กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

21 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 398

2,495 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการวิถีช้างไทย

 
  • โซนที่ 1 ก่อกำเนิดสรรพสิ่ง และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าช้าง จัดแสดงเรื่องราวถึงต้นกำเนิดของช้าง บรรพบุรุษของช้าง ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพณ์

 

  • โซนที่ 2 บรรจงขีดเขียนบนแท่งศิลา จากภูผาสู่หน้ากระดาษ บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของช้างกับมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการจดบนทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

 

  • โซนที่ 3 "ช้าง" เพื่อนผู้ใกล้ชิดหรือสัตว์เศรษฐกิจแห่งชาติ แสดงสถานการณ์ช้างในปัจจุบัน

 

  • โซนที่ 4 ความเป็นมาและบทบาทสถาบันคชบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ศูนย์ฝึกลูกช้าง มาจนถึง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และกลายมาเป็น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

  • โซนที่ 5 พระมหากรุณาธิคุณสู่ช้างไทย จัดแสดงความสัมพันธ์ของช้างไทยกับสถาบันกษัตริย์

 

  • โซนที่ 6 เมื่อสมองเป็นเหตุผลหนึ่งของหัวใจ เป็นห้องสำหรับกิจกรรมนันทนาการ

 

  • โซนที่ 7 ธรรมชาติของช้าง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของช้าง อวัยวะต่างๆของช้าง อุปนิสัยของช้าง และความสามารถของช้าง

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ : 054-829 322
โทรสาร : 054-829 334
เว็บไซต์ : http://www.thailandelephant.org
อีเมล : info@thailandelephant.org

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 9.30- 15.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่จอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง