กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 561

5,552 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการทางศิลปวิทยาสถานะ พันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันฯ อันมีนัยสำคัญเพื่อความเข้าใจแก่นแท้ของภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาของ สถาบันฯ

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สนทนาอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ผ่านนิทรรศการที่ได้จำลองหมู่บ้านชาติพันธุ์มาจัดแสดงไว้ เพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันทั้งในทางที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น คติความเชื่อ ข้าวปลาอาหาร เครื่องแต่งกาย ศิลปหัตถกรรม เครื่องดนตรี และการหาเลี้ยงชีพ ผู้ชมจะได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุจัดแสดงต่างๆ  และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรื่องราวได้อย่างอิสระเสรี สำราญอารมณ์

ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ ๔.๐ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมยึดมั่นการเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคม เป็นจุดนัดพบระหว่างโลกแห่งชีวิตจริงกับโลกทางวิชาการ พร้อมรองรับการเข้าสู่วัฒนธรรมดิจิตอลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วย การเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มอุปกรณ์ดิจิตอล ให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์ใหม่อย่างลึกซึ้ง รวดเร็ว รอบด้าน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 028002308-14
โทรสาร : 028002332
เว็บไซต์ : http://www.lc.mahidol.ac.th/th/AboutUs/AnthropologyMuseum.htm
อีเมล : rilcamuseumstudies@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
หรือตามเวลานัดหมาย

ค่าเข้าชม

เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รถโดยสารประจำทาง สายที่ผ่าน : ปอ.515, ปอ.547, 124, 125, 164, 388, ปอ.84ก, 84ก
          สาย ปอ.515 - อนุเสาวรีย์ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี
          สาย ปอ.547 - (สีลม – ม.มหิดล ศาลายา) ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.พุทธมณฑล สาย 4
          สาย 124 - สนามหลวง – ม.มหิดล ศาลายา
          สาย 125 - สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล ศาลายา
          สาย 164 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา
          สาย 388 - ปากเกร็ด สนามบินน้ำ บางบัวทอง บางใหญ่ – ม.มหิดล ศาลายา
          สาย ปอ.84ก, 84ก - หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา – วงเวียนใหญ่

รถตู้ปรับอากาศ มีทั้งหมด 2 สาย ได้แก่
          สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา (สามารถขึ้นได้ที่เชิงสะพานลอย รพ.ราชวิถี)
          สายเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ม.มหิดล ศาลายา

รถไฟฟ้า BTS 
ลงที่สถานี บางหว้า ให้ออกทางออกที่ 1-2 เดินมาประมาณ 20 เมตร จะมีรถศาลายาลิงค์ เป็นรถไมโครบัสสีขาวคาดน้ำเงิน มีโลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล (Salaya Links) จอดอยู่ตรงบริเวณป้ายรถเมล์ (ค่าโดยสาร 30 บาท ให้เตรียมเงินพอดีหยอดตู้บนรถ ไม่มีทอน)

Salaya Link
ตารางการเดินรถวันจันทร์-วันศุกร์

ออกจาก BTS บางหว้า
ออกจากศาลายา
6:45
6:00
07:10
6:30
07:30
7:00
08:35
8:00
09:35
9:00
11:35
11:00
12:30
12:00
13:30
13:00
14:30
14:00
16:10
15:30
17:10
16:30
18:10
17:30
18:40
18:00

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ โทร 028002308-14 ต่อ 3405
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โทร 02 8002308-14 ต่อ 3447

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ในอนาคตจะมีบริการนำชมให้กับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

จอดรถได้ที่ลานจอดรถของมหาวิทยาลัยมหิดล

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง