กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

28 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 505

2,107 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

Purpose

 • Serve the Centre in the implementation of programme activities designed to meet SEAMEO SPAFA’s objectives.
 • Collect documents and document the vanishing forms of fine arts which are being endangered through neglect.
 • Co-operate with libraries and information centres, professional associations and institutions, government and non-government agencies, at national, regional and international levels, in the execution of library and information services in relevant subject fields.

Functions and Responsibilities

 • Select and acquire books and other information sources in subject fields relevant to the Centre’s interest and programmes of activities.
 • Systematically organize, store, and maintain the information materials acquired, for easy access, e.g. classification, cataloging, shelving and retrieving information.
 • Provide library and reference services such as answering queries, literature search, referral services, etc..
 • Repackage information to develop new information tools suited to the needs of users; e.g. selecting, analysing, abstracting, indexing and maintaining databases.
 • Act as a clearinghouse of information held or generated by the Centre e.g. newsletters, journals, directories, bibliographies, and digests.
 • Document cultural object and activities.
 • Publish and disseminate information on Centre’s activities and on subjects that are relevant to the Centre’s interests.
 • Provide research services, and in-service training for library personnel.

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

81/1 อาคารสปาฟา ถนนศรีอยุธยา, แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 022804022-29
โทรสาร : 022804030
เว็บไซต์ : http://www.seameo-spafa.org
อีเมล : spafa@seameo-spafa.org

วันและเวลาทำการ

8.30 am - 16.30 pm

ค่าเข้าชม

Free

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง