กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

01 สิงหาคม 2560

ชื่นชอบ 487

4,586 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ เป็นห้องสมุดมีชีวิต ให้บริการค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสาร สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งไทยและสากล และเกมสร้างสรรค์ต่างๆ

ภายในมีส่วนบริการ ดังนี้

Mind Room จุดนัดพบเพื่อจุดประกายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเรียนรู้ ตามแนวทาง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เช่น สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง แฟชั่น ภาพยนตร์ ดนตรี

ห้องเด็ก เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัย ทั้งในสระน้ำความรู้ (Reading Pool) บ้านต้นไม้ และบันไดรักการอ่าน โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจให้ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เช่น กิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาสมองรูปแบบ Brain-Based Learning

ห้องเงียบ พื้นที่มุมสงบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สมาธิในการอ่านและการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง

ห้องสมุดดนตรี มุมสื่อสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มีทั้ง หนังสือ, iPod, TK Music Library และเครื่องดนตรีให้ลองสัมผัส เปิดโอกาสให้ได้ร้อง เล่น ฟัง และค้นคว้าข้อมูลทางด้านดนตรีทุกประเภท จากทุกมุมโลก 

ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเรียนรู้เชิงสาระบันเทิง (Edutainment) ทั้งการแสดงดนตรี ละครเวที และศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ

ห้องสมุดไอที พื้นที่สำหรับส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านไอที พร้อมด้วยหนังสือและสื่อความรู้ IT ที่หลากหลาย รวมทั้งให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกฝนทักษะด้านไอทีด้วยตนเอง

ลานสานฝัน เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงความสามารถ ผลงาน ความคิด และกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกประเภท ทั้งการร้องเพลง เล่นละคร การเต้นรำ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์แสง เสียง ที่ได้มาตรฐาน

ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องจัดฉายภาพยนตร์ หนังสั้น แอนิเมชั่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะผ่านประสบการณ์จริงกับภาพยนตร์คุณภาพ ทั้งของไทยและต่างประเทศ และผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา

ศูนย์อบรมไอที พื่นที่ฝึกอบรมไอทีด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย เปิดกว้างสำหรับเยาวชน บุคคลทั่วไป จนถึงผู้สูงอายุ เน้นการปฏิบัติจริงตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นพื้นฐาน จนถึงการทำแอนิเมชั่น

ห้องซาวด์รูม ห้องบันทึกเสียงมาตรฐานสากลในระบบดิจิตัล เพื่อรองรับการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพหลากหลายประเภท เช่น ซ้อมดนตรี บันทึกเสียง ตลอดจนจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 257 4300
เว็บไซต์ : http://www.tkpark.or.th/tha/home

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการเวลา 10.00 – 20.00 น. วันอังคาร – วันอาทิตย์ **(ปิดทำการทุกวันจันทร์)**

ค่าเข้าชม

ต้องสมัครสมาชิกแบบชั่วคราว/ปี

บัตรผ่านชั่วคราว (One Day Pass)

แจ้งชื่อ-สกุล หรือยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่จุดบริการ

ชำระค่าบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาท + ค่ามัดจำบัตร 50 บาท

รับบัตรผ่านชั่วคราว One Day Pass (อายุบัตร 1 วัน)

คืนบัตร One Day Pass เพื่อรับเงินค่ามัดจำบัตรคืน 50 บาท รวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)

ตามมูลค่าซึ่งปรากฏอยู่ในบัตรได้ที่จุดบริการ ก่อนปิดทำการในแต่ละวัน

 

การเดินทาง

1.โดยรถไฟฟ้า BTS โดยลงที่สถานีสยาม หรือชิดลม

อุทยานการเรียนรู้ TK park ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 8 Dazzle Zone

2.รถโดยสารประจำทางสาย 14, 17, 54, 74, 164, 204, 513, 547

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

5

แบ่งปัน