กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอภาพดิศวรกุมาร

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอภาพดิศวรกุมาร

22 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 428

7,281 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

            พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ตั้งอยู่ที่ถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศ  พระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย”  ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2505 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และมีผลงานหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ถึง 1,050 เรื่อง วังวรดิศสร้างแบบสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ ออกแบบโดยดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง  ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหมและพระรามราชนิเวศน์ที่จังหวัดเพชรบุรี ภายในแสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภายในที่พักของพระองค์ การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ยังคงสภาพสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพ ผู้เข้าชมจะได้เห็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเสวย ห้อง Study ห้องจีน ห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษรและห้องพระหรือห้องพระบรมอัฐิซึ่งประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการหอสมุดดำรงราชานุภาพ สำหรับค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีกว่า 7,000 เล่ม รวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

             หอภาพดิศวรกุมาร ตั้งขึ้นตามพระนามเดิมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นสถานที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์พระประวัติของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 และเจ้าจอมมารดาชุ่ม เริ่มตั้งแต่แรกประสูติ ทรงเข้ารับการศึกษาและทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ จนกระทั่งในช่วงเวลาสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ยังเป็นที่แสดงภาพทางการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดระเบียบบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทยสยามใหม่ รวมถึงพระโอวาทและคติธรรมคำสอนนานาประการ ที่ประทานสอนไว้และยังคงมีความทันสมัยกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันของประชาชน เด็ก ๆ และเยาวชนทั่วไป ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ บางส่วน นอกเหนือจากที่เก็บรักษาไว้บนตำหนักใหญ่ที่ครอบครัว

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

           หอสมุดดำรงราชานุภาพซึ่งมีหนังสือส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกว่า 7,000 เล่มรวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและหอภาพดิศวรกุมารซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์พระประวัติของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอภาพดิศวรกุมาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

204 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-282-9110, 081-459-8840
โทรสาร : 02-282-9110
เว็บไซต์ : http://www.prince-damrong.moi.go.th

วันและเวลาทำการ

         เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เฉพาะที่มีนัดหมายเท่านั้น เวลา 09.00–16.30 น. แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 13.30-16.30 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

          จากแยกยมราชมุ่งหน้าไปทางถนนหลานหลวง ข้ามคลองผดุงกรุงเกษมตรงไปประมาณ 400 เมตร ให้สังเกตธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลานหลวงด้านซ้ายมือ ทางเข้าพิพิธภัณฑ์จะอยู่ทางซ้ายมือเลยธนาคารไปเล็กน้อย

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

            การเข้าชมต้องโดยการนัดหมายเท่านั้น กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม การเข้าชมต้องเป็นหมู่คณะจำนวนตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป เรียน ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำผู้พิการ, ลิฟต์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

11

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง