กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

05 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 473

3,446 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ในการสำรวจทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่พื้นดินภายในประเทศออกเผยแพร่  รวมทั้งให้การศึกษา  ฝึกอบรมวิศวกร  และเจ้าหน้าที่สำรวจทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ ตลอดจนดำเนินการสำรวจรังวัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ เพื่องานแผนที่และงานวิศวกรรม ได้แก่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยที่งานสำรวจเพื่อทำแผนที่เป็นงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องอยู่เสมอ เพราะลักษณะภูมิประเทศและเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความเจริญของบ้านเมือง รายละเอียดในแผนที่สมัยต่างๆ จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและตัวเมืองได้เป็นอย่างดี

 

ดังนั้น  แผนที่ในทุกสมัย จึงต้องเก็บไว้เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตและใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ

ด้วยความสำคัญของพันธกิจ กรมแผนที่ทหาร จึงจัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดเก็บข้อมูลตามอาคารต่างๆ ในกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้วย

1.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 1 มีตู้และชั้นวางสำหรับจัดเก็บแผนที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ แผนที่บางแผ่นมีขนาดใหญ่ จึงไม่มีการจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์สำคัญ

2.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมือทำแผนที่ ตั้งแต่เริ่มแรกเช่น กล้องดาราศาสตร์  เข็มทิศ  เครื่องมือรังวัดต่างๆ เป็นต้น สำหรับพื้นที่บางส่วนจัดเก็บแผนที่เก่า

 

3.อาคารวิภัติภูมิประเทศ ชั้นล่าง จัดเป็นห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร และยังเป็นที่จัดเก็บแผนที่ประวัติศาสตร์บางส่วนที่มีความเก่าแก่มากและมีขนาดใหญ่

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กล้องเมอริเดียน ใช้รังวัดงานดาราศาสตร์

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-223 2837
โทรสาร : 02-223 2711

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 60 และ ปอ.508

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือราชการให้ชัดเจน โดยส่งถึง เจ้ากรมแผนที่ทหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
7,189 ผู้เข้าชม0.48 กม.ขอเส้นทาง
35,260 ผู้เข้าชม0.96 กม.ขอเส้นทาง
22,537 ผู้เข้าชม1.28 กม.ขอเส้นทาง
15,432 ผู้เข้าชม2.47 กม.ขอเส้นทาง
2,181 ผู้เข้าชม4.33 กม.ขอเส้นทาง
1,018 ผู้เข้าชม5.03 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 มิถุนายน 2562
7,189
548