คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หนองบัวพระเจ้าหลวง

         หนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีเนื้อที่ 102 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต ในช่วงปี พ.ศ. 2500 หนองน้ำแห่งนี้มีดอกบัวและนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รอบหนองน้ำยังเป็นที่รองรับน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านลำเหมืองเข้าสู่หนองบัวพระเจ้าหลวง แต่เดิมชาวบ้านได้นำน้ำในหนองบัวไปทำการเกษตร รวมถึงเปิดเป็นสถานที่พักผ่อน มีร้านค้าร้านอาหารเปิดเป็นเพิงไม้ไผ่กันมากมาย

          ช่วงวันหยุดในอดีตพี่น้องชาวเชียงใหม่จะเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัด ต่างอำเภอ และต่างประเทศ ต่างเดินทางมุ่งหน้ามาเที่ยว ณ หนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้ เกิดเป็นคำกล่าวที่คุ้นหูว่า ถ้าหากไม่ได้มาหนองบัวพระเจ้าหลวง ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่สังเกตุได้จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ด ที่ว่า "หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม"นับว่าชาวดอยสะเก็ดให้ความสำคัญกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก

          สำหรับตำนานเกี่ยวกับหนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้นั้น  มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาล บริเวณหนองบัวแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในปัจจุบัน ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีพญานาคสองตนอาศัยอยู่ในหนองบัวแห่งนั้น  เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้แล้ว ก็ได้ออกเผยแพร่พระธรรมไปทั่วชมพูทวีป ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์มาปรากฏกายทิพย์ ณ บนดอยแห่งนั้น แล้วทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างเจิดจ้าไปทั่วพญานาคในหนองบัวทั้งสองตนเกิดความสงสัยจึงพากันเลื้อยขึ้นไปดูบนดอย  เมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใส ทำการแปลงกายเป็น ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน นำดอกบัวในหนองบัวขึ้นไปถวาย  พระพุทธองค์ทรงรับเอาดอกบัวแล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรด และประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคแปลงคู่นั้น พญานาคจึงได้อธิษฐานสร้างเจดีย์หิน แล้วนำเอาพระเกศาธาตุบรรจุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้

         ต่อมาได้มีนายพรานผู้แสวงหาของป่าได้มาพบเห็นเจดีย์มีลักษณะสวยงาม จึงเกิดอัศจรรย์ แล้วได้นำเอาก้อนหินมาก่อเป็นรูปเจดีย์ขึ้น กลางคืนได้นิมิต (ฝัน) ว่าเจดีย์ที่ตนพบนั้น เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงได้บอกกล่าว ชักชวนประชาชนในแถบนั้น ขึ้นไปสักการบูชาและเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า ดอยสะเก็ด เพราะเรียก เพี้ยนสำเนียงตามที่พญานาคลอกคราบ (ชาวเหนือเรียกสะเก็ด หรือสละเกล็ด) คือ ถอดหรือลอกคราบนั่นเอง

          ชาวอำเภอดอยสะเก็ดเกิดความปลื้มปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์ค เสด็จพระราชดำเนินเยือนหนองบัวพระเจ้าหลวง ทรงประทับลงเรือยาวเพื่อล่องชมความงดงามรอบหนองบัว เกิดเป็นภาพเก่าในอดีตอันเป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ต้อนรับพระราชินีจากต่างแดน ณ สถานที่ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับกลายมาเป็น หนองบัวพระเจ้าหลวงสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้ง  โดยมีการขุดลอกสระและปลูกบัวสายพันธุ์ต่างๆถึง 54 สายพันธุ์

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก

www.thairat.co.th

http://www.thaihrhub.com

10,736 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงใหม่