กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

18 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 565

11,648 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลก” เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประกอบด้วยสถานที่สำคัญๆ ได้แก่

 • พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ขนาด 2 เท่าขององค์จริง สูง 3 เมตร ประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน แท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ ลักษณะพระพักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต้น ด้านข้างมีภาพแผ่นจำหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัย

 • กำแพงเมืองสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก เรียกว่า ตรีบูร มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 1,300 เมตร ยาว 1,800 เมตร กำแพงชั้นในเป็นศิลาแลงก่อบนคันดิน กำแพงสองชั้นนอกเป็นคูน้ำสลับกับคันดิน นอกจากทำหน้าที่ป้องกันข้าศึกแล้ว คูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลท่วมเมืองอีกด้วย ระหว่างกึ่งกลางแต่ละด้านมีประตูเมือง และป้อมหน้าประตูด้วย

 • วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม ศิลปะแบบสุโขทัยแท้เป็นเจดีย์ประธาน รายรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยอิฐได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา จากการสำรวจพบว่าบริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่างๆ มากถึง 200 องค์ วิหาร 10 แห่ง ซุ้มพระ (มณฑป) 8 ซุ้ม พระอุโบสถ 1 แห่ง ตระพัง 4 แห่ง ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง มีแท่นซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ กรุงเทพฯ 
 • วัดชนะสงคราม ตั้งอยู่ใกล้กับหลักเมือง เดิมเรียกว่า วัดราชบูรณะ มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่เป็นเจดีย์ประธาน 

 • เนินปราสาทพระร่วง หรือ เขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติดกับวัดมหาธาตุ รัชกาลที่ 6 สันนิษฐานว่าเคยเป็นฐานปราสาทราชวังของกษัตริย์เมืองสุโขทัย กรมศิลปากรได้ขุดแต่งบูรณะ พบฐานอาคารแบบฐานบัวค่ำและบัวหงาย มีลักษณะเป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 27.50 x 51.50 เมตร มีบันไดที่ด้านหน้าและด้านหลัง

 • วัดตระพังเงิน (คำว่า “ตระพัง” หมายถึง สระน้ำหรือหนองน้ำ) ตั้งอยู่บริเวณขอบตระพังเงินด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ โบราณสถานนี้ไม่มีกำแพงแก้ว ประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมเป็นประธาน เรือนธาตุทั้งสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปปางลีลา มีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า 

 • วัดสระศรี ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า ตระพังตระกวน สิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา ด้านหน้าวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปะศรีวิชัยผสมลังกา ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ มีซุ้มพระพุทธรูป 4 ทิศ ด้านหน้ามีเกาะกลางน้ำขนาดย่อมเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดเล็ก วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีทัศนียภาพสวยงาม

 • วัดศรีสวาย อยู่ในกำแพงแก้ว ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ศิลปะลพบุรี ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆ ลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หยวน เดิมพบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อน แล้วแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาโดยต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้า


โบราณสถานนอกกำแพงเมือง 

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นอาคารทรงไทยสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย ภายในอาคารเป็นศูนย์ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาชมอุทยาน รวมทั้งจัดแสดงแบบจำลองโบราณสถานต่างๆ ในเขตเมืองเก่าสุโขทัย 

 • แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง) อยู่บริเวณแนวคูเมืองเก่าที่เรียกว่า “แม่โจน” เป็นเตาเผาถ้วยชามสมัยสุโขทัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 พบเตาโดยรอบ 49 เตา เตาเผาเครื่องสังคโลกมีลักษณะคล้ายประทุนเกวียน เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นถ้วยชามขนาดใหญ่ หนา น้ำยาเคลือบขุ่นสีเทาแกมเหลือง มีลายเขียนสีดำ ส่วนใหญ่ทำเป็นรูปดอกไม้ ปลา และจักร

 • วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ ผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น คูชั้นนอกเรียกว่า คูแม่โจน วัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีพระปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลง ศิลปะเขมรแบบบายน ด้านหน้าของวัดเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น สี่อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน และเดิน

 • วัดศรีชุม เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอัจนะ “อจนะ” แปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว ผู้มั่นคง” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน ช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่มีอายุเกือบ 700 ปี เพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายชาดกต่างๆ 

 • วัดช้างรอบ วัดสำคัญประกอบด้วย เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างโผล่ครึ่งตัว จำนวน 24 เชือก พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์ราย 5 องค์ ล้อมรอบเจดีย์ประธาน และโบสถ์

 • เขื่อนสรีดภงค์ หรือ ทำนบพระร่วง เป็นคันดินกั้นระหว่างเขาพระบาทใหญ่ และเขากิ่วอ้ายมา สร้างขึ้นเพื่อกักน้ำ และชักน้ำไปตามคลองสู่กำแพงเมืองไหลเข้าสระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อนำไปใช้ในเมือง และพระราชวังในสมัยสุโขทัย 

 • วัดเชตุพน  เป็นมณฑปสร้างด้วยหินชนวน ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีการใช้วัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ กำแพงแก้วที่ล้อมรอบมณฑปจตุรมุข สร้างจากหินชนวนขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้ และยังได้พบศิลาจารึกหลักที่ 58 จารึกไว้ใน พ.ศ.2057 กล่าวว่าเจ้าธรรมรังสีสร้างพระพุทธรูปในวัดนี้

 • วัดเจดีย์สี่ห้อง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ที่ฐานเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับ เป็นรูปบุรุษและสตรี สวมอาภรณ์ เครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผล่พ้นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 

 • วัดสะพานหิน วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร ทางเดินขึ้นปูลาดด้วยหินชนวน สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร เรียกว่า “พระอัฏฐารศ”

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

วัดศรีชุม ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ “อจนะ” แปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหวผู้มั่นคง” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร 

แผนที่

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697 241 / 055-633 236
โทรสาร : 055-697 527
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark/
อีเมล : sukhothai_his@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เปิดให้เข้าชมทุกวัน
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอาทิตย์  เวลา 06.30-19.30 น.
  • วันเสาร์  เวลา 06.30-21.00 น. (มีการเปิดไฟส่องโบราณสถาน)
  • เขตอรัญญิก เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.
  • วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง  เปิดทุกวัน เวลา 07.30-17.30 น.  

 

 • สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมใน 3 เขตพื้นที่ คือ
  • เขตโบราณสถานชั้นใน
  • เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศเหนือ(วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง)
  • เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศตะวันตก(เขตอรัญญิก)

 

 • ในแต่ละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมแยกกัน  ในอัตราเดียวกัน คือ
  • ชาวไทย  20 บาท
  • ชาวต่างชาติ  100 บาท

 

 • อัตราธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่  คิดแยกตามเขตพื้นที่
  • รถจักรยาน  10 บาท
  • รถจักรยานยนต์  20 บาท
  • รถสามล้อ  30 บาท
  • รถสี่ล้อ  50 บาท (เฉพาะวัดพระพายหลวง และ เขตอรัญญิก)

 

 • การเข้าชมฟรี
  • นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัว
  • หน่วยงานราชการหรือสถานศึกษาที่ส่งหนังสือขอเข้าชมมาล่วงหน้า
  • นักบวชทุกศาสนา
  • ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 

 • เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน 3 วันนี้ ของทุกปีคือ
  • วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)
  • วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)
  • วันเข้าพรรษา

การเดินทาง

 • รถโดยสารสาธารณะ มีหลากหลายบริษัทออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง
 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ
  • เข้าทางจังหวัดพิษณุโลก แล้วผ่านเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย
  • เข้าทางจังหวัดกำแพงเพชร  แล้วผ่านเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย
 • รถไฟ ออกจากสถานีหัวลำโพงทุกวัน  **เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยไม่มีรถไฟผ่านที่อำเภอเมืองจึงต้องลงที่สถานีรถไฟในพื้นที่ใกล้เคียง คือ
  • สถานีสวรรคโลก  ขบวนรถไฟเที่ยวนี้จะเป็นรถไฟด่วนพิเศษเท่านั้น
  • สถานีพิษณุโลก  จากนั้นต่อรถมายังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • เครื่องบิน มีให้บริการทุกวัน สามารถเลือกลงได้ทั้งที่สนามบินสุโขทัยและสนามบินพิษณุโลก

 

** เมื่อถึงยังตัวเมืองสุโขทัย ใช้เส้นทางถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก) ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย **

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • บริการห้องน้ำฟรี เฉพาะทางเข้า สนง.อุทยานฯ และศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว

 • บริการให้เช่ารถจักรยาน  ดำเนินการโดยเอกชน

 • บริการรถรางนำชมโบราณสถานในเขตชั้นใน ดำเนินการโดยเอกชน 

สนใจติดต่อ 086-440-9210

ค่าบริการชาวไทย 30 บาท  /  ต่างชาติ 60 บาท 

 • ลานกีฬาพระร่วงเจ้า ให้บริการเครื่องออกกำลังกายฟรี สบับสนุนโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 ต.ค. 2563

01 พ.ย. 2563

29 ตุลาคม 2563
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ปีนี้จะเน้นการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ผสมผสานกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Crafts and Folk Art)    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงแสง สี เสียง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ลานเทศน์-ลานธรรม ตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณและการแสดงศิลปะการต่อสู้ ขบวนวัฒนธรรม 9 อำเภอ การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมากและพนมดอกไม้ การแสดงโขนชักรอก กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟและสีสันแห่งสายน้ำ การประกวดนางนพมาศ การแสดงประกอบแสง สี เสียง “ตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์” พิธีเผาเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง พิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่ออัญเชิญลอยเป็นปฐมฤกษ์   ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร โทร. 055 616 228 หรือ FB Fanpage : TAT Sukhothai-Kamphaeng Phet      

02 พ.ย. 2562

11 พ.ย. 2562

30 ตุลาคม 2562
งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย    กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ การแสดง แสง เสียง Light & Sound จุดถ่ายภาพ Landmark เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในฐานะเรือพระประทีป  โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุโขทัย กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ กิจกรรมใส่บาตรรับรุ่งอรุณ ตลาดแลกเบี้ย ตลาดย้อนยุค การประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงโขน การแสดง แสง สี ตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงพลุไฟทุกค่ำคืน   ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สำนักงานสุโขทัย  โทร. 055-616 228 หรือ TAT Sukhothai fanpage

24 พ.ค. 2562

25 พ.ค. 2562

22 เมษายน 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม สุโขทัย Art and Craft วันที่ 24-25 พฤษภาคม 62  เวลา 17.00-21.00 น.  ณ บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอนด์ คราฟต์ เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน, เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท, เครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก กิจกรรม D.I.Y อาทิ การเพนต์เสื้อ, การเพนต์กระเป๋า, การวาดภาพเหมือน, การวาดภาพการ์ตูน, และการร้อยกระดิ่ง เป็นต้น ชิมอาหารร้านอร่อยเด็ดของสุโขทัย เลือกซื้อสินค้างานศิลปะทำมือ รื่นรมย์กับการฟังเสียงดนตรี ดื่มด่ำบรรยากาศความสวยงามของโบราณสถานยามค่ำคืน ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เวลา 18.00 - 21.00 น.   ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616 228-9 ** www.tourismthailand.org/sukhothai หรือ  TAT Sukhothai fanpage

12 เม.ย. 2562

14 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
ขอเชิญเที่ยวงาน "ย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย"  วันที่ 12-14 เมษายน 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   ชมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์ ชมขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณจาก 12 ชุมชนเมืองเก่า (ชมขบวนแห่วันที่ 14 เมษายน 2562) สนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง  ชิมอาหารถิ่นจากตลาดโบราณ  ร่วมสนุกเล่นน้ำสงกรานต์ถนนคนเล่นน้ำหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทรศัพท์ 055-697 322 – 3

16 พ.ย. 2561

25 พ.ย. 2561

07 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กด Link ดาวน์โหลด  >> https://drive.google.com/open…
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง