กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

26 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 930

41,016 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย 

"ห้องศิริราชขัตติยพิมาน"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาล ศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน

 

"ห้องสถานพิมุขมงคลเขต"

ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง พระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น   

 

"ฐานป้อมพระราชวังหลัง

หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกันสามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่าง มากมาย    

   

"เครื่องถ้วยโบราณ"

ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัยที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย       

 

"ห้องโบราณราชศัสตรา"

จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข   

 

"ห้องคมนาคมบรรหาร"

ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่ง ได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาล เวลาย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

"งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์"

ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มา แห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และ เครื่องเรือนจากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำ มาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาล หลวงแห่งแรกของแผ่นดิน   

 

"หุ่นกายวิภาคมนุษย์"

ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ใน โรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจาก เยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้เป็นประจักษ์ พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัย นั้น      

 

"สมเด็จพระบรมราชชนก"

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและ สาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่าง แห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการ เสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ        

  

"จักษุวิทยา"

มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาใน อดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการ วินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต  

 

"อาจารย์ใหญ่"

หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและ เรียกขานกันว่าอาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติ การชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่น แล้วรุ่นเล่า 

 

"การจำลองการผ่าตัด"

เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติ การในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึง หัวใจของการทำ งานเป็นทีม    

    

"มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์"

ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความ รู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย        

 

"ร้านโอสถวัฒนา"

รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์ สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็น การผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย      

 

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)"

กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการ ยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระ ที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตลอดไปจนถึง สามัญชนทั่วไป

 

"วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย"

โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คน สองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน   

 

"เรือโบราณ"

เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ของประเทศไทย           

   

 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com

วันและเวลาทำการ

 

เวลาทำการปกติ :

วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 10.00-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)  25 บาท
  • เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
  • ผู้ใหญ่ 80 บาท
  • ชาวต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

รถโดยสายประจำทางสาย 57, 81, 146, 149, 157

 

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าพระจันทร์-รถไฟ, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองวันและเวลาเพื่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 02-419-2617

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

24

แบ่งปัน

กิจกรรม

04 ธ.ค. 2563

09 ธ.ค. 2563

26 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563  เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์ดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 6-7 และ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 – 16.30 น. ชมชนิทรรศการฯ ฟรี บริเวณโถงต้อนรับอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน    ภายในนิทรรศการนำเสนอแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดิน ตัวอย่างแท่งหน้าตัดดิน  และขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ “ดินเพื่อมนุษยธรรม”  โดยคุณนภันต์ เสวิกุล ที่ปรึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช   พร้อมรับฟังเรื่องราวความประทับใจของชาวอาข่าต่อพ่อหลวง  ซึ่งได้ปลูกกาแฟเพื่อเลี้ยงชีพตามแนวพระราชดำริ  และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า  โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบเช้า 10.15 น. เชิญชมภาพยนตร์ “วันดินโลก” ณ ห้องคมนาคมบรรหาร  10.40 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภันต์ เสวิกุล ณ ห้องศิริสารประพาส 11.20 น. รับฟังเรื่องราวความประทับใจผ่านการบอกเล่าจากชาวอาข่า ณ ห้องศิริสารประพาส 11.40 น. ชมและชิมกาแฟดริปของชาวอาข่า ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันดินโลก รอบเช้า ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ftDKPQEZyS8ZJCTy7   รอบบ่าย 13.00 น. ลงทะเบียนและเข้าชมนิทรรศการวันดินโลก “ดินเพื่อมนุษยธรรม” 13.15 น. เชิญชมภาพยนตร์ “วันดินโลก” ณ ห้องคมนาคมบรรหาร  13.40 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภันต์ เสวิกุล ณ ห้องศิริสารประพาส 14.20 น. รับฟังเรื่องราวความประทับใจผ่านการบอกเล่าจากชาวอาข่า ณ ห้องศิริสารประพาส 14.40 น. ชมและชิมกาแฟดริปของชาวอาข่า ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 15.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันดินโลก รอบบ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/AhyW8fRetDKaR3bBA   *หมายเหตุ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ จำนวนรอบละ 50 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-2618-9, 02-419-2601

30 ก.ย. 2563

30 ธ.ค. 2563

16 ตุลาคม 2563
ขยายโปรโมชั่นพิเศษ!! ⁣"ตั๋วเดียวเที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์ศิริราช"⁣ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ⁣ ⁣ราคา ผู้ใหญ่ 80 บาท จาก 100 บาท⁣ เด็ก 25 บาท จาก 30 บาท⁣ ชาวต่างชาติ 200 บาท จาก 300 บาท⁣ ⁣ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563

13 ต.ค. 2563

16 ต.ค. 2563

14 ตุลาคม 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำ" In memory of the King   ภายในนิทรรศการ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราว  ชวนให้ประชาชนหวนรำลึกถึงพระองค์ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  พระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาวไทยทุกคน  และเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในศิริราช ภาพเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยและชาวศิริราชตลอดมา    การจัดแสดงอุปกรณ์ทรงงานจำลองจากโครงการ “ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ”  ที่ประชาชนชาวไทยเห็นเป็นภาพจำที่คุ้นเคย ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ และรถจี๊ป  พระราชพาหนะทรงงานที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปยังถิ่นธุรกันดาร    ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมรูป “พระมหาชนกภูมิพล”  พระบรมรูปครึ่งพระองค์ ทำจากบรอนซ์ ในพระอิริยาบถขณะทรงงานอันงดงาม  อีกทั้งยังสะท้อนถึงการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะในขณะทรงงาน  ที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ราษฎร ซึ่งอันเชิญมาเพื่อให้สักการะเป็นครั้งแรกในนิทรรศการครั้งนี้   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-16.30 น.  ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 02-419-2601, 02-419-2618-9

26 ต.ค. 2563

08 ตุลาคม 2563
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ  บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง)  จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัวให้กับบุคลากรศิริราชและบุคคลทั่วไป    อบรมหัวข้อ "ผสมปุ๋ยให้ดี ใส่ปุ๋ยให้ถูก ปลูกผักงอกงาม" โดยวิทยากรจาก ศรแดง  ร่วมทำกิจกรรม Workshop ผสมปุ๋ยให้ถูกต้อง สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เติบโตได้ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองผสมปุ๋ยเองและสามารถนำกลับไปใช้ปลูกต้นไม้ที่บ้านได้ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ   พบกันวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น. ณ แปลงผักสวนฐานป้อมฯ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  รับจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น !! **ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/Z9uVWmrsW4KFVzGT7 หรือสแกน QR code  ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-2617

19 ก.ย. 2562

22 ก.ย. 2562

16 กันยายน 2562
พิพิธภัณฑ์ศิริราชเข้าร่วมงาน Museum Expo 2562 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร      พบกับสิ่งแสดงทางการแพทย์ที่มีความพิเศษหาชมได้ยาก มาจัดแสดง อาทิ ปอดเหล็กพระราชทาน ไข่ช้าง ทารกกลายเป็นหิน เป็นต้น   การเปิดตัวหนังสือ “ศิริราชพิมุขสถานบันทึก” โดย ศ. นพ.เอ จีเอลลิส ภายใต้แคมเปญ“ร้อย... เรื่องพิพิธภัณฑ์ศิริราช” ร้อยปี  ที่เล่าถึงความเป็นมาและเบื้องหลังการทำงานของพิพิธภัณฑ์ศิริราช ตั้งแต่แนวคิด การออกแบบ การคัดเลือกและการอนุรักษ์สิ่งแสดง กระบวนการต่างๆ ที่กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราช รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ทำงานพิพิธภัณฑ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในงานพิพิธภัณฑ์และชอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องที่คุณไม่เคยได้เห็น หรือได้อ่านในพิพิธภัณฑ์มาก่อนอย่างแน่นอน   พบกับของ"ชิ้นเอก" ที่บูธพิพิธภัณฑ์ศิริราช และการเปิดตัวหนังสือ “ศิริราชพิมุขสถานบันทึก”              ณ เวทีกลางในงาน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.     ร่วมสมทบทุนเข้าศิริราชมูลนิธิ โดยทุก 500 บาท จะได้รับหนังสือ “ศิริราชพิมุขสถานบันทึก”  บริจาคครบ 599 บาท รับเพิ่มทันทีหนังสือ “ศิริราชอวดของดี” สำหรับนักเรียน นักศึกษา บริจาคครบ 250 บาท รับ “ศิริราชพิมุขสถานบันทึก”  สามารถร่วมกิจกรรมลุ้นตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี!!!!! ภายในงานนี้เท่านั้น  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง