กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

25 พฤศจิกายน 2564

ชื่นชอบ 563

12,364 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พ.ศ.2534 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น  ถือเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศ  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2533

 

โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมือง  รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 215 แห่ง  มีสิ่งสำคัญๆ ดังนี้

 

  • เมืองโบราณศรีสัชนาลัย  มีขอบเขตของผังเมืองที่ก่อสร้างทับซ้อนอยู่บนบริเวณเมืองเชลียงเดิม คือ แนวกำแพงเดิมทำเป็นคันดินยาวขนานไปตามลำน้ำยม  เริ่มจากบริเวณวัดมหาธาตุเชลียงขนานลำน้ำยมเลยผ่านเขาพนมเพลิงออกไป  ซึ่งยังคงปรากฎหลักฐานคันดินให้เห็นอยู่เป็นระยะ
  • โบราณสถานภายในกำแพงเมือง  สำรวจพบแล้วมีทั้งสิ้น 28 แห่ง ที่สำคัญ  อาทิ วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้ว เป็นต้น
  • โบราณสถานนอกกำแพงเมือง

- ด้านทิศเหนือ  อาทิ วัดกุฎีราย  เตาทุเรียงบ้านป่ายาง  เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา “เครื่องสังคโลก” ที่สำคัญของเมืองศรีสัชนาลัย

- ด้านทิศตะวันออก  เช่น วัดสวนสัก วัดป่าแก้ว เป็นต้น

- ด้านทิศใต้  เช่น  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดชมชื่น วัดเจ้าจันทร์ และวัดโคกสิงคาราม เป็นต้น

- ด้านทิศตะวันตก  คือ วัดพญาดำ วัดราหู วัดสระประทุม วัดพรหมสี่หน้า วัดยายตา เป็นต้น

- บนภูเขา  คือ วัดเขาใหญ่บน วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจดีย์รอบ และวัดเขาใหญ่ล่าง เป็นต้น

     

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

“เครื่องสังคโลก” ที่สำคัญของเมืองศรีสัชนาลัย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
โทรศัพท์ : 055-950 714 / 061-268 6383
โทรสาร : 055-950 714 ๐
เว็บไซต์ : https://www.finearts.go.th/sisatchanalaihistoricalpark
อีเมล : sst_whc@finearts.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ผู้มีสัญชาติไทย 10 บาท
ผู้มีสัญชาติอื่น 30 บาท

การเดินทาง

  • รถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่เส้นทาง หลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย จากนั้นเมื่อถึงสี่แยกบ้านสวน เข้าอำเภอศรีสำโรง ผ่านอำเภอสวรรคโลก ไปตามทางหลวงหมายเลข 1201 ระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

 

  • รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศจากสถานีขนส่งสายเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

08 ธ.ค. 2564

12 ธ.ค. 2564

25 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญร่วมงาน ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทอง ลายโบราณ ประจำปี 2564 วันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สัมผัสกลิ่นอายในอดีต นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ เที่ยวชมงาน ณ ดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย ชมกิจกรรมวิถีชีวิตของศรีสัชนาลัย สาธิตการละเล่นพื้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านศรีสัชนาลัยในอดีต หมู่บ้านวิถีไทย แฟชั่นโชว์วิวัฒนาการผ้าพื้นเมืองจากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง เวียนเทียนแบบทักษิณาวรรตรอบวัดช้างล้อม การแสดงเล่าเรื่อง "เมืองศรีสัชนาลัย" ประกอบ แสง เสียง (Light & Sound)     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย 055-671 466 และ 055-671 098  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย 055-616 228-9

06 เม.ย. 2562

12 เม.ย. 2562

10 เมษายน 2562
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยขอเชิญเที่ยวงาน  "สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย และงานสักการะพระยาลิไท ประจำปี 2562 " ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2562  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พญาลิไทและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย    พบกับ  การแข่งขันซุปเปอร์ครอส  การแสดงแสง สี เสียง  พิธีบวงสรวงพระยาลิไทและบูรพกษัตริย์  ขบวนแห่วัฒธรรม ขบวนช้างพ่อเมือง การประกวดธิดาพระยาลิไท ตลาดโบราณ สินค้าโอทอป การแสดงดนตรี การชกมวยไทย  ถนนอุโมงค์สายน้ำและกิจกรรมต่างๆมากมาย   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-679 198 หรือ Facebook เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

06 ก.พ. 2562

10 ก.พ. 2562

22 มกราคม 2562
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  ขอเชิญร่วมงาน "งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ" ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ / อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   ชมการจำลองหมู่บ้านวิถีไทย ผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน  การออกร้านจำหน่ายผ้าทอหาดเสี้ยว ผ้าซิ่นตีนจก เครื่องเงินและเครื่องทองลายโบราณ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 055-671 466  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง