กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

27 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 390

5,999 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สถานที่ตั้งอยู่ ณ บึงแก่งใหญ่ (บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

 

มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ธรรมชาติวิทยา และวิทยาศาสตร์การเกษตร สำหรับนักเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบ นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

รับผิดชอบในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เลือกชม เลือกแสวงหาความรู้ตามความสนใจ โดยไม่จำกัดเวลา อายุ ระดับการศึกษา

 

โดยจัดนิทรรศการในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นสื่อนิทรรศการปฏิสัมพันธ์ เช่น

  • ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์
  • การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
  • การอบรม การจัดแสดงต่างๆ
  • กิจกรรมค่าย
  • กิจกรรมบริการวิชาการ

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

666 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-322 802
โทรสาร : 055-322 802
เว็บไซต์ : http://202.143.165.163/plk_sci/index.php
อีเมล : plk_scedc@nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

*ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ*

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง