กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย

01 มีนาคม 2563

ชื่นชอบ 594

14,640 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๔ หัวเรื่อง คือ

๑. เมืองสวรรคโลก

จัดแสดงพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองอันยาวนานของเมืองสวรรคโลกซึ่งพบหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้และลุ่มแม่น้ำยมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องต่อมาถึงก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ผ่านภาพถ่าย แผนที่ และโบราณวัตถุต่างๆ

๒. เครื่องสังคโลก

จัดแสดง เครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน มีความสวยงาม  โดดเด่น มีการผลิตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จนสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ชาติอื่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องสังคโลกไม่ได้มีแค่เครื่องถ้วยเท่านั้นแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ อีกมากมายที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ สั่งสมกันมา เช่น ตุ๊กตารูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม กาน้ำหรือคนที เป็นต้น  ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการเคลือบได้เป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ภาชนะไม่เคลือบ เครื่องเคลือบสีน้ำตาลถึงดำ เครื่องเคลือบสีขาวขุ่น เครื่องเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอน เครื่องเคลือบสองสี และเครื่องเคลือบเขียนลายสีดำถึงสีน้ำตาลใต้เคลือบ

๓. พระพุทธรูป

 จัดแสดงพระพุทธรูปซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมอบจากพระสวรรควรนายก และเคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง รวมทั้งพระพุทธรูปที่ได้จากการดำเนินงานด้านโบราณคดีในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยโดยแบ่งตามการกำหนดอายุสมัยและรูปแบบศิลปะ ได้แก่ ศิลปะลพบุรี ศิลปะเชียงแสนหรือล้านนา ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอู่ทอง ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์

๔. พระสวรรควรนายก

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของพระสวรรควรนายก รวมทั้งโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ท่านสะสมและมอบให้เป็นสมบัติของชาติซึ่งก่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โคมปรุสังคโลก

แบบศิลปะ    สุโขทัย

ชนิด          ดินเผาเคลือบ

อายุสมัย      พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๑

ประวัติ        ได้จากการขุดแต่งเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ บริเวณพระราชวัง

 

ชามเขียนลายใต้เคลือบ

แบบศิลปะ     สุโขทัย

ชนิด          ดินเผาเคลือบ

อายุสมัย      พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐

ประวัติ        กรมศิลปากรร่วมมือกับกองทัพเรืองมได้จากทะเลหน้าอ่าวสัตหีบห่างจากเกาะคราม

                ๘ กิโลเมตร ในระดับความลึก ๔๑ เมตร ลงงมเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

69 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055-641-571, 055-643-166
โทรสาร : 055-641-571
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/sawanvoranayok/
อีเมล : nm_sawanvoranayok@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

- เปิด วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

- ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

- ชาวไทย 10 บาท

- ชาวต่างชาติ 50 บาท

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม สำหรับ

  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ
  • พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ
  • เด็ก ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และผู้พิการ
  • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล

เดินทางจากถนนสายเลี่ยงเมือง (ถนนหมายเลข 101) มาจากสุโขทัยเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองสวรคโลก หรือมาจากศรีสัชนาลัยเลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางนี้ประมาณ 4 กิโลเมตร เจอสามแยกให้เบี่ยงซ้าย (ผ่านศาลเจ้าทางซ้ายมือและโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกทางขวามือ) ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านสะพานข้ามน้ำยม จากนั้นให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 700 เมตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกจะอยู่ทางซ้ายมือ วัดสวรรคารามจะอยู่ทางขวามือ

 

รถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) มีรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพฯ - สวรรคโลก (เปิดให้บริการทุกวัน ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ ๖ - ๗ ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางโดยรถสามล้อหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ 

 

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ - สวรรคโลก (เปิดให้บริการทุกวัน ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ ๖ - ๗ ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางโดยรถสามล้อหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่พิพิธภัณฑ์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ห้องน้ำ

- ที่จอดรถ

- ระบบอินเตอร์เน็ต Wi-Fi

- ระบบนำชม QR Code

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 ธ.ค. 2565

31 ธ.ค. 2565

07 ธันวาคม 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก  ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  เรื่อง “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย   สามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐ ๕๕๖๔ ๑๕๗๑, ๐ ๕๕๖๔ ๓๑๖๖ ต่อ ๑๐

22 ต.ค. 2565

30 พ.ย. 2565

18 ตุลาคม 2565
ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ  “โครงกระดูกมนุษย์จากวัดชมชื่น หลักฐานของคนก่อนสุโขทัย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เปิดทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๕๕ - ๖๔๑ ๕๗๑ / ๐๕๕ - ๖๔๓ ๑๖๖ Facebook: https://www.facebook.com/sawanvoranayok

01 มี.ค. 2563

27 ก.ย. 2563

01 มีนาคม 2563
HAPPY SUNDAYขอเชิญชวนครอบครัวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันอาทิตย์พร้อมรับตุ๊กตาสังคโลกครอบครัวสัตว์เป็นที่ระลึกรีบมาชมกันนะคะของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

11 ม.ค. 2563

09 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฟรี!!   ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ล้วงไข่พาโชคลุ้นรับของขวัญของรางวัล มีอาหาร ขนม น้ำดื่มแจกตลอดงาน **สอบถาม โทร. 055-641 571 / 055-643 166 หรือ FB : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก : Sawanvoranayok National Museum

01 ต.ค. 2562

31 ธ.ค. 2562

06 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒   ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “คู่แก้วจอมขวัญแผ่นดินไทย”  จัดฉายสารคดีพระราชกรณียกิจ ชุด "พระเจ้าแผ่นดิน" ทุกวัน ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ** พิเศษ! มีของที่ระลึกมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าชม รีบด่วน มีจำนวนจำกัด ** สอบถามเพิ่มเติม โทร.055-641 571 / 055-643 166 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง