กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

05 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 600

5,107 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ในการสำรวจทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่พื้นดินภายในประเทศออกเผยแพร่  รวมทั้งให้การศึกษา  ฝึกอบรมวิศวกร  และเจ้าหน้าที่สำรวจทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ ตลอดจนดำเนินการสำรวจรังวัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ เพื่องานแผนที่และงานวิศวกรรม ได้แก่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยที่งานสำรวจเพื่อทำแผนที่เป็นงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องอยู่เสมอ เพราะลักษณะภูมิประเทศและเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความเจริญของบ้านเมือง รายละเอียดในแผนที่สมัยต่างๆ จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและตัวเมืองได้เป็นอย่างดี

 

ดังนั้น  แผนที่ในทุกสมัย จึงต้องเก็บไว้เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตและใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ

ด้วยความสำคัญของพันธกิจ กรมแผนที่ทหาร จึงจัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดเก็บข้อมูลตามอาคารต่างๆ ในกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้วย

1.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 1 มีตู้และชั้นวางสำหรับจัดเก็บแผนที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ แผนที่บางแผ่นมีขนาดใหญ่ จึงไม่มีการจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์สำคัญ

2.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมือทำแผนที่ ตั้งแต่เริ่มแรกเช่น กล้องดาราศาสตร์  เข็มทิศ  เครื่องมือรังวัดต่างๆ เป็นต้น สำหรับพื้นที่บางส่วนจัดเก็บแผนที่เก่า

 

3.อาคารวิภัติภูมิประเทศ ชั้นล่าง จัดเป็นห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร และยังเป็นที่จัดเก็บแผนที่ประวัติศาสตร์บางส่วนที่มีความเก่าแก่มากและมีขนาดใหญ่

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กล้องเมอริเดียน ใช้รังวัดงานดาราศาสตร์

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-223 2837
โทรสาร : 02-223 2711

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 60 และ ปอ.508

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือราชการให้ชัดเจน โดยส่งถึง เจ้ากรมแผนที่ทหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 มิถุนายน 2562
9,894
671