กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 512

9,044 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วีรกษัตริย์ไทยผู้ปกครองเมืองสุโขทัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย เมืองโบราณใกล้เคียง และอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พระโบราณวัตถาจารย์(พระราชประสิทธิคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายจากพิพิธภัณฑ์ในวัดราชธานีมาเก็บรักษาและจัดแสดง
 
 
การจัดแสดงแบ่งเป็น
 
 
๑. อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและโบราณสถานในจังหวัดใกล้เคียงเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์  และตาก รวมทั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เคยเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และยังจัดแสดงโบราณวัตถุจากโบราณสถานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอดีตบนผืนแผ่นดินไทย
 
 
๒. อาคารอนุสรณ์ลายสือไท  จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยในด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงการพัฒนาเมืองสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ กระทั่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร่วมกับเมืองโบราณศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร
 
 
๓. อาคารปูนปั้นประติมาคาร  จัดแสดงประติมากรรมปูนปั้น ที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งปราสาท เจดีย์ วิหารและอาคารต่างๆที่พบจากโบราณสถานในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้มีการจัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถศึกษารูปแบบศิลปะ ศาสนาและวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่สะท้อนจากงานศิลปกรรมประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี
 
 
๔. ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง  จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขนาดใหญ่  โบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานที่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๔  ซึ่งได้พบพระธาตุและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ที่บรรจุในเครื่องสังคโลกและเครื่องถ้วยจีน อีกทั้งยังได้จำลองเตาเผาเครื่องสังคโลกแสดงให้เห็นรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเครื่องสังคโลกสุโขทัย เป็นต้น
 
 
๕. อาคารไม้โถง  จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ์ เช่น วิหารจำลอง เกวียน เรือสำปั้น อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำนา เช่น เครื่องสีข้าว คันไถ เป็นต้น

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • พระพุทธรูปสำริดปางลีลา ศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 20
  • พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 19
  • พระพุทธบาทสี่รอย ศิลปะสมัยสุโขทัย ทำจากศิลา มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นวัตถุสำคัญของพิพิธภัณฑ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697 026
โทรสาร : 055-697 367
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/ramkhamhaengmuseum/

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท
*ยกเว้นหรือลดค่าเข้าชม กรณีพระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และแขกทางราชการ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม(แจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  เกมแสนสนุกมายมายตลอดวัน การแสดงบนเวที จับฉลากลุ้นรับรางวัลใหญ่ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาหาร ขนม เครื่องดื่มฟรี!! ตลอดงาน *เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดนำถุงพลาสติกละโฟม เข้ามาในบริเวณงาน* สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-697 026 หรือ FB : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

28 พ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2562

28 พฤศจิกายน 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย  จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”    "จัดแสดงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ทั้งงานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นมรดกตกทอดจากบรรพชนที่สามารถแสดงความเป็นอารยะของชาติได้อย่างดี "   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๖๗ **

31 ธ.ค. 2562

01 ม.ค. 2563

12 พฤศจิกายน 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงสนองนโยบายของกรมศิลปากรมอบของขวัญให้ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอเชิญสักการะพระธาตุและพระพุทธรูปโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓

31 พ.ค. 2562

16 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง   เรื่อง "ความสำคัญและพุทธลักษณะของพระพุทธชินราช โดย พรรณลักษณ์  พันธ์วนิชดำรง (ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร) เรื่อง "วัตถุแห่งศรัทธา : บูชาพระพุทธชินราช โดย ธนินทร  นิธิอาชากุล (ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก) เรื่อง "วัดตระพังกระดาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดย นุชจรี  ผ่องใสศรี (นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) เรื่อง "สวรรคารามบรรพต เมืองศรีสัชนาลัย โดย วราพร รัตนวงษ์ และ จุตินาฏ บวรสาโชติ (นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-697 367 / 055-633 025 หรือ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

01 ก.พ. 2562

28 ก.พ. 2562

30 มกราคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ประจำปี 2562  ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ลายสือไทย    ในหัวข้อ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เสน่ห์แผ่นดิน ถิ่นสุโขทัย โดย นายเคียง ชำนิ  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวจกุฎีและส้วม แบบพระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี) โดย นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช บอกกล่าวเล่าขานลูกหลานอย่างไร โดย นางทุเรียน พรมมิ ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมลายสือไทย   วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คนก่อนสุโขทัยกับองค์ความรู้ด้านโบราณโลหกรรม โดย นายธีรศักดิ์  ธนูศิลป์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สลก.6 สุโขทัย
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง