กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 454

1,888 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก


        เจ้าฟ้าผู้ทรงคุณความดี ความงาม ทรงอยู่ใกล้ชิดกับดิน คือความเรียบง่ายและความจริง
          ภาพรวมของห้องเน้นบรรยากาศสงบ ซาบซึ้ง สวยงาม เพื่อให้ผู้ชม รู้เรื่องและรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก
       บนผนังรอบห้องแสดงพระราชดำรัส อันถือเป็นสิ่งแสดงความคิดและจิตวิญญาณของพระองค์ ส่วนล่างของผนังจัดแสดงเรื่องราว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ นำเสนอผ่านพระราชดำรัส รูปภาพ ข้อความ สื่อเสียง และวัตถุจัดแสดง

 

        สำหรับฝ้าเพดานกลางห้องออกแบบให้มีประติมากรรมห้อยลอยอยู่ด้านบน เมื่อกระทบกับแสงธรรมชาติจะเกิดผลึกสีรุ้งปรากฏขึ้น ส่วนที่พื้นด้านล่างใต้ประติมากรรมมีบ่อน้ำแห่งปัญญา เป็นที่รองรับน้ำพระราชหฤทัย
จากด้านบน เสมือนฝนที่นำความชุ่มฉ่ำแผ่ไปทั่งทั้งแผ่นดิน


หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

        พื้นที่แสดงประวัติและผลงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรยากาศและความรู้สึกถึงผืนดินอันสมบูรณ์ ออกดอกออกผล เปรียบดั่งผลงานที่คนมหิดลสร้างสรรค์สู่สังคมอย่างโดดเด่นและสม่ำเสมอ
        ตลอดแนวยาวกลางห้องชั้น ๒ นำเสนอโดยใช้ แท่นวัฒนธรรมองค์กร แท่นทั้ง๗ ฝังวีดิทัศน์ในแนวระนาบ เรียงลำดับตามตัวอักษร M-A-H-I-D-O-L แต่ละแท่นแสดงความหมายเฉพาะของแต่ละตัวอักษร (เช่น M = Mastery) แท่นวัฒนธรรมองค์กรทั้ง ๗ นี้เมื่อรวมกันแล้วก็คือ ประชาคมมหิดล ผู้ยึดถือในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน ส่วนบนเสา ๒ ข้าง แสดงผลงาน สำคัญอันเป็นความภาคภูมิใจของคนมหิดลในรูปแบบวีดิทัศน์
        สำหรับพื้นที่ชั้นลอยจัดแสดงประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เล่าเรื่องผ่านยุคสมัยต่างๆ นำเสนอด้วยสื่อผสมหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง คำบรรยาย และวัตถุจัดแสดงจุดเด่นของการออกแบบอยู่ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการเล่าประวัติศาสตร์มหิดลผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2849-4541-42
โทรสาร : 0-2849-4545
เว็บไซต์ : https://muarms.mahidol.ac.th
อีเมล : muarms@mahidol.ac.th

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการ:วันจันทร์ -ศุกร์  เวลา 9.00 น.-16.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

6

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง