กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 307

2,456 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

โรงช้างต้น เป็นหลักฐานมรดกวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับราชธรรมเนียมอันเนื่องมาด้วยช้างต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องช้างเผือก การจับช้าง และพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกเป็นช้างต้นหรือช้างหลวงส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์โดยใช้อาคารโรงช้างต้นทั้ง 2 หลัง ในบริเวณพระราชวังดุสิตเป็นอาคารจัดแสดง

 

แบ่งอาคารจัดแสดงเป็น ๒ อาคาร

 

อาคารที่ ๑  ว่าด้วยประวัติโรงช้างต้น ความหมายและความสำคัญของโรงช้างต้น ให้ความรู้ทางด้านคชศาสตร์และคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างเผือก การกำเนิดช้างมงคล การจับช้าง การคล้องช้าง ประเภทของช้าง นอกจากนี้ได้นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยช้าง เช่น ประติมากรรมพ่อหมอเฒ่า(ปฏิยายะ) พระพิฆเณศ อุปกรณ์ในการจับช้าง เครื่องรางของขลัง และงาช้างที่สำคัญ ได้แก่ งาช้างเจ้าพระยาปราบไตรจักรในรัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ งาช้างสำคัญในรัชกาลที่ ๕ รูปช้างจำลอง หนังช้างเผือกดองในรัชกาลที่ ๔ พู่ขนช้าง แส้และแปรงขนหางช้าง เครื่องใช้ ในการประกอบพิธีราชสมโภช

อาคารที่ ๒ จัดแสดงการจำลองพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก ช้างเผือกจำลองทรงเครื่องคชาภรณ์ เครื่องพานพุ่มดอกไม้ และฉัตรเขียนอักขระในการประกอบพระราชพิธี นิทรรศการถาวรพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ในรัชกาลปัจจุบัน ประกอบด้วยพิธีถวายช้างสำคัญ พิธีจารึกชื่อลงในอ้อยแดง กระบวนแห่ช้างสำคัญเข้าสู่โรงพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ด้วยมหาสังข์ พระราชทานเครื่องคชาภรณ์ พราหมณ์อ่านฉันท์ถวายดุษฏีสังเวยกล่อมช้าง ศิลปินขับไม้ ช้างสำคัญอาบน้ำ ตักบาตร เลี้ยงพระ เวียนเทียน นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พระชัยหลังช้าง ศาลพระเทวกรรม เครื่องประโคมได้แก่ แตรฝรั่ง แตรงอน บัณเฑาะว์ สังข์ และฆ้อง

 

สถานะ : ปิดถาวร

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

1.พ่อหมอเฒ่า (ปฏิยะ) กว้าง ๓๕ ซม. สูง ๔๔ ซม. สมัยรัตนโกสินทร์  วัสดุ สำริดกรมช้างต้นกระทรวงวัง ส่งให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้นวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๗๒ เข้าใจว่าเดิมเป็นรูปเคารพอยู่ในกรมพระคชบาล ปัจจุบันจัดแสดงอยู่  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

2.งาพระยาช้างต้น

งา พระเทพกุญชร     ในรัชกาลที่ ๑

งา พระเศวตกุญชร    ในรัชกาลที่ ๒

งา พระบรมฉัททันต์    ในรัชกาลที่ ๓

3.แส้หางช้างพลายศรีประหลาด   เมืองเชียงใหม่                                         

4.มีดชายธง ด้ามเป็นงา แกะสลักรูปพระพิฆเณศ

5.ช้างเผือกจำลอง พระเศวตสุนทรสวัสดิ์ พระยาช้างต้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ขนาด สูง ๒๗ ซม. สมัยรัตนโกสินทร์ วัสดุ  ดินดิบ  เป็นช้างเผือกโท คล้องได้ที่ป่าดงกระมุง แขวงเมืองสมบุกสมบุญ เจ้ายุติธรรมนครจำปาศักดิ์ น้อมเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๘ วันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ปีกุน จ.ศ.๑๒๓๗

รูปจำลองนี้ จำลองขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทอดพระเนตร และมีคำสั่งโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวาง จารึกชื่อความเป็นมา ลงบนแท่นหินอ่อน หรือฐานของรูปหุ่นช้าง เป็นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแต่เดิม นำมาจัดแสดง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕

6.เจ้าพระยาปราบไตรจักร (พลายหอมจัน) ในรัชกาลที่ ๓ - ๔

ช้างพลายหอมจันได้มาจากเมืองด่านซ้าย ได้รับการขึ้นระวางประกอบพระราชพิธีสมโภช และพระราชทานนามว่า เจ้าพระยาปราบไตรจักร พลายหอมจันมีรูปร่างงาม มีงายาวไขว้จนถึงดิน ในขณะที่เข้าขบวนใดก็ตามจะต้องทำพื้นยกเตรียมไว้ เวลาเดินต้องแหงนคอขึ้นเพื่อไม่ให้งาครูดกับพื้น เมื่อหยุดเดินก็ยืนบนแท่นที่เตรียมไว้และเอางาพักบนพื้นดิน

งาช้างพระยาปราบไตรจักร ข้างหนึ่งยาว ๒๙๙ ซม. อีกข้างหนึ่งยาว ๒๓๘ ซม.เคยจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  และได้นำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕                   

 

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น เลขที่ 16 ถ.อู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0 2282 3336
โทรสาร : 0 2282 3336
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumchangton

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์

เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

คนละ 5 บาท

การเดินทาง

1.รถยนต์ส่วนตัว  ใช้เส้นทางถนนราชดำเนินนอก ไปทางซอยอู่ทองใน 

2.รถโดยสารประจำทาง สาย 70 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,636 ผู้เข้าชม0.32 กม.ขอเส้นทาง
16,744 ผู้เข้าชม2.06 กม.ขอเส้นทาง
440 ผู้เข้าชม2.23 กม.ขอเส้นทาง
5,330 ผู้เข้าชม2.79 กม.ขอเส้นทาง
1,585 ผู้เข้าชม3.82 กม.ขอเส้นทาง
17,955 ผู้เข้าชม3.95 กม.ขอเส้นทาง
2,325 ผู้เข้าชม3.97 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง