ย้อนกลับ

สดและครบครัน

สดและครบครันที่ตลาดไท

ตลาดไทเป็นแหล่งการค้าสินค้าทางการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสินค้าโดยเฉพาะด้านการเกษตรและของกินหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไปจนถึงขนมขบเคี้ยว ซึ่งในตลาดไทแต่ละร้านค้าจะขายสินค้าในราคาที่ถูกย่อมเยาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ภายในพื้นที่ของตลาดไทก็จะมีการแยกสินค้าแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน จากการสอบถามคุณเจมส์ พ่อค้าร้านขายขนมหวานแห่งหนึ่ง พบว่าในการขายสินค้านั้น ถึงแม้ว่าภายในพื้นที่ของตลาดจะมีหลากหลายร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ทุกร้านก็สามารถขายของได้อย่างไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับตลาดสำเพ็งที่ทุกร้านขายผ้าทั้งหมด ซึ่งที่ตลาดไทแต่ละร้านก็จะมีลูกค้าประจำ นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากคุณไก่แม่ค้าร้านขายส้มว่าถึงแม้สินค้าที่ขายไปจะมีราคาที่ถูกกว่าทุกที่ตามท้องตลาดแต่ก็ยังสามารถทำกำไรจากการขายได้มากพอสมควรเนื่องจากทุกร้านได้ไปรับสินค้าจากแหล่งผลิตที่เดียวกันและรับซื้อมาในราคาที่ถูกและการซื้อขายในแต่ละครั้งจะมีจำนวนสินค้าเยอะดังนั้นการแข่งขันจึงสู้กันด้วยการบริการเนื่องจากทุกร้านที่ขายสินค้าแต่ละประเภทจะขายในราคาที่เท่ากัน ซึ่งสำหรับในมุมมองผู้บริโภคทั่วไปพบว่าตลาดไทมีภาพลักษณ์ที่เป็นแหล่งของถูกและสินค้ามีคุณภาพควรค่าแก่การบริโภคนอกจากนี้หลายคนยังมองว่าตลาดไทมีของที่ครบทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของกินทำให้การเดินทางมาซื้อของแต่ละครั้งไม่เสียเที่ยว

694 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดปทุมธานี