กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง

พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง

04 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 613

4,956 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพะตาราม (ไหล่หินแก้วช้างยืน) หรือเรียกสั้นๆว่า วัดหลวง

อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ  50 ไร่เศษ  สันนิษฐานว่าสร้างก่อน พ.ศ.2014  ตามคัมภีร์ใบลานที่ค้นพบในวัด กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2523 ภายในวัดมีวิหารแบบโบราณ เจดีย์ อุโบสถ  ซุ้มประตูโขง และโรงธรรม ซึ่งเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลาน จำนวนถึง 3,315  ผูก

 

พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันเก็บวัตถุโบราณของท้องถิ่น ซึ่งบอกเล่าถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาแต่อดีต  รวมทั้งสมบัติเก่าแก่อันทรงคุณค่าของครูบามหาป่าเจ้าเกสระปัญโญ  นักบุญผู้สร้างวิหารโบราณอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา  

โดยเดิมได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ และวัตถุโบราณต่างๆ มาเก็บรวบรวม ไว้ที่ศาลาวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2530  คณะศรัทธาวัดไหล่หินหลวง ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น ทำให้ภายในพิพิธภัณฑ์มีทั้งเครื่องใช้ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และ วัตถุทางศาสนาและพิธีกรรม

 

การจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่

1.วิถีชีวิต แสดงเรื่องราวความเป็นอยู่  การประกอบอาชีพ  ระบบเหมืองฝาย ของชุมชน

2.วัฒนธรรมประเพณี แสดงเรื่องราวของวันสำคัญๆ ของวัดและชุมชน เช่น ประเพณีปีใหม่เมือง(สงกรานต์), ประเพณีตวนก๋วยสลาก, ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น

3.ภูมิปัญญา แสดงข้าวของเครื่องใช้  งานจักสาน ฯลฯ อันเกิดจากภูมปัญญาของคนในท้องถิ่น

4.ส่วนจัดแสดงของใช้ อาทิ เครื่องนอนเครื่องใช้ของพระมหาป่า  ของใช้ในการประกอบพิธีกรรมในอดีต พระพุทธรูปและพระเครื่องเก่า ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้าน

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ตาลปัตรหุบได้ ลักษณะเหมือนพัดที่สามรถคลี่ออกมาเป็นวงกลม

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดไหล่หินหลวง หมู่ 2 บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 0-5427-4006 (วัดไหล่หิน)
โทรสาร : 0-5427-4212 (อบต.ไหล่หิน)

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทาง 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือ ใช้เส้นทางผ่านพิษณุโลก เด่นชัย เข้าสู่จังหวัดลำปาง 

 

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน

 

3.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

4.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม (แจ้งล่วงหน้าก่อน 3-5วัน)

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง