กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

28 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 574

2,979 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

Purpose

 • Serve the Centre in the implementation of programme activities designed to meet SEAMEO SPAFA’s objectives.
 • Collect documents and document the vanishing forms of fine arts which are being endangered through neglect.
 • Co-operate with libraries and information centres, professional associations and institutions, government and non-government agencies, at national, regional and international levels, in the execution of library and information services in relevant subject fields.

Functions and Responsibilities

 • Select and acquire books and other information sources in subject fields relevant to the Centre’s interest and programmes of activities.
 • Systematically organize, store, and maintain the information materials acquired, for easy access, e.g. classification, cataloging, shelving and retrieving information.
 • Provide library and reference services such as answering queries, literature search, referral services, etc..
 • Repackage information to develop new information tools suited to the needs of users; e.g. selecting, analysing, abstracting, indexing and maintaining databases.
 • Act as a clearinghouse of information held or generated by the Centre e.g. newsletters, journals, directories, bibliographies, and digests.
 • Document cultural object and activities.
 • Publish and disseminate information on Centre’s activities and on subjects that are relevant to the Centre’s interests.
 • Provide research services, and in-service training for library personnel.

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

81/1 อาคารสปาฟา ถนนศรีอยุธยา, แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 022804022-29
โทรสาร : 022804030
เว็บไซต์ : http://www.seameo-spafa.org
อีเมล : spafa@seameo-spafa.org

วันและเวลาทำการ

8.30 am - 16.30 pm

ค่าเข้าชม

Free

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง