กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

01 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่นชอบ 934

49,328 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย 

"ห้องศิริราชขัตติยพิมาน"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาล ศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน

 

"ห้องสถานพิมุขมงคลเขต"

ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง พระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น   

 

"ฐานป้อมพระราชวังหลัง

หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกันสามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่าง มากมาย    

   

"เครื่องถ้วยโบราณ"

ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัยที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย       

 

"ห้องโบราณราชศัสตรา"

จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข   

 

"ห้องคมนาคมบรรหาร"

ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่ง ได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาล เวลาย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

"งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์"

ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มา แห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และ เครื่องเรือนจากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำ มาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาล หลวงแห่งแรกของแผ่นดิน   

 

"หุ่นกายวิภาคมนุษย์"

ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ใน โรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจาก เยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้เป็นประจักษ์ พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัย นั้น      

 

"สมเด็จพระบรมราชชนก"

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและ สาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่าง แห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการ เสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ        

  

"จักษุวิทยา"

มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาใน อดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการ วินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต  

 

"อาจารย์ใหญ่"

หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและ เรียกขานกันว่าอาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติ การชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่น แล้วรุ่นเล่า 

 

"การจำลองการผ่าตัด"

เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติ การในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึง หัวใจของการทำ งานเป็นทีม    

    

"มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์"

ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความ รู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย        

 

"ร้านโอสถวัฒนา"

รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์ สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็น การผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย      

 

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)"

กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการ ยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระ ที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตลอดไปจนถึง สามัญชนทั่วไป

 

"วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย"

โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คน สองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน   

 

"เรือโบราณ"

เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ของประเทศไทย           

   

 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2601 / 02-419 2619
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการปกติ : วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 10.00-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)  25 บาท
  • เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
  • ผู้ใหญ่ 80 บาท
  • ชาวต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง

รถโดยสายประจำทางสาย 57, 81, 146, 149, 157

 

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าพระจันทร์-รถไฟ, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองวันและเวลาเพื่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 02-419-2617

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

25

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

23 พฤษภาคม 2565
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับชม Live กิจกรรม หัวข้อ “ปลูกฟักทองบัตเตอร์นัท ทานง่าย ปลอดภัย ได้ประโยชน์” มารู้จักการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวฟักทองบัตเตอร์นัท โดยวิทยากรจากศรแดง รับชมไอเดียความคิดสร้างสรรค์พร้อมสาธิตการนำฟักทองมาปรุงอาหารสไตล์มินิมอล อร่อยง่ายถูกใจสายคลีน   พบกันวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00น. ติดตามรับชมได้ทาง Facebook : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช และร่วมสนุกใน Live พร้อมรับของรางวัลในกิจกรรมเหมือนเคย  สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-419-2617, 02-419-2601

23 พ.ค. 2565

29 พ.ค. 2565

23 พฤษภาคม 2565
Night at Siriraj Museum ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช 3 ห้องในยามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา   เปิดให้เข้าชมวันละ 3 รอบ (มีวิทยากรทุกรอบ) รอบที่ 1 18.00-18.45 น. รอบที่ 2 19.00-19.45 น. รอบที่ 3 20.00-20.45 น. เปิดจำหน่ายบัตรเวลา 17.30 น. ราคาท่านละ 50 บาท (สแกนจ่าย) ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จำกัดจำนวนรอบละ 30 ท่าน (ไม่รับจองล่วงหน้า สามารถเลือกรอบที่ต้องการได้ที่หน้างาน)   และขอเชิญเข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พื้นที่วังหลัง บางกอกน้อย  ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (อาคาร 1) ในยามค่ำคืน ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก 20 บาท เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 20.00 น.)   สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-419-2617-9, 02-419-2601 Facebook : https://m.me/siriraj.museum  

10 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

10 พฤษภาคม 2565
พาไปชมนิทรรศการ ENT นิทรรศการใหม่ล่าสุดในโซนคลินิก ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  ดูสิ่งแปลกปลอมที่เคยติดในหลอดลมของผู้ป่วย เเละเครื่องมือเเพทย์ยุคเก่า  เรียนรู้การ Swab ที่ถูกวิธี  ไปกับพวกเราในรายการ Siriraj Museum Delivery Ep.4  ตอน “สิ่งแปลกปลอมในช่องคอ” ดูจบแล้ว อย่าพลาดที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับเสื้อรายการ Siriraj Museum Delivery ง่ายๆ    1. รับชมรายการของเรา https://youtu.be/snCXmAGkveM กดไลค์ กดแชร์ วิดีโอรายการ ไปยัง Facebook ของคุณและตั้งเป็น สาธารณะ  2. กดติดตามช่อง YouTube ของพิพิธภัณฑ์ศิริราช  ที่ https://www.youtube.com/channel/UCLnN9i6_l4la_0OsO582Y-g 3. คอมเม้นท์(แคปหน้าจอ) หลักฐานการกดไลค์ กดติดตามช่อง YouTube ใต้โพสต์นี้ https://www.facebook.com/siriraj.museum/videos/857734298516935 เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมลุ้นรับเสื้อรายการไปเลย  

27 เม.ย. 2565

31 พ.ค. 2565

27 เมษายน 2565
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ชุด “โรงพยาบาลศิริราช ๑๓๔ ปี… ในวันนี้”    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตไปกับเรื่องราวความเป็นมา  และวิวัฒนาการของโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง จนก้าวผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เพื่อยกระดับการรักษา และการบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน แรกมี... โรงศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช... ในวันนี้ กับ Siriraj Connect ศิริราช ก้าวสู่ โรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital   ชมนิทรรศการแล้ว สามารถร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช ฟรี!  25 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ  มูลค่ารวม 4,000 บาท ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://sites.google.com/view/siriraj134years

25 เม.ย. 2565

29 เม.ย. 2565

25 เมษายน 2565
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 18 พิพิธภัณฑ์ศิริราชบุกสวนศรแดง   หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมบุกไปเยี่ยมชม "สวนศรแดง" จ.สุพรรณบุรี เนื้อที่กว่า 100 ไร่   เราจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาความรู้ที่ไร่ข้าวโพด ดูขั้นตอนการทำงาน  โดยมีวิทยากรจากบริษัทศรแดง ที่มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำ ในการปลูกข้าวโพดสายพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงระยะการเก็บเกี่ยว  และเรายังบุกไปเยี่ยมชมถึงห้อง Lab สถานที่วิจัยโรคพืชนานาชนิดกันด้วย   รับชม Live ได้ทาง Facebook Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00-16.00น.    สามารถร่วมสนุกใน Live พร้อมรับของรางวัล ในกิจกรรม Like & Share และตอบคำถามชิงของรางวัลเหมือนเคย 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง