กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)

21 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 460

5,203 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  จัดตั้งขึ้นพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหินและความสําคัญของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีต่อความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ  เข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างใส่ใจ

 

ภายในอาคารนิทรรศการ แบ่งเป็น

 

Zone : 1 นิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อความมั่นคงของไทยการสำรวจและทรงให้สงวนถ่านหิน ไว้สำหรับใช้ในราชการไทย เป็นการวางรากฐานด้านพลังงานไทย

 

Zone : 2 จักรวาล โลก และถ่านหิน

แสดงเรื่องกำเนิดจักรวาลจากเหตุการระเบิดครั้งใหญ่  นำมาสู่การรวมตัวกันของมวลสารและพลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว  กาแล็กซี และ "โลก"  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกว่าหลายพันล้านปี จนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด  วิวัฒนาการเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ  กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ "ถ่านหิน"

 

 

Zone : 3 จากผืนน้ำและแผ่นดิน

แอ่งแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่สำคัญของประเทศไทย  ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของพื้นที่แห่งนี้ ที่บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ของพื้นที่จากแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน

 

Zone : 4 พลังงานขับเคลื่อนไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก่อตั้งบนพื้นที่ซึ่งมีแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ต้นทุนทางธรรมชาติที่สำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่ประชาชนคนไทย  โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตราการในการควบคุมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ 

 

Zone : 5 มุ่งสู่อนาคต

จัดแสดงเรื่องพลังงานไฟฟ้า ผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดทั้งจาก เชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงความจำเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพ

 

 

Zone : 6 จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

จัดแสดงเรื่องวิวัฒนาการและการค้นพบไฟฟ้าจากไฟฟ้าสถิตย์สู่การพัฒนากระแสไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

 

Zone : 7 แม่เมาะ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

จัดแสดงเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณี และวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนโดยชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ

นำเสนอเรื่องราวการทำเหมือง การผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม  ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น  ผ่านตัวละครเด็กชายชื่อว่า "ต้น" ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  แต่เมื่อเขาได้มาเที่ยวที่เหมืองแม่เมาะทำให้ความคิดในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้เปลี่ยนแปลงไป 

 

นิทรรศการกลางแจ้ง 4 จุด ได้แก่

  • ลานแสดงเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการทำเหมือง
  • ลานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียง
  • ลานแสดงเครื่องจักรสนับสนุนการทำเหมือง
  • ลานแสดงล้อยางของเครื่องจักรขนาดต่างๆ

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

- ลานนิทรรศการกลางแจ้งที่แสดงเครื่องมือเครื่องจักร

- จัดแสดงซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในแอ่งแม่เมาะในอดีต

- ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ 801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054-254 930
โทรสาร : 054-254 932
เว็บไซต์ : http://maemohmine.egat.co.th/museum/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)

วันละ 4 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทาง 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือ ใช้เส้นทางผ่านพิษณุโลก เด่นชัย เข้าสู่จังหวัดลำปาง 

 

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน

 

3.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

4.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

**กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะควรโทรมาจองการเข้าเยี่ยมชมก่อน แล้วทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม**

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

- มีบริการรถเข็นวีลแชร์ไว้บริการ

- การออกแบบทางเข้า - ออก อาคารให้มีความลาดชัน เพื่อรองรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์

- การออกแบบห้องโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง