กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไลเคน

พิพิธภัณฑ์ไลเคน

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 415

2,139 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างไลเคนในประเทศไทย และตัวอย่างจากต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไลเคนในประเทศไทยซึ่งไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และเก็บรวบรวมตัวอย่างของไลเคนในหลายสายพันธุ์เพื่อเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบทั้งในและต่างประเทศ เน้นการศึกษาและวิจัยด้านไลเคนและรวบรวมตัวอย่างไลเคนที่พบในประเทศไทยในพื้นที่ต่าง ๆ  ส่วนการจัดแสดงจะเป็นตัวอย่างทั้งสดและแห้งของไลเคนที่ได้เก็บและแยกตามหลักอนุกรมวิธาน 

แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

 

1. การศึกษาด้านนิเวศ-สรีรวิทยาของไลเคน

2. การศึกษาด้านอนุกรมวิธานของไลเคนในประเทศไทย

3. การศึกษาด้านราที่ก่อให้เกิดไลเคน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ไลเคนโฟลิโอสที่มีทั้งแทลลัส พบได้จำนวนมากในป่าเมืองร้อน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ไลเคน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2310-8395
โทรสาร : 0-2310-8395, 0-2310-8416
เว็บไซต์ : http://www.lichen.ru.ac.th/
อีเมล : bkawinnat@gmail.com และ lichenramk@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพื่อเข้าชม

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม 

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 22, 40, 60, 71, 92, 93, 113, 115, 126, 137, 168, 171, 173, 182,  207, 537, 545

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง