กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

09 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 720

129,417 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหอดูดาว ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งที่เยาวชนสามารถไปชุมนุมหาความรู้ได้ง่าย โดยจะได้เรียนจากของจำลองเหมือนของจริง ทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งและรวดเร็วกว่าการสอนด้วยปากเปล่า รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความมีเหตุผลและความเพลิดเพลิน แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น

 

 • อาคารท้องฟ้าจำลอง ภายในอาคารตรงกลางเป็นโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพรอบละ 1 ชั่วโมง โดยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ในช่วงแรก และจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมในช่วงท้าย มีการเปลี่ยนหัวข้อการแสดงทุก ๆ เดือน และจัดแสดงนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ บริเวณรอบนอกโดม

 

 • อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น ธีออส..ดวงตาของชาติ ดินแดนแห่งแร่ พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด คณิตศาสตร์แสนสนุก ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ดาวเคราะห์สีฟ้า ความลับของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมีมุมเครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ เช่น มุมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สัมผัสอวกาศ ลูกกลมกลิ้ง (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร) **หมายเหตุ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ

 

 • อาคารโลกใต้น้ำ จัดแสดงนิทรรศการ "มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ" ผ่านกลุ่มปลาหายาก ปลาใกล้สูญพันธ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร)

 

 • อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของมนุษย์ สัตว์ และพืช เช่น โลกดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ ขุมทรัพย์โลกสีเขียว โลกของแมลง เมืองเด็ก ชีวิตพิศวง และมรดกธรรมชาติ

 

 • อาคารความตระหนักรู้ด้านพลังงาน จัดแสดงเรื่องราวของพลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงานกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และกิจกรรม Inter Active เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร)

 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน มีชื่อว่า "ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)" ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก และระดับปฐมวัย  จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อนิทรรศการโดยทำบทปฏิบัติการประกอบการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้บริการสื่อนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 10 ฐานและสื่อนิทรรศภายนอกอาคาร จำนวน 13 ฐาน

 

 • นิทรรศการภายในอาคาร : ผึ้งกับเสือ, การผจญภัยของหยดน้ำ, ชีวิตในน้ำ, ต้นไม้ ใบหญ้า พืช ผัก ผลไม้, กินให้ฉลาดและโตเร็ว, รู้จักตนเองและเพื่อน, จักรวาลและอวกาศ, สุขสบายคลายเหนื่อย, มุมรักการอ่าน, ฝากอะไรไว้ให้โลก

 

 • นิทรรศการภายนอกอาคารผึ้งกับเสือ, เครื่องเล่นสนาม, เรียนรู้แรงดันน้ำ, เรียนรู้เรื่องสูตรคูณ, วาดฝันกับเม็ดทราย, เรียนรู้การทรงตัว, บ้านต้นไม้, เรียนรู้เลขคู่และคี่, เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต, ฐานสะกดรอย, เรียนรู้เรื่องมุม, เรียนรู้เรื่องจำนวน, เรียนรู้การขนส่งทางน้ำ, ลานนวดเท้า

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เครื่องฉายดาวระบบกลไกมอเตอร์และเลนส์ (Opto mechanical) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ใช้ไซซ์ส รุ่นที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบแสงที่ประณีตซับซ้อน สามารถแสดงภาพดวงดาวบนท้องฟ้าของประเทศใดก็ตาม ตามวันและเวลาที่ต้องการ โดยมีความสามารถฉายดาวฤกษ์ได้ 9,000 ดวง, ฉายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ 5 ดวง เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวต่างๆ, ฉายภาพกลุ่มดาว ทางช้างเผือก กระจุกดาว ดาวหาง ดาวตก เมฆ แสงรุ่งอรุณ แสงสนธยา, แสดงการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เส้นศูนย์สูตร เส้นสุริยวิถี เส้นเมอริเดียน ระบบสุริยะ และโลกหมุนรอบตัวเอง

 

 • เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ในส่วนของการฉาย คือ เครื่องฉายภาพ ยี่ห้อ คริสตี้ (Christie) ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่าเป็นเครื่อง Projector ที่ดีที่สุดอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน คริสตี้ บ๊อกเซอร์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีน้ำหนักเบาขึ้น พร้อมทั้งยังพัฒนาให้ มีความสว่างที่สูงยอดเยี่ยม คริสตี้ ซึ่งมีความละเอียด 4K ความสว่างต่อเครื่องสูงถึง 30,000 Lumens และได้รับการออกแบบให้เป็น Projector สำหรับการใช้งานในโรงละคร ท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ รวมถึงยังสามารถรองรับการใช้งานแบบ Heavy Duty ได้เป็นอย่างดี และด้วยเลนส์ Fish eye ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ฉายภาพได้กว้างกว่า Projector ทั่วไป โดยทาง E&S ทำการติดตั้ง Projector โดยให้เลนส์ไม่ให้โดนส่วนบนของเครื่องฉายดาวระบบกลไกมอเตอร์และเลนส์ ทำให้ลำแสงของเครื่องฉายดาวที่ฉายขึ้นไปบนจอโดมเลยจุดกึ่งกลางของจอโดม และส่วนล่างลำแสงที่ฉายออกไปจะไปสิ้นสุดที่ขอบโดมฉายดาว ซึ่งทำให้ทั้ง 2 Projector นั้นมีพื้นที่ซ้อนทับกันด้านบนกลางจอโดม (Blending Region) ในส่วนของการควบคุม  ใช้ Software โดยการพัฒนามาถึงรุ่นที่ 5 ที่ชื่อว่า Digistar5 เป็น Software ควบคุมการทำงานการฉายภาพบนจอโดม เพื่อให้ภาพจากสอง Projector เป็นภาพเดียวกัน คือการฉายภาพแบบเต็มโดม ซึ่งเทคโนโลยีของ Digistar5 มีระบบ Auto Blending และ Auto Alignment ที่ทำให้ Projector ฉายภาพเป็นภาพเดียวกันได้เสมือนการฉายด้วย Projector เครื่องเดียว

          

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-0544 / 0-2392-0508 / 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2392-0508 / 0-2391-0522
เว็บไซต์ : http://www.sciplanet.org/
อีเมล : nsce@sci-educ.nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการเฉพาะ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

ปิดทุก "วันหยุดนักขัตฤกษ์"

 

รอบการแสดง

 • วันศุกร์ เวลา 11:00 13:00 14:00 15:00 
 • วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00

 

ค่าเข้าชม

 • เด็ก 20 บาท
 • ผู้ใหญ่ 30 บาท

ซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ของวันที่ต้องการเข้าชม และซื้อรอบใดก็ได้ในวันนั้น

 

 

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว: มีที่จอดรถ แผนที่ https://goo.gl/maps/q82R6Jpz1o78cJCa7

รถประจำทางสาย: 149 2 25 38 40 48 501 508 511 72

• BTS: สถานีเอกมัย ทางออก 2

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้ากรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะสำหรับโรงเรียน / สถาบันการศึกษา

กรุณาติดต่อ โทร. 02-391-0544, 02-392-1773

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถให้บริการ

97

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ก.พ. 2566

20 ก.พ. 2566

30 มกราคม 2566
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว........มาแล้ววววว ค่ายกลางวัน 2 วัน กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน   รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 6 – 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2558 – 2560) ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ 25 คน รับสมัครจำนวน 3 รุ่น   วันที่จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 รุ่นที่ 3 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ   ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://sciplanet.org/content/11431 รายละเอียดค่ายอื่น ๆ  คลิก https://sciplanet.org/content/tag/summer-camp-2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 392 0508

14 ม.ค. 2566

13 มกราคม 2566
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.   สนุกวิทย์วันเด็ก พบกับ การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ทั้งหมด 7 รอบ ใช้เวลารอบละ 50 นาที  เด็ก (<18 ปี) เข้าชมฟรี กรุณารับบัตรสำรองที่นั่ง / ผู้ใหญ่ค่าบัตร 30 บาท เริ่ม แจกบัตรสำรองที่นั่ง / จำหน่ายบัตร ตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เวทีหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมรหัสลับกับ Color Light ไฟฟ้า-สายลม-แสงแดด เครื่องบินกระดาษทะยานฟ้า หุ่นยนต์ผจญภัยในอวกาศ แรลลี่ไดโนเสาร์ปริศนา เกมโชว์ชิงรางวัล สนุกกับ DIY โยนห่วงหรรษา จรวดพลังลม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานทางวิทยาศาสตร์อีกหลากหลาย เพลิดเพลินกับการทดลอง การประดิษฐ์  และเกมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ชิงรางวัลอีกมากมาย ฯลฯ     การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว: มีที่จอดรถ แผนที่ https://goo.gl/maps/q82R6Jpz1o78cJCa7 รถประจำทาง: 2 25 38 40 48 149 501 508 511 72 BTS: สถานีเอกมัย ทางออก 2   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 0-2391-0544 / 0-2392-0508 / 0-2392-1773      

16 ธ.ค. 2565

17 ธ.ค. 2565

09 ธันวาคม 2565
เชิญร่วมงาน Colorful Sci - Night 2022 ดูดาวกลางกรุง ชมท้องฟ้าจำลองยามค่ำ และ สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 16 - 17 ธันวาคม 2565 ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ    การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง / ภาพยนตร์เต็มโดม “มหัศจรรย์แห่งออโรร่า” 16 ธ.ค. 65 - 17:00 [TH] / 18:00 [TH] / 19:00 [EN] 17 ธ.ค. 65 - 17:00 [TH] / 18:00 [TH] / 19:00 [TH]  ค่าบัตร - รอบภาษาไทย ผู้ใหญ่ 30 / เด็ก 20 - รอบภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ 50 / เด็ก 30 ซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ของวันที่ต้องการเข้าชม (เริ่มขายบัตร เวลา 9:00 น.)   พบกับ กิจกรรมดูดาวพฤหัสบดี/ดาวอังคาร ผ่านกล้องโทรทรรศน์ (ฟรี) สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (ฟรี) แมลงไฟดุ๊กดิ๊ก / paper circuit / แร่เรืองแสง / มหัศจรรย์ฟองสบู่ / สวนสวยส่งความสุข ฯลฯ อิ่มหนำสำราญกับ food truck มากมาย ไอติม / สเต็ก / ก๋วยเตี๋ยว / กาแฟ / เครป / สมูทตี้ / ยำ / เคบับ / มันฝรั่งทอด ฯลฯ   เดินทางโดย BTS ลงสถานีเอกมัยทางออก 2 รถประจำทางสาย 2, 25, 38, 40, 48, 149, 501, 508, 511, 72  

24 พ.ย. 2565

30 พ.ย. 2565

24 พฤศจิกายน 2565
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2022  ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565   ค่ายครอบครัว 3 วัน 2 คืน ณ Brookside Valley Resort จ.ระยอง  สมาชิกจะได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ  เรียนรู้ STEM Education พร้อมรับเกียรติบัตรทุกครอบครัว   เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 65 กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ rb.gy/dpstui ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ rb.gy/gnkccx อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-392-0508 หรือ 061-879-3919

27 ต.ค. 2565

30 ต.ค. 2565

27 ตุลาคม 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ  จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันฮาโลวีน วันที่ 30 ตุลาคม 2565 พบกับ  กิจกรรม Halloween Witch Hat ประดิษฐ์หมวกเเม่มดจิ๋ว  ร่วมกิจกรรมฟรี เพียง 100 ชุด เท่านั้น ณ นิทรรศการโลกของเเมลง ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประดิษฐ์ไม้หนีบไดโนเสาร์ Custom Dinosaur Gife ร่วมกิจกรรมฟรี จำนวนจำกัด ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระบายสีการ์ด Treat no Trick แจกสติ๊กเกอร์ฮาโลวีน หลากหลายลวดลาย ณ ห้อง DIY Challenge ชั้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

30 มีนาคม 2565
6,809
234