กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่นชอบ 507

14,197 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ประชาคมตรอกข้าวเม่า  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านนี้ จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นทีีชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของภายในท้องถิ่น  จัดแสดงเป็นนิทรรศการโดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทำอาหาร งานช่าง งานฝีมือ และเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลากหลายมิติที่ผนวกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์

 

แบ่งเป็น

 

  • ห้องวิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย ในอดีตชุมชนบ้านข้าวเม่านับว่าเป็นย่านผู้ดี แต่ละบ้านมีเนื้อที่เป็นขนัดสวน มิได้แออัดเหมือนปัจจุบัน กลุ่มสตรีประกอบอาชีพทำสวนและทำขนม อาทิ ผลิตข้าวเม่าดิบ ข้าวเม่าราง ผลไม้กวน กาละแม ข้าวเหนียวแดง กระยาสารท  เป็นต้น

 

  • ห้องถิ่นฐานบ้านขุนนาง  เนื่องจากผู้ชายส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่โดยมีตำแหน่งสำคัญในท้องถิ่นนี้หลายท่าน เช่น คุณพระ ณ เณร, หลวงสิทธิ์โทรเลข, ขุนบำเรอวรภาร, ขุนชาญมัชชกรรม เป็นต้น ทำให้สภาพสังคมในอดีตของย่านนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ควบคู่กับวิถีชาวสวน ทำให้มีรายได้มาบำรุงบูรณะวัดวาอาราม

 

  • ห้องห้างร้านเจ็กตู๋  จัดแสดงตัวอย่างร้านขายของคนจีนที่เข้ามาค้าขายในย่านบางกอกน้อย โดยเฉพาะร้านกาแฟที่เป็นจุดนัดพบของคนในชุมชน

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดสุทธาวาส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สนง.เขตบางกอกน้อย 02-434 9077 / คุณณิชาภัทร์ 095-947 8059 / คุณยุพา 096-871 7885

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 40, 42, 56, 57, 80, 108, 171, 509
  • รถสองแถวเล็ก 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ประสานงานล่วงหน้าหากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 

7

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง