กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 492

4,113 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงเกี่ยวกับลักษณะเนื้อไม้ในประเทศไทย โดยเริ่มเก็บตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์ไม้ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2483 จนถึงปัจจุบัน ภายในมีการจัดแสดง 1 โซน ประกอบด้วย

 

1. ตัวอย่างชิ้นไม้ของชนิดไม้ที่ให้เนื้อไม้ในประเทศไทย 

 

2. ตัวอย่างไม้ต้นแบบ เพื่อนำมาศึกษาวิจัยหาค่าคุณสมบัติของไม้กายภาพสมบัติ กลสมบัติ และคุณสมบัติทางวิศวกรรม และคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

 

3. ตัวอย่างเนื้อไม้ที่กรมป่าไม้เก็บสะสมรวบรวมไว้เป็นเวลายาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งไม้ไทยและไม้ต่างประเทศมีทั้งหมดกว่า 5,000 ชิ้น จาก 97วงศ์ (Family) 100 สกุล (Genus) 700 ชนิด (Species)

 

4. จัดแสดงคุณสมบัติของเนื้อไม้ด้านพันธุกรรมและคุณสมบัติของไม้ในการนำไปใช้ประโยชน์

 

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังจัดแสดงข้อมูลต้นไม้ชนิดต่างๆ อาทิ พฤกษ์ พะยอม  ตะเคียนทอง  สัก  ฯลฯ ผ่านพิพิธภัณฑ์ไม้ 4.0 (QRCODE) ในเว็บไซต์ http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/QRcode/default.php  อีกด้วย

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

จัดแสดงชนิดของไม้ที่มีมากกว่า 700 ชนิดซึ่งไม่สามารถหาดูที่อื่น เป็นแหล่งรวมต้นกำเนิดไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารสุรัสวดีชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-561 4292-3 ต่อ 5491 คุณอุทารัตน์ ภู่ไพบูลย์
โทรสาร : 02-561 5498
เว็บไซต์ : http://new.forest.go.th/research/th/
อีเมล : utharat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

อยู่ภายในกรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน ถัดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนไปเล็กน้อย รถประจำทางสายที่ผ่าน 26, 34, 39, 59, 107, 129, 503, 513, 522, 543

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สามารถติดต่อเข้าชมล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์หรือหนังสือแจ้งล่วงหน้าประมาณ 2 อาทิตย์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อจองล่วงหน้าเพื่อสำรองที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง