กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

14 ตุลาคม 2563

ชื่นชอบ 747

16,884 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยรัชกาลที่ ๖ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศน์ ๒ ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ และ พ.ศ.๒๔๖๘ 

 

ก่อนที่จะมีการสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาสุทธาธิบดี แพทย์หลวงประจำพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะนำให้ รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงป่วยประชวรด้วยโรครูมาติซึ่ม เสด็จประทับ ณ สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล ซึ่งขณะนั้น หัวหิน เป็นสถานที่ตากอากาศที่เริ่มได้รับความนิยม จึงทรงให้ กระทรวงทหารเรือ สำรวจหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อสร้างพระราชวังฤดูร้อน

 

โดยครั้งแรกได้ดำเนินการสร้างพระราชวังแบบเรียบง่าย ที่ชายทะเลบริเวณ หาดเจ้าสำราญ แต่เนื่องจากพื้นที่กันดารและการเดินทางไม่สะดวก รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ จึงให้ เมืองเพชรบุรี สำรวจหาสถานที่และพบว่า ชายหาดในตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ (อยู่ระหว่างหาดเจ้าสำราญกับหัวหิน) มีทำเลที่เหมาะสม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นผู้ออกแบบ ตามแบบที่กล่าวกันว่า ทรงร่างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และพระราชทานนามว่า "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" 

 

สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นแบบไทยประยุกต์(เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโล่ง ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง โดยแบ่งเป็นหมู่พระที่นั่งฯ ๓ องค์ มีอาคารประกอบรวม ๑๖ หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินคลุมหลังคา ประกอบด้วย

 

 • หมู่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ใช้เป็นสโมสรของข้าราชบริพารและข้าราชการ รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งศาสนพิธี
 • หมู่พระที่นั่งสมุทพิมาน เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๖ และเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายชาย หรือฝ่ายหน้า
 • หมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี และเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายใน

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สถาปัตยกรรมของหมู่พระที่นั่ง
 • นิทรรศการธรรมราชา
 • นิทรรศการคลังข้อมูล
 • นิทรรศการธรรมิกราช ๑๐ รัชกาล

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

1281 (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032-508 443-5 / 081-941 2185
โทรสาร : 032-508 039
เว็บไซต์ : http://www.mrigadayavan.or.th/history.php
อีเมล : mrigadayavanpalace@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)

เวลาจำหน่ายบัตร 08.30 - 16.00 น.

*หมายเหตุ ถ้ามีการปิดงดเยี่ยมชม
จะมีการแจ้งป้ายประชาสัมพันธ์และโพสต์บนเว็บไซต์หรือ Page Facebook พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน / Mrigadayavan Palace

 

ค่าเข้าชม

 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เฉพาะด้านล่างบริเวณโดยรอบ ท่านละ 30 บาท

 

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเยี่ยมชมหมู่พระที่นั่งฯ

ท่านที่สนใจศึกษากระบวนการบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ กรุณาทำหนังสือแจ้งความจำนงที่ "สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ โทร. 032 - 508 443-5 เพื่อศึกษาร่วมกับสถาปนิกอนุรักษ์ เป็นกรณีพิเศษ

 

เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชม.

รอบเช้า 09.00 - 11.00 น. / รอบบ่าย 14.00 - 16.00 น.

 

จำกัดจำนวนรอบละ 15 คน  โดยร่วมบริจาคเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ ท่านละ 300 บาท

ขอความมกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

1. กรุณาทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานมูลนิธิฯ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและขอผู้นำชมบรรยาย

 

หมายเหตุ โดยมีรายละเอียดดีงต่อไปนี้ในหนังสือ

 • แจ้งวันที่เข้าเยี่ยมชม (วัน...ที่...เดือน...พ.ศ....)
 • เวลาเข้าเยี่ยมชม (เวลา.....นาฬิกา)
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม (จำนวน....คน)
 • สามารถระบุเรื่องที่ต้องการฟังบรรยายได้ 

ประวัติความเป้นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   และภาพรวม
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ด้านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์และบูรณะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ด้านพฤกษศาสตร์ ระบบนิเวศของป่าชายหาด  ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ด้านโบราณคดีขูดค้น ค้นพบถนนดั้งเดิม ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

 

2. กรุณาส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ซึ่งชื่อคณะจะถูกบันทึกไว้ที่ตารางคณะการเข้าเยี่ยมชม สามารถโทรมาสอบถามได้)

 

3. เปิดเข้าเยี่ยมชม เวลา 08.30 - 16.00 น. (แจ้งชื่อคณะที่ทำหนังสือมาและซื้อบัตรเข้าเยี่ยมชมตามจำนวนจริง)

 

** สำนักงานมูลนิธิฯ เปิดทำการ เวลา 08.00 - 17.00 น. **

โทรศัพท์ : 032-508 443-5 / 081-941 2185
โทรสาร : 032-508 039

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

View chair

สิ่งอำนวยความสะดวก

Parking lot

7

แบ่งปัน

กิจกรรม

19 พ.ย. 2563

22 พ.ย. 2563

04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษระหว่างการปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.   เปิดจำหน่ายบัตร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๓๐ บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ราคา ๑๕ บาท   เปิดให้เข้าชมหมู่พระที่นั่งส่วนพระราชฐานชั้นในฝ่ายหน้า จำกัดผู้ขึ้นชม ๒๐ คนต่อรอบ รอบละ ๓๐ นาที เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ค่าธรรมเนียมท่านละ ๑๒๐ บาท   ร้านน้ำชา เปิดบริการ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และงดจำหน่ายชุดน้ำชา   *ขอผู้เข้าชมกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙* สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   http://www.mrigadayavan.or.th/ โทร. ๐๓๒ - ๕๐๘ ๔๔๔  Email : mrigadayavanpalace@gmail.com

23 ต.ค. 2563

25 ต.ค. 2563

14 ตุลาคม 2563
ประกาศ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษระหว่างการปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ วันที่ ๑๐-๑๑ และ ๒๓-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.   เปิดจำหน่ายบัตร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๓๐ บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ราคา ๑๕ บาท   เปิดให้เข้าชมหมู่พระที่นั่งส่วนพระราชฐานชั้นในฝ่ายหน้า จำกัดผู้ขึ้นชม ๒๐ คนต่อรอบ รอบละ ๓๐ นาที เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ค่าธรรมเนียมท่านละ ๑๒๐ บาท   ร้านน้ำชา เปิดบริการ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และงดจำหน่ายชุดน้ำชา   *ขอผู้เข้าชมกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙* สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   http://www.mrigadayavan.or.th/ โทร. 032-508 444 Email : mrigadayavanpalace@gmail.com    

12 ม.ค. 2562

10 มกราคม 2562
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เชิญร่วมงานวันเด็ก 2562 วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา พบกับกิจกรรม การแต่งกาย นักโบราณคดีน้อย นักพฤกษศาสตร์น้อย ตอน ตัดแต่งกิ่งไม้ / ลูกสนแปลงร่าง ต่อชิ้นส่วนสร้างอาคาร วิธีสมุดบันทึก พับใบเตย ผะหมี ปากกาคอแร้ง ไอติมปั่นน้ำสมุนไพร เสียงนกจากใบไม้ ปักผ้า ดนตรีไทยน่ารู้ รุกขกรเยาว์

01 ก.ค. 2560

01 มิถุนายน 2560
สักการะต้นไม้ และหมู่พระที่นั่ง 2560

22 เม.ย. 2560

15 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com
pav

/

next