กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 428

3,635 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ ตั้งอยู่ภายในกรมสรรพาวุธทหารบก  เดิมจัดแสดงที่ชั้นบนของอาคารต่อมาจึงย้ายอาวุธบางชิ้นที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากมาจัดแสดงชั้นล่าง 

 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธรูปแบบต่างๆ แบ่งตามยุคสมัย เช่น  สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  สมัยสงครามเวียดนาม เป็นต้น

 

และแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น 

  • กลุ่มเครื่องยิงลูกระเบิดแบบต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับขนาดของปากลำกล้อง 
  • กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องจักรของกรมสรรพาวุธทหารบกในอดีต  เพราะเมื่อก่อนทางสรรพาวุธมีโรงหล่อ หลอม และรีด สามารถขึ้นรูปได้เอง
  • กลุ่มอาวุธวิจัยพัฒนา เป็นผลงานของกรมสรรพาวุธทหารบกที่ผ่านการวิจัยแล้ว มีทั้งที่ได้ประจำการ และไม่ได้ประจำการ อาทิ ปืน กระสุน และระเบิด 

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243 1061-8 ต่อ 94792
โทรสาร : 02-241-1299
เว็บไซต์ : http://www.ordnancerta.com
อีเมล : tata_asinus@yahoo.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการในเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 3, 65, 117 หรือ ปอ.97

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,021 ผู้เข้าชม1.47 กม.ขอเส้นทาง
15,535 ผู้เข้าชม3.58 กม.ขอเส้นทาง
22,586 ผู้เข้าชม4.93 กม.ขอเส้นทาง
2,186 ผู้เข้าชม5.17 กม.ขอเส้นทาง
7,207 ผู้เข้าชม5.69 กม.ขอเส้นทาง
35,431 ผู้เข้าชม6.87 กม.ขอเส้นทาง
3,011 ผู้เข้าชม7.41 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง