กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

14 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชอบ 560

9,332 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นอาคารที่มีรูปแบบตะวันตก สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงกษาปณ์ ผลิตเงินตราใช้ในประเทศ

ต่อมาเมื่อมีงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี เมื่อ พ.ศ.2525 ได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งพระอาราม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะ จึงได้ขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณ์แห่งนี้ มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงศิลปวัตถุต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์และประชาชนได้ถวาย ให้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไป

 

การจัดแสดงแบ่งเป็น 

ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวัง อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย พระพุทธรูป และรูปจำหลักหินที่เคยประดับสวนรอบพระอุโบสถ เช่น เจ้าเงาะกับนางรจนาจากเรื่องสังข์ทอง มโนราห์และพระสุธนจากเรื่องมโนราห์ สุพรรณมัจฉาและหนุมานจากเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น รูปจำหลักทั้งหมดนี้ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ย้ายมาจัดแสดงในอาคารแห่งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจากดินฟ้าอากาศ

นอกจากนี้ยังจัดแสดงกระดูกช้างเผือก สัตว์คู่พระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ไทย และปืนใหญ่โบราณที่เคยตั้งอยู่ตามป้อมรอบพระบรมมหาราชวังมาด้วย

ชั้นบน บริเวณมุขด้านหน้าจัดแสดงหุ่นจำลองของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 แสดงอาคารจำลองในสมัยรัชกาลที่ 1 และแบบที 2 แสดงอาคารจำลองในรัชกาลปัจจุบัน

 

ด้านหลังจัดแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ  เหรียญพระแก้วมรกตที่สร้างขึ้นเมื่อบูรณะวัดในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

 

ข้างบันไดทางขึ้นไปจัดแสดงพระแท่นขนาดเตี้ยประดับมุกเรียกว่า  พระแท่นทรงสบาย  ซึ่งนำมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยา เคยใช้เป็นที่ประทับทรงสบายและบางครั้งให้ขุนนางเฝ้าอย่างไม่เป็นทางการ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1

 

ห้องโถงกลางจัดแสดง  พระแท่นมนังคศิลาอาสน์  ที่ประทับของพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงอัญเชิญมาจากสุโขทัย ระหว่างทรงผนวช

ผนังทั้งสองด้าน จัดแสดงพระพุทธรูปจำหลักหินภูเขาไฟแบบชวาปางต่างๆ 4 องค์ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาจากพุทธสถานบนเกาะชวา 

สองข้างของโถงกลาง แบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องที่ 1 เป็นห้องเก็บเครื่องทรง 3 ฤดู ของพระแก้วมรกตกับพระพุทธรูปสำคัญ อีกทั้งเครื่องเงินเครื่องทอง เชี่ยนหมากยอดทองคำ เป็นต้น

 

ห้องที่ 2 แสดงฉากขนาดใหญ่เป็นลายรดน้ำรูปพระราชพิธีอินทราภิเษก ซึ่งเคยตั้งอยู่ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระฉากนี้นับเป็นงานประณีตศิลป์ฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ห้องที่ 3 จัดแสดงเครื่องแก้วเจียระไนและเครื่องถม ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระแก้วมรกต

ห้องที 4 แสดงพระพุทธรูปขนาดเล็กทำด้วยหินน้ำค้าง มีเครื่องประดับพระเศียร พระพุทธรูปงาและพระพุทธรูปสำริดที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพุทธบูชา

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระฉากขนาดใหญ่ลายรดน้ำ รูปพระราชพิธีอินทราภิเษก

นับเป็นงานประณีตศิลป์ฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222 0094 / 0-2 222 2208
โทรสาร : 02-225 5172
เว็บไซต์ : http://www.brh.thaigov.net

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30-15.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 501, 503, 508, 512

 

2.เรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือข้ามฝาก : ท่าเรือท่าช้าง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ราชนาวิกสภา

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

04 มิถุนายน 2564
81,784
1,148