กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

09 พฤษภาคม 2566

ชื่นชอบ 691

13,031 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

 

พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 • โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ และการฉายวีดีทัศน์

 

 • โซนที่ 2 จิตใจร่าเริงเพื่องานที่ดี  จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

 

 • โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

 

 • โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย แสดงนิทรรศการการทรงงาน  ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

 

 • โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

 

 • โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกื้อหนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

 • โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา  นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา  การนำเสนองานตามแนวทางพระราชดำริ  เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง "คำสอนของพ่อ" เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 • โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย  จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนา แสดงให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอคำหลวง  เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีรูปแบบวิจิตรตระการตา
 • สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง
 • เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ที่มีร่มรื่น
 • โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย
 • อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ
 • อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053 - 114 110
โทรสาร : 053 - 114 196
เว็บไซต์ : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
อีเมล : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

อุทยานหลวง เปิดให้เข้าชมทุกวัน

เวลา 08.00 - 18.00 น. 

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท
 • เด็ก ความสูง 101-140 เซนติเมตร ราคา 70 บาท
 • ข้าราชการ/ผู้สูงอายุ/นักเรียน/นักศึกษา แสดงบัตร ราคา 70 บาท
 • ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท
 • เด็ก ราคา 150 บาท

บัตรสมาชิกรายปี

 • ประเภทบุคคล 899 บาท
 • ประเภทกลุ่ม (เข้าได้ 3 คน) 2000 บาท

* รถไฟฟ้าชมสวนนั่งฟรี* ค่าเช่าจักรยาน คันละ 60 บาท

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย(ไป-กลับ) ราคา 600 บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 ส.ค. 2566

08 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
มาแล้วจ้าาาา “Hero Run 2023” ชวนน้องๆ หนูๆ อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มาทำภารกิจวิ่งรักษ์โลก  แต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ ชวนคุณพ่อคุณแม่ มาเดิน-วิ่งสนุกๆ ระยะทาง 2.96 km พิเศษ ภายในงานพบกับคอสเพลย์ตัวละครดัง และบูธกิจกรรมอีกมากมาย   รับจำนวนจำกัดเพียง 300 คน เท่านั้น ลิงค์สมัคร : https://forms.gle/AhfAD7Z3jcQGScrS7 ▪️ ระยะเวลาสมัคร: วันนี้ - 6 กันยายน  2566  ▪️ ระยะเวลากิจกรรม: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ▪️ ผู้ถือบัตรสมาชิกรายปี เข้าร่วมกิจกรรมฟรี (รวมของว่าง - น้ำดื่ม) ▪️ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียน: 150 บาท/คน  (รวมของว่าง - น้ำดื่ม)   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114110-2  

01 ก.ค. 2566

21 ก.ค. 2566

29 มิถุนายน 2566
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจด้านการเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การทำเกษตรตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.    สนใจเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/ThBsHNwJmHgzvYJy6 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย : รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 รุ่น ๆ ละ 10 คน   คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการติดต่อแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์ ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ 3. ในการเข้าร่วมอบรม ควรสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำอาหารกลางวัน และขวดน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 5311 4110-2 ต่อ 5207 (ในวันและเวลาราชการ)   ชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของรุ่นที่ 2 ได้ทางเพจนี้:  https://www.facebook.com/100063738091134/posts/734942958640301/?mibextid=cr9u03

05 มี.ค. 2566

06 มี.ค. 2566

03 มีนาคม 2566
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์ 9 รูป วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 – 09.00 น.  ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่   สนใจสั่งซื้อชุดทำบุญตักบาตร https://forms.gle/yVTmWpG74da6c2sm7 1 ชุด ราคา 59 บาท 3 ชุด ราคา 169 บาท (ปกติราคา 177 บาท)   หมายเหตุ: 1. เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. ผู้ที่ชำระเงินแล้ว สามารถรับชุดทำบุญตักบาตรได้ที่บริเวณ หน้าอาคารนิทรรศการ 1 (หน้าห้องประชาสัมพันธ์) ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114110-2  

03 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

03 มีนาคม 2566
Culture Run 2023 : ปี๋ใหม่เมือง The Series เดิน - วิ่ง ระยะทาง 3.45 km ชวนคนหนุ่มสาว นักเรียน นักศึกษา วัยทำงานหรือวัยสูงอายุที่รักสุขภาพ มาทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการวิ่ง เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใส่เสื้อได้หลากสี เช่น เสื้อสีฉูดฉาด เสื้อลายดอกหลากสีสัน   จุดกิจกรรม Checkpoints 1. พญาวัน Welcome Point 2. เนาว์ Decorating Point +  สังขานต์ล่อง สรงน้ำพระ 3. ปากปี๋ Splashing Point และยังมีบูธกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย   ห้ามพลาด รับจำนวนจำกัดเพียง 400 คน เท่านั้น ระยะเวลาสมัคร: วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 ลิงค์สมัคร : https://forms.gle/Qwrqbpw5J7j7CwaUA ระยะเวลากิจกรรม: วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ผู้ถือบัตรสมาชิกรายปี เข้าร่วมกิจกรรมฟรี (รวมของว่าง - น้ำดื่ม) บุคคลทั่วไป ลงทะเบียน : 99 บาท/คน  (รวมของว่าง - น้ำดื่ม)   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-114110-2 inbox : https://www.facebook.com/rprp.cnx

03 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

03 มีนาคม 2566
มีนา...มาเดินสวน กับ กิจกรรม “เดินสวนกับคนสวน” Walking Tour ประจำเดือนมีนาคม 2566 กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้  ร่วมเรียนรู้ พูดคุย ตั้งแต่วิธีการปลูก ขยายพันธุ์ วิธีการดูแล ฯลฯ  และสัมผัสธรรมชาติอันร่มรื่นกับเส้นทางการเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์    ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/9JGbkXJFwaePR3tN6 กิจกรรมมีทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนมีนาคม 2566 ระยะเวลาเดิมชมสวน ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 น. ( 1 ชั่วโมง 30 นาที) จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 คน/สาย/รอบ * ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม (ชำระค่าบัตรผ่านประตูปกติ)*   โปรเเกรมเรียนรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 : ไม้ดอกเมืองหนาว วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  : กล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566  : กัลปพฤกษ์/ศรีตรัง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  : กัลปพฤกษ์/ประดู่แดง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 : กัลปพฤกษ์/อินทนิลน้ำ   หมายเหตุ: 1. กรุณาลงทะเบียนจองสิทธิ์ ล่วงหน้าก่อนวันงาน 2 วันทำการ 2. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนวันงาน 1-2 วันทำการ เพื่อแจ้งรายละเอียดนัดหมาย 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น 4. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชมภายใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต่อได้ตามอัธยาศัย 5. สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114 110-2  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง