กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

09 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 720

114,387 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหอดูดาว ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งที่เยาวชนสามารถไปชุมนุมหาความรู้ได้ง่าย โดยจะได้เรียนจากของจำลองเหมือนของจริง ทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งและรวดเร็วกว่าการสอนด้วยปากเปล่า รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความมีเหตุผลและความเพลิดเพลิน แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น

 

 • อาคารท้องฟ้าจำลอง ภายในอาคารตรงกลางเป็นโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพรอบละ 1 ชั่วโมง โดยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ในช่วงแรก และจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมในช่วงท้าย มีการเปลี่ยนหัวข้อการแสดงทุก ๆ เดือน และจัดแสดงนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ บริเวณรอบนอกโดม

 

 • อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น ธีออส..ดวงตาของชาติ ดินแดนแห่งแร่ พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด คณิตศาสตร์แสนสนุก ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ดาวเคราะห์สีฟ้า ความลับของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมีมุมเครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ เช่น มุมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สัมผัสอวกาศ ลูกกลมกลิ้ง (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร) **หมายเหตุ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ

 

 • อาคารโลกใต้น้ำ จัดแสดงนิทรรศการ "มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ" ผ่านกลุ่มปลาหายาก ปลาใกล้สูญพันธ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร)

 

 • อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของมนุษย์ สัตว์ และพืช เช่น โลกดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ ขุมทรัพย์โลกสีเขียว โลกของแมลง เมืองเด็ก ชีวิตพิศวง และมรดกธรรมชาติ

 

 • อาคารความตระหนักรู้ด้านพลังงาน จัดแสดงเรื่องราวของพลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงานกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และกิจกรรม Inter Active เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร)

 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน มีชื่อว่า "ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)" ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก และระดับปฐมวัย  จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อนิทรรศการโดยทำบทปฏิบัติการประกอบการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้บริการสื่อนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 10 ฐานและสื่อนิทรรศภายนอกอาคาร จำนวน 13 ฐาน

 

 • นิทรรศการภายในอาคาร : ผึ้งกับเสือ, การผจญภัยของหยดน้ำ, ชีวิตในน้ำ, ต้นไม้ ใบหญ้า พืช ผัก ผลไม้, กินให้ฉลาดและโตเร็ว, รู้จักตนเองและเพื่อน, จักรวาลและอวกาศ, สุขสบายคลายเหนื่อย, มุมรักการอ่าน, ฝากอะไรไว้ให้โลก

 

 • นิทรรศการภายนอกอาคารผึ้งกับเสือ, เครื่องเล่นสนาม, เรียนรู้แรงดันน้ำ, เรียนรู้เรื่องสูตรคูณ, วาดฝันกับเม็ดทราย, เรียนรู้การทรงตัว, บ้านต้นไม้, เรียนรู้เลขคู่และคี่, เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต, ฐานสะกดรอย, เรียนรู้เรื่องมุม, เรียนรู้เรื่องจำนวน, เรียนรู้การขนส่งทางน้ำ, ลานนวดเท้า

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เครื่องฉายดาวระบบกลไกมอเตอร์และเลนส์ (Opto mechanical) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ใช้ไซซ์ส รุ่นที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบแสงที่ประณีตซับซ้อน สามารถแสดงภาพดวงดาวบนท้องฟ้าของประเทศใดก็ตาม ตามวันและเวลาที่ต้องการ โดยมีความสามารถฉายดาวฤกษ์ได้ 9,000 ดวง, ฉายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ 5 ดวง เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวต่างๆ, ฉายภาพกลุ่มดาว ทางช้างเผือก กระจุกดาว ดาวหาง ดาวตก เมฆ แสงรุ่งอรุณ แสงสนธยา, แสดงการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เส้นศูนย์สูตร เส้นสุริยวิถี เส้นเมอริเดียน ระบบสุริยะ และโลกหมุนรอบตัวเอง

 

 • เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ในส่วนของการฉาย คือ เครื่องฉายภาพ ยี่ห้อ คริสตี้ (Christie) ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่าเป็นเครื่อง Projector ที่ดีที่สุดอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน คริสตี้ บ๊อกเซอร์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีน้ำหนักเบาขึ้น พร้อมทั้งยังพัฒนาให้ มีความสว่างที่สูงยอดเยี่ยม คริสตี้ ซึ่งมีความละเอียด 4K ความสว่างต่อเครื่องสูงถึง 30,000 Lumens และได้รับการออกแบบให้เป็น Projector สำหรับการใช้งานในโรงละคร ท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ รวมถึงยังสามารถรองรับการใช้งานแบบ Heavy Duty ได้เป็นอย่างดี และด้วยเลนส์ Fish eye ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ฉายภาพได้กว้างกว่า Projector ทั่วไป โดยทาง E&S ทำการติดตั้ง Projector โดยให้เลนส์ไม่ให้โดนส่วนบนของเครื่องฉายดาวระบบกลไกมอเตอร์และเลนส์ ทำให้ลำแสงของเครื่องฉายดาวที่ฉายขึ้นไปบนจอโดมเลยจุดกึ่งกลางของจอโดม และส่วนล่างลำแสงที่ฉายออกไปจะไปสิ้นสุดที่ขอบโดมฉายดาว ซึ่งทำให้ทั้ง 2 Projector นั้นมีพื้นที่ซ้อนทับกันด้านบนกลางจอโดม (Blending Region) ในส่วนของการควบคุม  ใช้ Software โดยการพัฒนามาถึงรุ่นที่ 5 ที่ชื่อว่า Digistar5 เป็น Software ควบคุมการทำงานการฉายภาพบนจอโดม เพื่อให้ภาพจากสอง Projector เป็นภาพเดียวกัน คือการฉายภาพแบบเต็มโดม ซึ่งเทคโนโลยีของ Digistar5 มีระบบ Auto Blending และ Auto Alignment ที่ทำให้ Projector ฉายภาพเป็นภาพเดียวกันได้เสมือนการฉายด้วย Projector เครื่องเดียว

          

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-0544 / 0-2392-0508 / 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2392-0508 / 0-2391-0522
เว็บไซต์ : http://www.sciplanet.org/
อีเมล : nsce@sci-educ.nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการเฉพาะ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

ปิดทุก "วันหยุดนักขัตฤกษ์"

 

รอบการแสดง

 • วันศุกร์ เวลา 11:00 13:00 14:00 15:00 
 • วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00

 

ค่าเข้าชม

 • เด็ก 20 บาท
 • ผู้ใหญ่ 30 บาท

ซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ของวันที่ต้องการเข้าชม และซื้อรอบใดก็ได้ในวันนั้น

 

 

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว: มีที่จอดรถ แผนที่ https://goo.gl/maps/q82R6Jpz1o78cJCa7

รถประจำทางสาย: 149 2 25 38 40 48 501 508 511 72

• BTS: สถานีเอกมัย ทางออก 2

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้ากรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะสำหรับโรงเรียน / สถาบันการศึกษา

กรุณาติดต่อ โทร. 02-391-0544, 02-392-1773

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถให้บริการ

90

แบ่งปัน

กิจกรรม

17 ก.ย. 2565

18 ก.ย. 2565

15 กันยายน 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565  ภายใต้แนวคิด Sound of Science  ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565   พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรม เสียงจากธรรมชาติ (ฟังเสียงนก) นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว กิจกรรม เสียงธรรมชาติ (ฟังเสียงแมลง) นิทรรศการโลกของแมลง กิจกรรมสนุกกับเสียง นิทรรศการเมืองเด็ก กิจกรรม เสียงหรรษา   หมายเหตุ : ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Sound of Science  ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฟรี! ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  

13 มิ.ย. 2565

19 มิ.ย. 2565

13 มิถุนายน 2565
กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3)  พาเหรดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งการทดลอง การประดิษฐ์  การชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และสื่อการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย  เพื่อเติมไฟและจุดประกายการเรียนรู้คู่ความสนุกไปพร้อม ๆ กันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้องโรงละคร ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(อาคาร 4)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ   ดูรายชื่อกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ได้ที่ https://sciplanet.org/content/10488 ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์(Science Show) เรื่อง Attack on Energy ลงมือรักษ์พลังงาน ได้ที่ t.ly/gYZN เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม  หรือภายในวันพุธที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น.   หมายเหตุ** (1) ผู้ชมต้องซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในวันที่จัดกิจกรรม  จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี (2) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน กําหนดความหนาแน่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมละไม่เกิน 20 คน  โดยสามารถเลือกเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย  (ยกเว้นการแสดง Science Show ที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านบน) (3) กิจกรรมจัดภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

20 พ.ค. 2565

22 พ.ค. 2565

20 พฤษภาคม 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  ชวนทุกคนมาร่วมเก็บความทรงจำกับวันแห่งการเรียนรู้กับรูปถ่าย Photo Booth ฟรี!  วันที่ 21-22 พฤษภาคม 65 ตั้งแต่ 09:00 - 16:00 น.  เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณลงบน TikTok ด้วยเอฟเฟกต์สุดพิเศษ  เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 2 ปีของ TikTokUni แหล่งรวมคลิปวิดีโอความรู้ภายใต้แนวคิด ‘เรียนรู้คู่ความสนุก’   และพบความรู้คู่ความสนุกจากวิดีโอจากเหล่าครีเอเตอร์  TikTokUni กับ TikTokUni Guided Tour สื่อวิดีโอที่จะทำให้การเรียนรู้ ในนิทรรศการรอบโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพสนุกขึ้นกว่าที่เคย  กับความรู้สุดสนุกเพิ่มเติมให้คุณได้เรียนรู้คู่ไปตลอดทางได้ทุกวันที่เปิดบริการ ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 65 ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกเลย > https://bit.ly/3Mr2AKV

09 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

09 พฤษภาคม 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)  แนะนำกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ที่รับรองว่าทั้งสนุกและได้ความรู้ทุกกิจกรรม มีทั้งหมด 6 กิจกรรมดังนี้ DIY Science Kids แมลงน้อยพลังแม่เหล็ก DIY Science Kids รถพลังลม กิจกรรมนักสืบคดีปริศนา กิจกรรมสนุกกับ DIY กิจกรรมสร้างสรรค์ ลม ฟ้า อากาศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – New Normal   สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ https://sciplanet.org/category/online-activities หรือติดต่อสอบถาม : กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2392 1773, 0 2392 0508, 0 2391 0544

18 ส.ค. 2564

19 ส.ค. 2564

18 สิงหาคม 2564
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 18 - 19  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. live สด ผ่านเฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ   พลาดไม่ได้กับ Live พาชม "นิทรรศการ Unplugged Coding ทักษะเพื่อชีวิต" เปิดตัวนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา (Virtual Exhibition) Quiz เกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย พร้อมจัดส่งถึงบ้าน  แนะนำเพจใหม่ "วิทย์ตามิน D" เพจดีต้อง follow เสวนาผ่าน Zoom Meeting เรื่อง ทักษะดิจิทัล ทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21 การแนะนำโครงการการประกวดแข่งขัน Unplugged Coding ในรูปแบบบอร์ดเกม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง