กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์

พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 416

3,111 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้วยตนเองในด้านศัลยศาสตร์และกุมารศัลยศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์สำหรับแสดงประวัติความเป็นมาในด้านกุมารศัลยศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 

ส่วนที่หนึ่ง เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงตัวอย่างพร้อมการบรรยายในเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรคในระดับต้น และระดับใช้กล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งการรักษาโรคด้วย

 

ส่วนที่สอง เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงอุปกรณ์ด้านการวิสัญญี โคมไฟ และเครื่องมือสำหรับการผ่าตัด เตียงผ่าตัด ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นเครื่องกรองน้ำรุ่นแรกของโรงพยาบาล

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แฝดสยามชนิดอกและท้องติดกัน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 7 ตึก สก. ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2251-8932
เว็บไซต์ : http://www.chula.ac.th/th/archive/museum/3619

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการในโอกาสพิเศษเป็นครั้งคราว ผู้สนใจติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม 

การเดินทาง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177,16, 21, 50, 47, 50, 76, 77, 141, 504, 505, 507, 514, 547 และสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง หรือ รถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,698 ผู้เข้าชม1.79 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม4.14 กม.ขอเส้นทาง
8,543 ผู้เข้าชม4.55 กม.ขอเส้นทาง
47,962 ผู้เข้าชม5.03 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม5.49 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม5.62 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม5.67 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง