนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. วัน เดือน ปีเกิด 3. ที่อยู่ 4. หมายเลขโทรศัพท์ Step 4 รอรับ “ชุดหนังสือของขวัญปีใหม่” พร้อมใบเสร็จ ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 10 วัน   พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน  ยอดบริจาคทั้งหมดจะนำมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศิริราชต่อไป **สอบถามรายละเอียด โทร. 02-419-2618-9**
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง