กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 429

4,780 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ ตั้งอยู่ภายในกรมสรรพาวุธทหารบก  เดิมจัดแสดงที่ชั้นบนของอาคารต่อมาจึงย้ายอาวุธบางชิ้นที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากมาจัดแสดงชั้นล่าง 

 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธรูปแบบต่างๆ แบ่งตามยุคสมัย เช่น  สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  สมัยสงครามเวียดนาม เป็นต้น

 

และแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น 

  • กลุ่มเครื่องยิงลูกระเบิดแบบต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับขนาดของปากลำกล้อง 
  • กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องจักรของกรมสรรพาวุธทหารบกในอดีต  เพราะเมื่อก่อนทางสรรพาวุธมีโรงหล่อ หลอม และรีด สามารถขึ้นรูปได้เอง
  • กลุ่มอาวุธวิจัยพัฒนา เป็นผลงานของกรมสรรพาวุธทหารบกที่ผ่านการวิจัยแล้ว มีทั้งที่ได้ประจำการ และไม่ได้ประจำการ อาทิ ปืน กระสุน และระเบิด 

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243 1061-8 ต่อ 94792
โทรสาร : 02-241-1299
เว็บไซต์ : http://www.ordnancerta.com
อีเมล : tata_asinus@yahoo.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการในเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 3, 65, 117 หรือ ปอ.97

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,412 ผู้เข้าชม1.47 กม.ขอเส้นทาง
13,640 ผู้เข้าชม2.82 กม.ขอเส้นทาง
21,359 ผู้เข้าชม3.58 กม.ขอเส้นทาง
27,372 ผู้เข้าชม4.93 กม.ขอเส้นทาง
2,680 ผู้เข้าชม5.17 กม.ขอเส้นทาง
8,493 ผู้เข้าชม5.69 กม.ขอเส้นทาง
47,624 ผู้เข้าชม6.87 กม.ขอเส้นทาง
3,691 ผู้เข้าชม7.41 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง