กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไฮเนเก้น

พิพิธภัณฑ์ไฮเนเก้น

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 499

8,132 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นแหลางเผยแพร่และเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเบียร์ รวมทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติบุคคล เช่น ผู้ก่อตั้งและคิดค้นเบียไฮเนเก้น ประวัติและวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับรสนิยมการดื่มเบียร์ รวมทั้งการบรรยาย, สาธิต, อบรมสาระความรู้เกี่ยวกับการผลิตเบียร์, จัดให้เข้าชมโรงงาน, บริการชิมเบียร์ฟรีและมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก 

นิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. กำเนิดเบียร์ กล่าวถึงรสนิยมของการบริโภคเบียร์ของคนยุคสมัยต่างๆ ทั้งในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก

2. กำเนิดไฮเนเก้น กล่าวถึงประวัติการคิดค้น ความเป็นมาเกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้น

3. ความก้าวหน้าของบริษัท กล่าวถึงพันธกิจและผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงให้การสนับสนุนในกิจกรรม
ทางสังคมต่างๆของบริษัท

บริหารจัดการ

-

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ถังทองแดงหมักเบียร์ ถังแรกของโรงงาน ซึ่งปัจจุบัน ปลดประจำการแล้ว

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัด 111 หมู่2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรีไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 0-2985-5001 ต่อ 131

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 น-16.00 น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

เข้า ถนนหมายเลข 9 มุ่งไป แขวง ศาลาธรรมสพน์ จาก ทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี ตัดเข้าไปยัง ถนนหมายเลข 9 ขับไปทาง ถนน บางบัวทอง - สุพรรณบุรี มุ่งไป ตำบล ราษฎร์นิยม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เปิดให้เข้าชมโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เฉพาะกรณีหมู่คณะ ที่มีจำนวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 20 และไม่เกิน 50 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

11

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง