กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

26 มีนาคม 2563

ชื่นชอบ 653

12,055 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน สำหรับดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศนื 2 ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ.2467 และ พ.ศ.2468 

 

ก่อนที่จะมีการสร้างพระราชนิเวศน์ทฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาสุทธาธิบดี แพทย์หลวงประจำพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะนำให้ รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงป่วยประชวนด้วยโรครูมาติซึ่ม เสด็จประทับ ณ สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกถบชายทะเล ซึ่งขณะนั้นหัวหินเป็นสถานที่ตากอากาศที่เริ่มได้รับความนิยม จึงทรงให้กระทรวงทหารเรือสำรวจหาทำเลที่เหมะสมเพื่อสร้างพระราชวังฤดูร้อน

 

โดยครั้งแรกได้ดำเนินการสร้างพระราชวังแบบเรียบง่ายที่ชายทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญ แต่เนื่องจากพื้นที่กันดารและการเดินทางไม่สะดวก รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ จึงให้เมืองเพชรบุรีสำรวจหาสถานที่ พบว่าชายหาดในตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ซึ่งอยู่ระหว่างหาดเจ้าสำราญกับหัวกิน มีทำเลที่เหมาะสม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นผู้ออกแบบตามแบบที่กล่าวกันว่าทรงร่างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และพระราชทานนามว่า "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" 

 

สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นแบบไทยประยุกต์(เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยแบ่งเป็นหมู่พระที่นั่งฯ 3 องค์ ที่มีอาคารประกอบรวม 16 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินคลุมหลังคา ประกอบด้วย

 

 • หมู่พระที่นั่งสดมสรเสวกามาตย์ ใช้เป็นสดมสรของข้าราชบริพารและข้าราชการ รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งศาสนพิธี
 • หมู่พระที่นั่งสมุทพิมาน เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6 และเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายชาย หรือฝ่ายหน้า
 • หมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี และเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายใน

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สถาปัตยกรรมของหมู่พระที่นั่ง
 • นิทรรศการธรรมราชา
 • นิทรรศการคลังข้อมูล
 • นิทรรศการธรรมิกราช ๑๐ รัชกาล

แผนที่

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

1281 (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032-508 443-5 / 081-941 2185
โทรสาร : 032-508 039
เว็บไซต์ : http://www.mrigadayavan.or.th/history.php
อีเมล : mrigadayavanpalace@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)

เวลาจำหน่ายบัตร 08.30 - 16.00 น.

*หมายเหตุ ถ้ามีการปิดงดเยี่ยมชม
จะมีการแจ้งป้ายประชาสัมพันธ์และโพสต์บนเว็บไซต์หรือ Page Facebook พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน / Mrigadayavan Palace

 

ค่าเข้าชม

 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เฉพาะด้านล่างบริเวณโดยรอบ ท่านละ 30 บาท

 

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเยี่ยมชมหมู่พระที่นั่งฯ

ท่านที่สนใจศึกษากระบวนการบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ กรุณาทำหนังสือแจ้งความจำนงที่ "สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ โทร. 032 - 508 443-5 เพื่อศึกษาร่วมกับสถาปนิกอนุรักษ์ เป็นกรณีพิเศษ

 

เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชม.

รอบเช้า 09.00 - 11.00 น. / รอบบ่าย 14.00 - 16.00 น.

 

จำกัดจำนวนรอบละ 15 คน  โดยร่วมบริจาคเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ ท่านละ 300 บาท

ขอความมกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

1. กรุณาทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานมูลนิธิฯ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและขอผู้นำชมบรรยาย

 

หมายเหตุ โดยมีรายละเอียดดีงต่อไปนี้ในหนังสือ

 • แจ้งวันที่เข้าเยี่ยมชม (วัน...ที่...เดือน...พ.ศ....)
 • เวลาเข้าเยี่ยมชม (เวลา.....นาฬิกา)
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม (จำนวน....คน)
 • สามารถระบุเรื่องที่ต้องการฟังบรรยายได้ 

ประวัติความเป้นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   และภาพรวม
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ด้านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์และบูรณะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ด้านพฤกษศาสตร์ ระบบนิเวศของป่าชายหาด  ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ด้านโบราณคดีขูดค้น ค้นพบถนนดั้งเดิม ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

 

2. กรุณาส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ซึ่งชื่อคณะจะถูกบันทึกไว้ที่ตารางคณะการเข้าเยี่ยมชม สามารถโทรมาสอบถามได้)

 

3. เปิดเข้าเยี่ยมชม เวลา 08.30 - 16.00 น. (แจ้งชื่อคณะที่ทำหนังสือมาและซื้อบัตรเข้าเยี่ยมชมตามจำนวนจริง)

 

** สำนักงานมูลนิธิฯ เปิดทำการ เวลา 08.00 - 17.00 น. **

โทรศัพท์ : 032-508 443-5 / 081-941 2185
โทรสาร : 032-508 039

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

View chair

สิ่งอำนวยความสะดวก

Parking lot

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 ม.ค. 2562

10 มกราคม 2562
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เชิญร่วมงานวันเด็ก 2562 วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา พบกับกิจกรรม การแต่งกาย นักโบราณคดีน้อย นักพฤกษศาสตร์น้อย ตอน ตัดแต่งกิ่งไม้ / ลูกสนแปลงร่าง ต่อชิ้นส่วนสร้างอาคาร วิธีสมุดบันทึก พับใบเตย ผะหมี ปากกาคอแร้ง ไอติมปั่นน้ำสมุนไพร เสียงนกจากใบไม้ ปักผ้า ดนตรีไทยน่ารู้ รุกขกรเยาว์

01 ก.ค. 2560

01 มิถุนายน 2560
สักการะต้นไม้ และหมู่พระที่นั่ง 2560

22 เม.ย. 2560

15 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com

22 เม.ย. 2560

15 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com
pav

/

next