กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา - เหมืองแม่เมาะ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา - เหมืองแม่เมาะ

13 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 689

19,909 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  จัดตั้งขึ้นพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหินและความสําคัญของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีต่อความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ  เข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างใส่ใจ

 

ภายในอาคารนิทรรศการ แบ่งเป็น

 

Zone : 1 นิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อความมั่นคงของไทยการสำรวจและทรงให้สงวนถ่านหิน ไว้สำหรับใช้ในราชการไทย เป็นการวางรากฐานด้านพลังงานไทย

 

Zone : 2 จักรวาล โลก และถ่านหิน

แสดงเรื่องกำเนิดจักรวาลจากเหตุการระเบิดครั้งใหญ่  นำมาสู่การรวมตัวกันของมวลสารและพลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว  กาแล็กซี และ "โลก"  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกว่าหลายพันล้านปี จนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด  วิวัฒนาการเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ  กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ "ถ่านหิน"

 

 

Zone : 3 จากผืนน้ำและแผ่นดิน

แอ่งแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่สำคัญของประเทศไทย  ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของพื้นที่แห่งนี้ ที่บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ของพื้นที่จากแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน

 

Zone : 4 พลังงานขับเคลื่อนไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก่อตั้งบนพื้นที่ซึ่งมีแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ต้นทุนทางธรรมชาติที่สำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่ประชาชนคนไทย  โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตราการในการควบคุมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ 

 

Zone : 5 มุ่งสู่อนาคต

จัดแสดงเรื่องพลังงานไฟฟ้า ผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดทั้งจาก เชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงความจำเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพ

 

 

Zone : 6 จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

จัดแสดงเรื่องวิวัฒนาการและการค้นพบไฟฟ้าจากไฟฟ้าสถิตย์สู่การพัฒนากระแสไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

 

Zone : 7 แม่เมาะ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

จัดแสดงเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณี และวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนโดยชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ

นำเสนอเรื่องราวการทำเหมือง การผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม  ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น  ผ่านตัวละครเด็กชายชื่อว่า "ต้น" ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  แต่เมื่อเขาได้มาเที่ยวที่เหมืองแม่เมาะทำให้ความคิดในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้เปลี่ยนแปลงไป 

 

นิทรรศการกลางแจ้ง 4 จุด ได้แก่

 • ลานแสดงเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการทำเหมือง
 • ลานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียง
 • ลานแสดงเครื่องจักรสนับสนุนการทำเหมือง
 • ลานแสดงล้อยางของเครื่องจักรขนาดต่างๆ

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

- ลานนิทรรศการกลางแจ้งที่แสดงเครื่องมือเครื่องจักร

- จัดแสดงซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในแอ่งแม่เมาะในอดีต

- ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ เลขที่ 801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054-254 930 / 054-254 933
โทรสาร : 054-254 932
เว็บไซต์ : http://maemohmine.egat.co.th/museum/
อีเมล : mmm_museum@egat.co.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทาง 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือ ใช้เส้นทางผ่านพิษณุโลก เด่นชัย เข้าสู่จังหวัดลำปาง 

 

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน

 

3.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

4.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 • ผู้เข้าชมเป็นกลุ่มคณะ กรุณาติดต่อจองรอบการเข้าชมล่วงหน้าในวันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 054 - 254 930 หรือ 054 - 254 933

 • นักท่องเที่ยว walk-in และที่จองเป็นกลุ่มคณะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • มีรถเข็นวีลแชร์ไว้บริการ
 • ทางเข้า-ออก อาคาร มีความลาดชันเพื่อรองรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์
 • การออกแบบห้องโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

15

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 พ.ย. 2563

29 พ.ย. 2563

02 พฤศจิกายน 2563
กฟผ.แม่เมาะ ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 (Mae Moh Festival) ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน เริ่มเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ในแนวคิด “แสงแห่งความสุข : Mae Moh Light Of Happiness”   พบกับ 1. “ทุ่งดอกบัวตอง” แลนด์มาร์กบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง)  ที่เริ่มผลิดอกสีเหลืองสดใสท่ามกลางลมหนาวที่พัดเอื่อยๆ  เคียงคู่ดอกไม้นานาชนิดที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดเตรียมไว้บนพื้นที่กว่า 19 ไร่  โดยความงามเหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น  สามารถเข้าชมทุ่งดอกไม้ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.  เวลา 17.00 - 20.00 น. ยังมีดนตรีในสวน ที่เหล่าศิลปินสายชิล จะสลับกันมามาบรรเลงเพลงขับกล่อมนักท่องเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์ และการประกวดวงดนตรีโฟล์ค 8 พ.ย. 63 การประกวด Dancing Contest 14 พ.ย. 63 วงเดอะเพอะ 15 พ.ย. 63 เขียนไขและวานิช เจ้าของผลงานเพลง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร 21-22 พ.ย. 63 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 28 พ.ย. 63 วงฮอมปอย อะคูสติก 29 พ.ย. 63 Gun Gun เจ้าของผลงานเพลงวาฬเกยตื้น **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0 5425 4295**   2. กิจกรรม workshop น่ารักๆ ทุกอาทิตย์ เสาร์ที่ 7 พ.ย. 63 : Workshop การแต่งหน้าคัพเค้ก โดย เชฟลัท อาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 63 : สกรีนกระเป๋าผ้าชอปปิ้งลดโลกร้อน เสาร์ที่ 14 พ.ย. 63 : การมัดย้อมผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ อาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 63 : การตกแต่งกระถางดินเผาและปลูกต้นไม้ เสาร์ที่ 21 พ.ย. 63 : การทำเครื่องประดับจากลูกปัดหลากสี อาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 63 : การตกแต่งถุงผ้าใส่แก้วเครื่องดื่มด้วยการเพนท์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 : Workshop การแต่งหน้าคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง อาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 63 : การตกแต่งถุงผ้าด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดอกไม้ผ้า กระดุม   3. กาดหมั้วบัวตอง , การละเล่นพื้นบ้าน 4. ส่องกล้องบนหอคอยชมวิว , การแสดงโชว์นกบิน 5. นิทรรศการเครื่องบินบังคับ , นิทรรศการแมลง 6. กิจกรรม Connecting with Trees   ****พิเศษ*** รถบริการฟรี!!! บริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ทุกเสาร์ อาทิตย์ จากในเมืองลำปาง มายังบริเวณการจัดงาน บริการภายในงานระหว่างทุ่งบัวตอง และสวนพฤกษชาติ    จองตั๋ว ปัดฝุ่นกล้องถ่ายภาพ เตรียมมาสนุกได้ทุกเสาร์อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>  เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ  

22 พ.ย. 2562

24 พ.ย. 2562

12 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมเยาวชนอาสา FUN & LEARN,PLEAN @MUSEUM  ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   พบกับ... ขยายรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลต่างๆ มากมาย FUN PARK ลานเครื่องเล่นสวนสนุกที่จัดเต็มเอาใจน้องๆ อาทิ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุนใหญ่  บอลน้ำ รถไฟใหญ่ บ้านลม เป็นต้น กิจกรรมศิลปะพาเพลิน วิหคสายฟ้า : นิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบิน เครื่องร่อน โดรน และเทคโนโลยี UAV ของกองทัพ   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-254 930 / 054-254 931  หรือ Facebook เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

15 พ.ย. 2562

31 ม.ค. 2563

08 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระแสงราชศัตรา ณ นครลำปาง"พระแสงราชศัตราพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแด่  มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุเรนทร์ราชเสนาปลัดมณฑลประจำจังหวัดลำปาง   ณ ห้องนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-254 930 ** หรือ  Facebook พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา - เหมืองแม่เมาะ
pav

/

next