กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 540

3,683 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ จักรพิชัยรณรงค์สงคราม เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก ได้ดำเนินการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์

 

ได้จัดห้องสื่อการสอนโดยการเตรียมตัวอย่าง(specimen) ของสัตว์ขึ้น  เพื่อให้นิสิตได้มีการเรียนรู้จากร่างกายของสัตว์จริงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

 

ในระยะแรก  ได้ใช้ม้าเป็นตัวอย่างหลัก ต่อมาจึงได้มีการเตรียมตัวอย่างร่างกายจากสัตว์ชนิดอื่นด้วย อาทิ สุกร โค กระบือ รวมทั้ง สุนัข สัตว์ปีก และสัตว์ประเภทต่างๆ ในการเตรียมตัวอย่างนั้น มีทั้งที่เป็นโครงกระดูก  ร่างกายที่ดองด้วยน้ำยารักษาสภาพ  อวัยวะภายในทั้งสภาพปกติและผิดปกติ และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และทบทวนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงมีการจัดเก็บด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการผลิตหุ่นจำลองให้มีสภาพคล้ายของจริง

 

ตัวอย่างที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ตามลักษณะของการเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพ  มีทั้งหมด 7 โซน คือ

กลุ่มที่ 1 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพแบบทั้งตัว กลุ่มนี้ประกอบด้วยสมอง ประเภท คือ

  • ประเภทที่ 1 การเก็บรักษาของสภาพแบบโครงกระดูก
  • ประเภทที่ 2 การเก็บรักษาคงสภาพแบบสตาฟ                                                  

ลุ่มที่ 2 การเก็บรักษาคงสภาพแบบบางส่วนของลำตัว  เช่น โครงกะโหลกหัวช้าง โครงกะโหลกหัวสุกร เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 3 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพโดยวิธีการกำซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination technique)  

 

กลุ่มที่ 4 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพโครงสร้างของหลอดเลือดภายในอวัยวะที่ต้องการศึกษาโดยวิธี Corrosion technique 

 

กลุ่มที่ 5 การเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพโดยแช่ในน้ำยา formalin โดยเก็บไว้ในกล่องพลาสติก (Pot specimen organ)

 

กลุ่มที่ 6 การเก็บตัวอย่างคงสภาพโดยวิธี Dry specimen

 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่จัดแสดงสื่อการสอนประเภทหุ่นจำลอง

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โครงกระดูกม้า

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7539
โทรสาร : 0-2942-8954
เว็บไซต์ : http://museum.vet.ku.ac.th/history.html
อีเมล : fvetary@ku.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

รถเมล์สาย 26 , 34 , 39 , 59 , 107 , 114 , 126 , 129 , 188

ปอ.26 , 34 , 39 , 59 , 114 , 107 , 126 , 129 , 185 , 503 , 512 , 513 , 522 , 524 , 526 , 543

ลงป้ายคณะสัตวแพทย์ ม.เกษตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โทรศัพท์ 0-2579-7539, 0-2942-8954

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถไม่มาก หากมาเป็นหมู่คณะให้ติดต่อประสานงานก่อน

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง