กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

05 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 473

4,272 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ในการสำรวจทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่พื้นดินภายในประเทศออกเผยแพร่  รวมทั้งให้การศึกษา  ฝึกอบรมวิศวกร  และเจ้าหน้าที่สำรวจทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ ตลอดจนดำเนินการสำรวจรังวัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ เพื่องานแผนที่และงานวิศวกรรม ได้แก่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยที่งานสำรวจเพื่อทำแผนที่เป็นงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องอยู่เสมอ เพราะลักษณะภูมิประเทศและเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความเจริญของบ้านเมือง รายละเอียดในแผนที่สมัยต่างๆ จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและตัวเมืองได้เป็นอย่างดี

 

ดังนั้น  แผนที่ในทุกสมัย จึงต้องเก็บไว้เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตและใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ

ด้วยความสำคัญของพันธกิจ กรมแผนที่ทหาร จึงจัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดเก็บข้อมูลตามอาคารต่างๆ ในกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้วย

1.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 1 มีตู้และชั้นวางสำหรับจัดเก็บแผนที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ แผนที่บางแผ่นมีขนาดใหญ่ จึงไม่มีการจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์สำคัญ

2.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมือทำแผนที่ ตั้งแต่เริ่มแรกเช่น กล้องดาราศาสตร์  เข็มทิศ  เครื่องมือรังวัดต่างๆ เป็นต้น สำหรับพื้นที่บางส่วนจัดเก็บแผนที่เก่า

 

3.อาคารวิภัติภูมิประเทศ ชั้นล่าง จัดเป็นห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร และยังเป็นที่จัดเก็บแผนที่ประวัติศาสตร์บางส่วนที่มีความเก่าแก่มากและมีขนาดใหญ่

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กล้องเมอริเดียน ใช้รังวัดงานดาราศาสตร์

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-223 2837
โทรสาร : 02-223 2711

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 60 และ ปอ.508

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือราชการให้ชัดเจน โดยส่งถึง เจ้ากรมแผนที่ทหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
8,543 ผู้เข้าชม0.48 กม.ขอเส้นทาง
47,961 ผู้เข้าชม0.96 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม1.28 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม2.47 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม4.28 กม.ขอเส้นทาง
2,698 ผู้เข้าชม4.33 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม5.03 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 มิถุนายน 2562
8,543
548