กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์กรมสรรพากร

พิพิธภัณฑ์กรมสรรพากร

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 544

2,869 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กรมสรรพากร  มีส่วนจัด 2 แห่ง คือ ห้องโถงชั้น 2 บริเวณหน้าห้องประชุมสัมมนา และ ตึกเก็บเอกสาร จัดแสดงเกี่ยวกับ

  • ภาพของเจ้ากรมสรรพากร ตั้งแต่ยุคแรก
  • สิ่งของจัดแสดงส่วนใหญ่จัดในตู้กระจกพร้อมคำอธิบาย เช่น
  • เซฟหีบเหล็กขนาดเล็ก  ใช้เก็บเงินและเอกสาร 
  • ลูกคิด อุปกรณ์ใช้คำนวณเลขในระยะแรก
  • อากรแสตมป์  รุ่นแรก จัดพิมพ์จากบริษัท โทมัสเดอลารู จำกัด ประเทศอังกฤษ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2482
  • หนังสือประมวลรัษฎากร  ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเป็นครั้งแรก  ประมวลรัษฎากรฉบับนี้เป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติภาษีต่างๆ เข้าไว้  เป็นประมวลเล่มเดียวและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาหลายครั้งจนกระทั่งปัจจุบัน 
  • ใบเสร็จรุ่นแรก  เอกสารภาษี  เครื่องคิดเลขชนิดมือหมุน  เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พิมพ์ดีดเก่า กำปั่นเก่า

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 064-043-9590 คุณพบพิมพ์
เว็บไซต์ : http://www.rd.go.th/publish/3448.0.html

วันและเวลาทำการ

โดยปกติไม่เปิดให้เข้าชม กรุณาทำเรื่องก่อนขอเข้าชม

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสายที่ผ่าน BTS สถานีอารีย์ 26, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 97, 112, 204, 502, 503, 510, 513, 26, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 97, 112, 204, 502, 503, 510, 513 จากนั้นต่อจักรยานยนต์รับจ้างมาที่กรมสรรพากร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ต้องติดต่อประสานงานก่อนเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

จอดในบริเวณ กรมสรรพากร หรือละแวกใกล้เคียง

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง