คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สดและครบครัน

สดและครบครันที่ตลาดไท

ตลาดไทเป็นแหล่งการค้าสินค้าทางการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสินค้าโดยเฉพาะด้านการเกษตรและของกินหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไปจนถึงขนมขบเคี้ยว ซึ่งในตลาดไทแต่ละร้านค้าจะขายสินค้าในราคาที่ถูกย่อมเยาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ภายในพื้นที่ของตลาดไทก็จะมีการแยกสินค้าแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน จากการสอบถามคุณเจมส์ พ่อค้าร้านขายขนมหวานแห่งหนึ่ง พบว่าในการขายสินค้านั้น ถึงแม้ว่าภายในพื้นที่ของตลาดจะมีหลากหลายร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ทุกร้านก็สามารถขายของได้อย่างไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับตลาดสำเพ็งที่ทุกร้านขายผ้าทั้งหมด ซึ่งที่ตลาดไทแต่ละร้านก็จะมีลูกค้าประจำ นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากคุณไก่แม่ค้าร้านขายส้มว่าถึงแม้สินค้าที่ขายไปจะมีราคาที่ถูกกว่าทุกที่ตามท้องตลาดแต่ก็ยังสามารถทำกำไรจากการขายได้มากพอสมควรเนื่องจากทุกร้านได้ไปรับสินค้าจากแหล่งผลิตที่เดียวกันและรับซื้อมาในราคาที่ถูกและการซื้อขายในแต่ละครั้งจะมีจำนวนสินค้าเยอะดังนั้นการแข่งขันจึงสู้กันด้วยการบริการเนื่องจากทุกร้านที่ขายสินค้าแต่ละประเภทจะขายในราคาที่เท่ากัน ซึ่งสำหรับในมุมมองผู้บริโภคทั่วไปพบว่าตลาดไทมีภาพลักษณ์ที่เป็นแหล่งของถูกและสินค้ามีคุณภาพควรค่าแก่การบริโภคนอกจากนี้หลายคนยังมองว่าตลาดไทมีของที่ครบทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของกินทำให้การเดินทางมาซื้อของแต่ละครั้งไม่เสียเที่ยว

3,136 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดปทุมธานี