กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย มทร.ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย มทร.ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

20 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 153

913 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงงานทางด้านการเกษตรเพื่อประชาชนไทย โดยการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าว อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยมีอะไรบ้าง วิถีการทำนาและงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องข้าว เครื่องมือเครื่องใช้โบราณตลอดจนวิธีการใช้งาน มีโซนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีที่สำคัญเกี่ยวกับข้าว จัดแยกจากอาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษาออกมาจากตึก 12 โดยอาคารศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย ตั้งอยู่ติดกับหอประชุมกลาง มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ http://cul.plc.rmutl.ac.th

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย มทร.ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055 262 789
โทรสาร : 055298440
เว็บไซต์ : http://cul.plc.rmutl.ac.th/index.php/k2-category-all/item/1567-rice-center

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก จนถึงแยกเอ็กซ-เรย์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 126 ขับตรงไปประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ขับตรงไป 1.3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ขับตรงไปอีก 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงไปจนถึง 3 แยก แล้วเลี้ยวซ้าย ขับตรงไปจะพบทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทยจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
รถโดยสาร ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 มีบริการรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปยังพิษณุโลก
รถไฟ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลก
เครื่องบิน มีเที่ยวบินไป - กลับระหว่างกรุงเทพฯ และพิษณุโลก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง