กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

18 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 569

22,201 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลก” เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประกอบด้วยสถานที่สำคัญๆ ได้แก่

 • พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ขนาด 2 เท่าขององค์จริง สูง 3 เมตร ประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน แท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ ลักษณะพระพักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต้น ด้านข้างมีภาพแผ่นจำหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัย

 • กำแพงเมืองสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก เรียกว่า ตรีบูร มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 1,300 เมตร ยาว 1,800 เมตร กำแพงชั้นในเป็นศิลาแลงก่อบนคันดิน กำแพงสองชั้นนอกเป็นคูน้ำสลับกับคันดิน นอกจากทำหน้าที่ป้องกันข้าศึกแล้ว คูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลท่วมเมืองอีกด้วย ระหว่างกึ่งกลางแต่ละด้านมีประตูเมือง และป้อมหน้าประตูด้วย

 • วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม ศิลปะแบบสุโขทัยแท้เป็นเจดีย์ประธาน รายรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยอิฐได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา จากการสำรวจพบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่างๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ กรุงเทพฯ 
 • วัดชนะสงคราม ตั้งอยู่ใกล้กับหลักเมือง เดิมเรียกว่า วัดราชบูรณะ มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่เป็นเจดีย์ประธาน 

 • เนินปราสาทพระร่วง หรือ เขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติดกับวัดมหาธาตุ รัชกาลที่ 6 สันนิษฐานว่าเคยเป็นฐานปราสาทราชวังของกษัตริย์เมืองสุโขทัย กรมศิลปากรได้ขุดแต่งบูรณะ พบฐานอาคารแบบฐานบัวค่ำและบัวหงาย มีลักษณะเป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 27.50 x 51.50 เมตร มีบันไดที่ด้านหน้าและด้านหลัง

 • วัดตระพังเงิน (คำว่า “ตระพัง” หมายถึง สระน้ำหรือหนองน้ำ) ตั้งอยู่บริเวณขอบตระพังเงินด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ โบราณสถานนี้ไม่มีกำแพงแก้ว ประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมเป็นประธาน เรือนธาตุทั้งสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปปางลีลา มีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า 

 • วัดสระศรี ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า ตระพังตระกวน สิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา ด้านหน้าวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปะศรีวิชัยผสมลังกา ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ มีซุ้มพระพุทธรูป 4 ทิศ ด้านหน้ามีเกาะกลางน้ำขนาดย่อมเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดเล็ก วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีทัศนียภาพสวยงาม

 • วัดศรีสวาย อยู่ในกำแพงแก้ว ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ศิลปะลพบุรี ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆ ลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หยวน เดิมพบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อน แล้วแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาโดยต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้า


โบราณสถานนอกกำแพงเมือง 

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นอาคารทรงไทยสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย ภายในอาคารเป็นศูนย์ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาชมอุทยาน รวมทั้งจัดแสดงแบบจำลองโบราณสถานต่างๆ ในเขตเมืองเก่าสุโขทัย 

 • แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง) อยู่บริเวณแนวคูเมืองเก่าที่เรียกว่า “แม่โจน” เป็นเตาเผาถ้วยชามสมัยสุโขทัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 พบเตาโดยรอบ 49 เตา เตาเผาเครื่องสังคโลกมีลักษณะคล้ายประทุนเกวียน เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นถ้วยชามขนาดใหญ่ หนา น้ำยาเคลือบขุ่นสีเทาแกมเหลือง มีลายเขียนสีดำ ส่วนใหญ่ทำเป็นรูปดอกไม้ ปลา และจักร

 • วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ ผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น คูชั้นนอกเรียกว่า คูแม่โจน วัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีพระปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลง ศิลปะเขมรแบบบายน ด้านหน้าของวัดเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น สี่อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน และเดิน

 • วัดศรีชุม เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอัจนะ “อจนะ” แปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว ผู้มั่นคง” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน ช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่มีอายุเกือบ 700 ปี เพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายชาดกต่างๆ 

 • วัดช้างรอบ วัดสำคัญประกอบด้วย เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างโผล่ครึ่งตัว จำนวน 24 เชือก พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์ราย 5 องค์ ล้อมรอบเจดีย์ประธาน และโบสถ์

 • เขื่อนสรีดภงค์ หรือ ทำนบพระร่วง เป็นคันดินกั้นระหว่างเขาพระบาทใหญ่ และเขากิ่วอ้ายมา สร้างขึ้นเพื่อกักน้ำ และชักน้ำไปตามคลองสู่กำแพงเมืองไหลเข้าสระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อนำไปใช้ในเมือง และพระราชวังในสมัยสุโขทัย 

 • วัดเชตุพน  เป็นมณฑปสร้างด้วยหินชนวน ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีการใช้วัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ กำแพงแก้วที่ล้อมรอบมณฑปจตุรมุข สร้างจากหินชนวนขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้ และยังได้พบศิลาจารึกหลักที่ 58 จารึกไว้ใน พ.ศ.2057 กล่าวว่าเจ้าธรรมรังสีสร้างพระพุทธรูปในวัดนี้

 • วัดเจดีย์สี่ห้อง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ที่ฐานเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับ เป็นรูปบุรุษและสตรี สวมอาภรณ์ เครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผล่พ้นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 

 • วัดสะพานหิน วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร ทางเดินขึ้นปูลาดด้วยหินชนวน สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร เรียกว่า “พระอัฏฐารศ”

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

วัดศรีชุม ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ “อจนะ” แปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหวผู้มั่นคง” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697 241 / 055-633 236
โทรสาร : 055-697 527
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark/
อีเมล : sukhothai_his@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เปิดให้เข้าชมทุกวัน
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอาทิตย์  เวลา 06.30-19.30 น.
  • วันเสาร์  เวลา 06.30-21.00 น. (มีการเปิดไฟส่องโบราณสถาน)
  • เขตอรัญญิก เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.
  • วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง  เปิดทุกวัน เวลา 07.30-17.30 น.  

 

 • สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมใน 3 เขตพื้นที่ คือ
  • เขตโบราณสถานชั้นใน
  • เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศเหนือ(วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง)
  • เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศตะวันตก(เขตอรัญญิก)

 

 • ในแต่ละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมแยกกัน  ในอัตราเดียวกัน คือ
  • ชาวไทย  20 บาท
  • ชาวต่างชาติ  100 บาท

 

 • อัตราธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่  คิดแยกตามเขตพื้นที่
  • รถจักรยาน  10 บาท
  • รถจักรยานยนต์  20 บาท
  • รถสามล้อ  30 บาท
  • รถสี่ล้อ  50 บาท (เฉพาะวัดพระพายหลวง และ เขตอรัญญิก)

 

 • การเข้าชมฟรี
  • นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัว
  • หน่วยงานราชการหรือสถานศึกษาที่ส่งหนังสือขอเข้าชมมาล่วงหน้า
  • นักบวชทุกศาสนา
  • ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 

 • เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน 3 วันนี้ ของทุกปีคือ
  • วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)
  • วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)
  • วันเข้าพรรษา

การเดินทาง

 • รถโดยสารสาธารณะ มีหลากหลายบริษัทออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง
 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ
  • เข้าทางจังหวัดพิษณุโลก แล้วผ่านเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย
  • เข้าทางจังหวัดกำแพงเพชร  แล้วผ่านเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย
 • รถไฟ ออกจากสถานีหัวลำโพงทุกวัน  **เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยไม่มีรถไฟผ่านที่อำเภอเมืองจึงต้องลงที่สถานีรถไฟในพื้นที่ใกล้เคียง คือ
  • สถานีสวรรคโลก  ขบวนรถไฟเที่ยวนี้จะเป็นรถไฟด่วนพิเศษเท่านั้น
  • สถานีพิษณุโลก  จากนั้นต่อรถมายังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • เครื่องบิน มีให้บริการทุกวัน สามารถเลือกลงได้ทั้งที่สนามบินสุโขทัยและสนามบินพิษณุโลก

 

** เมื่อถึงยังตัวเมืองสุโขทัย ใช้เส้นทางถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก) ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย **

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • บริการห้องน้ำฟรี เฉพาะทางเข้า สนง.อุทยานฯ และศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว

 • บริการให้เช่ารถจักรยาน  ดำเนินการโดยเอกชน

 • บริการรถรางนำชมโบราณสถานในเขตชั้นใน ดำเนินการโดยเอกชน 

สนใจติดต่อ 086-440-9210

ค่าบริการชาวไทย 30 บาท  /  ต่างชาติ 60 บาท 

 • ลานกีฬาพระร่วงเจ้า ให้บริการเครื่องออกกำลังกายฟรี สบับสนุนโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 ก.ค. 2566

01 ส.ค. 2566

19 กรกฎาคม 2566
เวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย  สัมผัสกลิ่นไอความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันอาสาฬหบูชา)  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  เวลา 17:30 - 21:00 น.   กำหนดการ 17.30 น. นักท่องเที่ยวลงทะเบียนรับตะคันสำหรับพิธีเวียนเทียนจาก ททท. ฟรี (จำนวน 500 ลูก) 18.30 น. เตรียมเข้าสู่พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ ลานวิหารหลวง วัดมหาธาตุ   19.00 น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียนแบบทักษิณาวัตรรอบพระธาตุ 3 รอบ 19.45 น. เสร็จพิธีเวียนเทียน - ภายหลังจากเสร็จพิธี นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและถ่ายภาพการประดับไฟตกแต่งประทีป ตะคันดินเผาภายในบริเวณวัดมหาธาตุ และเที่ยวชมตลาดท่าน้ำรับเสด็จ  21.00 น. ปิดงาน    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักสุโขทัย โทร. 055 616 228

01 มิ.ย. 2566

03 มิ.ย. 2566

22 พฤษภาคม 2566
ททท.สุโขทัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย” วันวิสาขบูชา ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น.   กำหนดการ 16.00 น. เปิดบูทร้านค้า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชม-ชิม-ช้อปของฝากของที่ระลึก และกิจกรรม DIY อาหารถิ่นเมืองสุโขทัย จากผู้ประกอบการกว่า 20 ร้านค้า ** สามารถซื้อตะคันและสามารถเวียนเทียนได้เองตามอัธยาศัย ** 19.00 น. กิจกรรมพิธีเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต รอบองค์เจดีย์ วัดช้างล้อ 19.45 น. ชมมหรสพการแสดง วันที่ 2 มิ.ย.66 ชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา จาก วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  วันที่ 3 มิ.ย.66 ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย อาทิ ละครนอกแบบหลวง  เรื่องพระสมุท ตอน ชมดาว จาก นาฏยศิลปิน   21.00 น. ปิดงาน   กิจกรรมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว (1) สำหรับนักท่องเที่ยวพักค้างในจังหวัดสุโขทัย แสดงหลักฐานการเข้าพัก ตอบแบบสอบถาม *รับของที่ระลึกจาก ททท.พร้อมตะคันสำหรับเวียนเทียน ฟรี จำนวน 150 คน/วัน (2) นักท่องเที่ยวไม่พักค้าง ตอบแบบสอบถาม รับตะคันสำหรับเวียนเทียน ฟรี จำนวน 100 คน/วัน  สอบถามข้อมูล โทร. 055 – 616 228 - 9

02 มิ.ย. 2566

03 มิ.ย. 2566

16 มีนาคม 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย” สัมผัสกลิ่นอายความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาผ่านยุคสมัยต่างๆของเมืองสุโขทัย    ครั้งที่ 1 : 6 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. วันมาฆบูชา ณ วัดราชธานี  ครั้งที่ 2 : 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. วันวิสาขบูชา ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครั้งที่ 3 : 1 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. วันอาสาฬหบูชา ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 055 – 616 228-9 Facebbok: https://www.facebook.com/tatsukhothaikamphaengphet

01 ก.ค. 2566

29 ก.ค. 2566

30 มกราคม 2566
จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชมการแสดง แสง เสียง Sukhothai Mini Light&Sound ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เข้าชมฟรี เสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566  เวลา 19.30 น.   และสามารถเที่ยวชมตลาดท่าน้ำรับเสด็จ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16:00-20.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำรับเสด็จ ริมตระพังตระกวน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย    *กำหนดการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย โทร. 055-610 502 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 055-616 228-9

10 ธ.ค. 2565

11 ธ.ค. 2565

07 ธันวาคม 2565
ขอเชิญชมการประดับไฟส่องสว่างโบราณสถาน (Light Up Night) ณ วัดพระพายหลวง (โบราณสถานชั้นนอก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. - 20.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 055-616 228-9
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง