กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย

03 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 445

3,229 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๔ หัวเรื่อง คือ

๑. เมืองสวรรคโลก

จัดแสดงพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองอันยาวนานของเมืองสวรรคโลกซึ่งพบหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้และลุ่มแม่น้ำยมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องต่อมาถึงก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ผ่านภาพถ่าย แผนที่ และโบราณวัตถุต่างๆ

๒. เครื่องสังคโลก

จัดแสดง เครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน มีความสวยงาม  โดดเด่น มีการผลิตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จนสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ชาติอื่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องสังคโลกไม่ได้มีแค่เครื่องถ้วยเท่านั้นแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ อีกมากมายที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ สั่งสมกันมา เช่น ตุ๊กตารูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม กาน้ำหรือคนที เป็นต้น  ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการเคลือบได้เป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ภาชนะไม่เคลือบ เครื่องเคลือบสีน้ำตาลถึงดำ เครื่องเคลือบสีขาวขุ่น เครื่องเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอน เครื่องเคลือบสองสี และเครื่องเคลือบเขียนลายสีดำถึงสีน้ำตาลใต้เคลือบ

๓. พระพุทธรูป

 จัดแสดงพระพุทธรูปซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมอบจากพระสวรรควรนายก และเคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง รวมทั้งพระพุทธรูปที่ได้จากการดำเนินงานด้านโบราณคดีในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยโดยแบ่งตามการกำหนดอายุสมัยและรูปแบบศิลปะ ได้แก่ ศิลปะลพบุรี ศิลปะเชียงแสนหรือล้านนา ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอู่ทอง ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์

๔. พระสวรรควรนายก

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของพระสวรรควรนายก รวมทั้งโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ท่านสะสมและมอบให้เป็นสมบัติของชาติซึ่งก่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โคมปรุสังคโลก

แบบศิลปะ    สุโขทัย

ชนิด          ดินเผาเคลือบ

อายุสมัย      พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๑

ประวัติ        ได้จากการขุดแต่งเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ บริเวณพระราชวัง

 

ชามเขียนลายใต้เคลือบ

แบบศิลปะ     สุโขทัย

ชนิด          ดินเผาเคลือบ

อายุสมัย      พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐

ประวัติ        กรมศิลปากรร่วมมือกับกองทัพเรืองมได้จากทะเลหน้าอ่าวสัตหีบห่างจากเกาะคราม

                ๘ กิโลเมตร ในระดับความลึก ๔๑ เมตร ลงงมเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗

 

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

69 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055-641-571, 055-643-166
โทรสาร : 055-641-571
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/sawanvoranayok/
อีเมล : nm_sawanvoranayok@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

- เปิด วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

- ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

- ชาวไทย 10 บาท

- ชาวต่างชาติ 50 บาท

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม สำหรับ

  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ
  • พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ
  • เด็ก ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และผู้พิการ
  • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล

เดินทางจากถนนสายเลี่ยงเมือง (ถนนหมายเลข 101) มาจากสุโขทัยเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองสวรคโลก หรือมาจากศรีสัชนาลัยเลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางนี้ประมาณ 4 กิโลเมตร เจอสามแยกให้เบี่ยงซ้าย (ผ่านศาลเจ้าทางซ้ายมือและโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกทางขวามือ) ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านสะพานข้ามน้ำยม จากนั้นให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 700 เมตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกจะอยู่ทางซ้ายมือ วัดสวรรคารามจะอยู่ทางขวามือ

 

รถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) มีรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพฯ - สวรรคโลก (เปิดให้บริการทุกวัน ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ ๖ - ๗ ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางโดยรถสามล้อหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ 

 

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ - สวรรคโลก (เปิดให้บริการทุกวัน ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ ๖ - ๗ ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางโดยรถสามล้อหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่พิพิธภัณฑ์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ห้องน้ำ

- ที่จอดรถ

- ระบบอินเตอร์เน็ต Wi-Fi

- ระบบนำชม QR Code

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

29 ธ.ค. 2561

01 ม.ค. 2562

24 ธันวาคม 2561
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก  ขอเชิญประชาชนเข้ากราบสักการะ "พระพุทธรูปสุโขทัยมารวิชัย" เพื่อมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมรับตุ๊กตาสังคโลก นักษัตรปีกุน เป็นที่ระลึก

23 ก.ย. 2561

29 ก.ย. 2562

14 ธันวาคม 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ขอเชิญชวนครอบครัวชาวไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันอาทิตย์ พร้อมรับตุ๊กตาสังคโลกครอบครัวสัตว์เป็นที่ระลึก  ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด

23 ก.ย. 2561

29 ก.ย. 2562

24 พฤศจิกายน 2561
Happy Sunday ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับครอบครัวชาวไทยที่เข้าชมในวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

27 เม.ย. 2561

31 พ.ค. 2561

27 เมษายน 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จ.สุโขทัย  ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแต่งชุดไทยย้อนยุค หรือ ผ้าพื้นเมือง  เข้าชมการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ  และยังจะรับตุ๊กตาสังคโลกเป็นที่ระลึก จนกว่าของจะหมด
pav

/

next

โปรโมชั่น

free

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก  ขอเชิญชวนครอบครัวชาวไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ พร้อมรับตุ๊กตาสังคโลกครอบครัวสัตว์เป็นที่ระลึก (**ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด**)  ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง