กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

27 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 452

6,630 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโยบายขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง เพื่อเอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” ณ บริเวณชั้น 4 และ 5 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553

 

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในบรรยากาศอันทันสมัยตามไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วย จัดแสดงนิทรรศการและชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ Interactive เสริมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเรื่องราวหลากหลาย แปลกใหม่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว เลือกเรียนรู้ สนุกสนานตามอัธยาศัยอย่างเต็มที่ โดยมี Highlight

 

 • บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) : ร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิตในวิถีที่แตกต่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยการบอกเล่า เข้าถึงจินตนาการที่ไร้ขอบเขตและศักยภาพอันน่าอัศจรรย์ของประสาทสัมผัสเปิดประตูสู่มิตรภาพกับผู้พิการทางสายตา ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้น

 

 • ดินแดนแห่งจินตนาการ (Imagination Playground) : สนามเด็กเล่นสุดพิเศษจากชิ้นส่วนที่เรียกว่า "Blue Block" เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กเล็ก

 

 • สวนสนุกวิทยาศาสตร์ : นำเสนอหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฟ้า การสัมผัส การมองเห็น และกลไกต่างๆ ในรูปแบบการเรียนรู้ ทดลอง สัมผัส ได้ด้วยตนเอง

 

 • การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab) : ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลอง ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientists House) : กิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเล็กระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ผ่านการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต การตั้งคำถาม การตอบคำถาม รวมถึงฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ โดยประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการอย่างยิ่ง

 

 • โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) : เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้ เป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E), และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานกัน จะทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-160 5356
โทรสาร : 02-160 5357
เว็บไซต์ : http://www.nsm.or.th

วันและเวลาทำการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 - 18.30 น

ค่าเข้าชม

 • นิทรรศการทั่วไป ไม่มีค่าเข้าชม
 • นิทรรศการพิเศษ บทเรียนในความมืด (dialogue in the dark) 

- เด็ก 50 บาท (ภาษาอังกฤษ 100 บาท)  

- ผู้ใหญ่ 100 บาท (ภาษาอังกฤษ 150 บาท) 

การเดินทาง

 • รถไฟฟ้า MRT : ลงสถานีสามย่าน(ทางออกที่ 2)
 • รถไฟฟ้า BTS :

- ลงสถานีศาลาแดง แล้วเปลี่ยนขึ้น รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามย่าน

- ลงสถานีสยาม แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 187, 172, 501

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,698 ผู้เข้าชม1.74 กม.ขอเส้นทาง
8,543 ผู้เข้าชม3.86 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม3.97 กม.ขอเส้นทาง
47,962 ผู้เข้าชม4.31 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม4.99 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม5.15 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม5.33 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

02 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2562

03 ธันวาคม 2562
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)  ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark”  ซึ่งจะจัดแสดงในเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเดือนสุดท้าย    พร้อมมอบของที่ระลึกสุดพิเศษ! จากนิทรรศการฯ ถือเป็นการขอบคุณและส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้เข้าชม เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562   ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน  เปิดให้บริการเป็นรอบๆ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 -18.30 น.   ** จองและสอบถามเงื่อนไขในการเข้าชมได้ที่ โทร. 02 160 5356 ** ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th www.facebook.com/NSMthailand www.facebook.com/didthailand  

01 พ.ย. 2562

23 ธ.ค. 2562

29 ตุลาคม 2562
จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมเสิร์ฟสาระความบันเทิงสำหรับทุกคนแล้ว ใน #เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2562(Science Film Festival 2019) ปีนี้จัดเต็ม 18 เรื่อง จากการคัดสรรทั่วโลก พร้อมให้ทุกท่านที่สนใจเข้าชมแล้วที่นี่ #ฟรี ณ ศูนย์ฉาย #จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีแสควร์ MRT สามย่าน    ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2160 5356 ** หรือ NSM Science Square ตารางรอบฉาย ดูในโพสต์ที่ปักหมุดไว้หน้าเพจนะครับ (ซึ่งจะอัพเดตให้ทราบในวันที่ 1 พ.ย. 62) จำกัดจำนวน 30 ที่นั่ง/รอบ รอบปกติจัดฉายเป็นภาษาไทย หมู่คณะ 15 คนขึ้นไป(รองรับที่นั่งสูงสุด 100 คน) สามารถระบุชื่อเรื่องที่ต้องการรับชม และรอบเวลาได้ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 11.00-16.00 น. *** รายละเอียด/เรื่องย่อ/สถานที่ฉายอื่นๆ ดูรายละเอียดที่ link http://bit.ly/2WcoSrf

02 มิ.ย. 2561

31 ต.ค. 2561

14 มิถุนายน 2561
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum, Taiwan (NSTM)  เปิดตัวนิทรรศการใหม่ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม ชวนคุณมาค้นพบและเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์รอบตัว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งประดิษฐ์ พร้อมฝึกทักษะด้านสะเต็ม เพื่อนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต    สำหรับนิทรรศการ I Love Invention สนุกกับโลกนวัตกรรม นี้มุ่งหวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม” ของ เกนริช อัลท์ชัลเลอร์  (Genrich S. Alshuller) นำเสนอวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ภายในนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงานเชิงประดิษฐกรรมมากกว่า 200 ชิ้น และผ่านสื่อวิดีทัศน์มัลติมีเดีย  ประกอบไปด้วย 6 โซน ได้แก่ โซน Introduction: บทนำพบกับคำนิยามของ Invention และนำเสนอ 100 สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ผู้ชาย-ผู้หญิงมีมุมมองความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ต่างกันหรือไม่ โซน Time Tunnel: อุโมงค์เวลาค้นพบเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การเขียน  และสิ่งบันเทิง โซน 40 Principles for Inventors: 40 หลักการพื้นฐานสำหรับนักประดิษฐ์ รวบรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหา จากสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถจำแนกแนวทางแก้ปัญหาได้ 40 หลักการพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยนักประดิษฐ์มีแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่รอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน โซน Unraveling the Secrets of Everyday Life Inventions: เปิดเผยความลับของสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ความสามารถของเครื่องแยกใบชา ความสะดวกสบายของเครื่องปั่นไม้ถูพื้น เป็นต้น โซน Behind Invention: เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์ เรียนรู้เรื่องสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์ และพบกับสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ เช่น ปลาเหล็กนำโชคแก้โลหิตจาง เป็นต้น โซน Invention New Stars: สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่โดดเด่น พบกับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญา จาก Ministry of Economic Affairs, Invention of Locks Association of Taiwan และ Far East University     เวลา: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 – 18.30 น.     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  โทร. 02 - 160 5356  หรือ http://www.nsm.or.th/
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง