กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

05 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 516

2,213 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดปุรณาวาสเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการด้วยภาพถ่าย และอุปกรณ์จริงนำมาจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ แบ่งเป็น

  • นิทรรศการเรื่องราวประวัติของคลองมหาสวัสดิ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ 5 ทรงให้ขุดขึ้น เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปฐมเจดีย์  โดยระหว่างเส้นทางได้สร้างศาลาไว้เป็นระยะๆ  อาทิ ศาลาธรรมสพน์ เดิมเป็นศาลาใช้ปลงศพผู้รับใช้ทำงานของท่านเจ้าพระยาธิพากรวงศ์ ผู้เป็นแม่กองขุดคลองมหาสวัสดิ์ มีตัวอย่างภาพซ้อนโมเดลให้เห็นลักษณะศาลาได้เหมือนจริงน่าชื่นชมความพยายาม
  • นิทรรศการแสดงภาพถ่ายการละเล่นในเทศกาลสารทไทย เมื่อถึงเทศกาลชาวทวีวัฒนาจะกวนกระยาสารทเพื่อไปทำบุญถวายพระ  จึงเกิดการเล่นเพลงขอทานกระยาสารทขึ้นในท้องถิ่น โดยผู้เล่นจะพรางตัวเป็นขอทาน ร้องเพลงขอทานกระยาสารทไปตามคลองเป็นที่สนุกสานเพลิดเพลิน
  • นิทรรศการภาพถ่ายประเพณีทอดกฐินทางเรือ และการแข่งเรือของชาวท้องถิ่นทวีวัฒนา แสดงให้เห็นความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน
  • นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชาวนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวทวีวัฒนา  แสดงให้เห็นวิธีกระบวนการทำนาแบบโบราณ  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
  • มุมสุดท้าย จัดแสดงความสวยงามของเส้นทางมุ่งสู่พุทธมณฑลทั้งสวนสวยดอกไม้เขตทวีวัฒนาฃจำลองเสาหงส์ที่งดงามของถนนอุทยาน เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนวัดปุรณาวาส 25 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-441-7362

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.- 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถประจำทางสาย 515, 124, 125, 170, 359 ลงที่หน้าตลาดพุทธมณฑล หรือ สี่แยกพุทธมณฑลสาย 4 จากนั้นจึงต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปยังโรงเรียนวัดปุรณาวาส

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง