กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลป์พุทธะ

หอศิลป์พุทธะ

12 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 184

2,931 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์พุทธะ เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิธรรมสภา บรรลือธรรม เป็นสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการงานศิลปะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎก และสถานที่แสดงธรรมและนั่งกรรมฐาน ก่อตั้งขึ้นโดยธรรมสภา ร่วมกับคุณกฤษณะ สุริยกานต์(ศิลปินภาพพุทธประวัติร่วมสมัย) โดยการนำของคุณวิชาวุธ สุขธรรม และคุณสุทธิรักษ์ สุขธรรม

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบโดยไม่หวังผลกำไร ภายในหอศิลป์พุทธะ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิ

 

  • นิทรรศการถาวรภาพถ่ายพุทธประวัติ ผลงานศิลปิน :อาจารย์กฤษณะ  สุริยกานต์

นำเสนอผลงานทางศิลปะที่มีความวิจิตรสวยงาม และมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ใช้ระบบของดิจิตอลอาร์ตทั้งหมด แต่กับมีความอ่อนช้อยงดงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งภาพพุทธประวัติชุดนี้ยังเป็นที่พูดถึงและสะสมกันอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น  อินเดีย  เวียดนาม ไต้หวัน  สื่อให้พุทธศาสนิกชน เห็นถึงความ สวยงามทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นการจรรโลงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง ให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป

 

  • นิทรรศการถาวรความเป็นมาธรรมสภา บันลือธรรม

นิทรรศการถาวรที่จัดแสดง ประวัติการก่อสร้างความเป็นมาของธรรมสภา บันลือธรรม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในอนาคต  เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้กำเนิดธรรมสภาแห่งแรกของประเทศไทย  นายบันลือ   สุขธรรม  (อดีตพระราชาคณะที่ พระสุธรรมเมธี  ป.ธ.๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมธิปไตย , อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์) เพื่อจักจัดฉลอง  ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

 

 

  • นิทรรศการ พุทธทาส พุทธศิลป์ พุทธธรรม เพื่อรำลึกถึงท่านพุทธทาส มหาเถระผู้ซึ่งทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญ ของโลกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 

  • นิทรรศการพิเศษ  " ธ ครองแผ่นดินโดยธรรม "

จัดแสดงเพื่อน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๙ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการคิด ต้นแบบของการทำ  และทรงเป็นต้นแบบของการสอนและต้นแบบของความรักความกตัญญูซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งปวงต้องก้มลงกราบพระบาท และควรนำมาเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน

 

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 1 ถนนบรมราชชนนี 119 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-441 1980 ,088-277 1099
เว็บไซต์ : http://www.thebuddhaartgallery.com
อีเมล : buddhaartgallery1@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 10.00-18.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

 

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

26 พฤศจิกายน 2563
13,316
568