กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 515

21,089 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วีรกษัตริย์ไทยผู้ปกครองเมืองสุโขทัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย เมืองโบราณใกล้เคียง และอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พระโบราณวัตถาจารย์(พระราชประสิทธิคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายจากพิพิธภัณฑ์ในวัดราชธานีมาเก็บรักษาและจัดแสดง
 
 
การจัดแสดงแบ่งเป็น
 
 
๑. อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและโบราณสถานในจังหวัดใกล้เคียงเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์  และตาก รวมทั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เคยเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และยังจัดแสดงโบราณวัตถุจากโบราณสถานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอดีตบนผืนแผ่นดินไทย
 
 
๒. อาคารอนุสรณ์ลายสือไท  จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยในด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงการพัฒนาเมืองสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ กระทั่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร่วมกับเมืองโบราณศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร
 
 
๓. อาคารปูนปั้นประติมาคาร  จัดแสดงประติมากรรมปูนปั้น ที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งปราสาท เจดีย์ วิหารและอาคารต่างๆที่พบจากโบราณสถานในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้มีการจัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถศึกษารูปแบบศิลปะ ศาสนาและวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่สะท้อนจากงานศิลปกรรมประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี
 
 
๔. ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง  จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขนาดใหญ่  โบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานที่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๔  ซึ่งได้พบพระธาตุและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ที่บรรจุในเครื่องสังคโลกและเครื่องถ้วยจีน อีกทั้งยังได้จำลองเตาเผาเครื่องสังคโลกแสดงให้เห็นรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเครื่องสังคโลกสุโขทัย เป็นต้น
 
 
๕. อาคารไม้โถง  จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ์ เช่น วิหารจำลอง เกวียน เรือสำปั้น อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำนา เช่น เครื่องสีข้าว คันไถ เป็นต้น

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • พระพุทธรูปสำริดปางลีลา ศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 20
  • พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 19
  • พระพุทธบาทสี่รอย ศิลปะสมัยสุโขทัย ทำจากศิลา มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นวัตถุสำคัญของพิพิธภัณฑ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697 026
โทรสาร : 055-697 367
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/ramkhamhaengmuseum/

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท
*ยกเว้นหรือลดค่าเข้าชม กรณีพระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และแขกทางราชการ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม(แจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 ก.ย. 2564

03 กันยายน 2564
ขอเชิญรับชมการบรรยายออนไลน์ พลวัตการจัดการภูมศาสตร์-วัฒนธรรม ของเมืองโบราณสุโขทัย : มุมมองด้านโบราณคดีและธรณีวิทยา   วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดทางเพจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  เกมแสนสนุกมายมายตลอดวัน การแสดงบนเวที จับฉลากลุ้นรับรางวัลใหญ่ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาหาร ขนม เครื่องดื่มฟรี!! ตลอดงาน *เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดนำถุงพลาสติกละโฟม เข้ามาในบริเวณงาน* สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-697 026 หรือ FB : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

28 พ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2562

28 พฤศจิกายน 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย  จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”    "จัดแสดงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ทั้งงานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นมรดกตกทอดจากบรรพชนที่สามารถแสดงความเป็นอารยะของชาติได้อย่างดี "   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๖๗ **

31 ธ.ค. 2562

01 ม.ค. 2563

12 พฤศจิกายน 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงสนองนโยบายของกรมศิลปากรมอบของขวัญให้ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอเชิญสักการะพระธาตุและพระพุทธรูปโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓

31 พ.ค. 2562

16 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง   เรื่อง "ความสำคัญและพุทธลักษณะของพระพุทธชินราช โดย พรรณลักษณ์  พันธ์วนิชดำรง (ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร) เรื่อง "วัตถุแห่งศรัทธา : บูชาพระพุทธชินราช โดย ธนินทร  นิธิอาชากุล (ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก) เรื่อง "วัดตระพังกระดาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดย นุชจรี  ผ่องใสศรี (นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) เรื่อง "สวรรคารามบรรพต เมืองศรีสัชนาลัย โดย วราพร รัตนวงษ์ และ จุตินาฏ บวรสาโชติ (นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-697 367 / 055-633 025 หรือ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง