กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

21 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 593

7,628 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการวิถีช้างไทย

 
  • โซนที่ 1 ก่อกำเนิดสรรพสิ่ง และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าช้าง จัดแสดงเรื่องราวถึงต้นกำเนิดของช้าง บรรพบุรุษของช้าง ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพณ์

 

  • โซนที่ 2 บรรจงขีดเขียนบนแท่งศิลา จากภูผาสู่หน้ากระดาษ บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของช้างกับมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการจดบนทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

 

  • โซนที่ 3 "ช้าง" เพื่อนผู้ใกล้ชิดหรือสัตว์เศรษฐกิจแห่งชาติ แสดงสถานการณ์ช้างในปัจจุบัน

 

  • โซนที่ 4 ความเป็นมาและบทบาทสถาบันคชบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ศูนย์ฝึกลูกช้าง มาจนถึง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และกลายมาเป็น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

  • โซนที่ 5 พระมหากรุณาธิคุณสู่ช้างไทย จัดแสดงความสัมพันธ์ของช้างไทยกับสถาบันกษัตริย์

 

  • โซนที่ 6 เมื่อสมองเป็นเหตุผลหนึ่งของหัวใจ เป็นห้องสำหรับกิจกรรมนันทนาการ

 

  • โซนที่ 7 ธรรมชาติของช้าง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของช้าง อวัยวะต่างๆของช้าง อุปนิสัยของช้าง และความสามารถของช้าง

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ : 054-829 322
โทรสาร : 054-829 334
เว็บไซต์ : http://www.thailandelephant.org
อีเมล : info@thailandelephant.org

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 9.30- 15.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่จอดรถ

2

แบ่งปัน